Meist

LEXTAL Baltikumi advokaadibüroo

LEXTAL on üks Baltikumi juhtivatest advokaadibüroodest, mis teenindab kliente kõigis äritegevusega seotud õigusvaldkondades. Viimase kümne aasta jooksul on advokaadibüroo tegevus laienenud ning praeguseks asuvad LEXTALi kontorid Eestis (Tallinn), Lätis (Riia) ja Leedus (Vilnius). Tegutsedes kiiresti arenevas keskkonnas on LEXTAL jõuline ning uuendusmeelne ettevõte. Büroo jaoks hindamatutele klientidele luuakse lisaväärtust meeskonna mitmekesiste kogemuste, annete ning keeleoskusega, mis teevad LEXTALi advokaadid võimekateks ja kohanemisvõimelisteks. Regiooni täielik katmine tähendab, et LEXTAL saab pakkuda rätsepatööna kohandatud lahendusi, mis sobivad ideaalselt mistahes tegevusharusse ning õiguskorda. Bürool on silmapaistev nimekiri edukatest tehingutest, mis on läbi viidud tänu meie tulemustele orienteeritud lähenemisele. LEXTAL astub avatud meelega vastu tuleviku väljakutsetele, jätkates pidevat tööd büroole hea maine loomiseks.

Andes LEXTALi advokaadile lahendamiseks probleemi, võite olla kindel, et selle lahendamiseks kaasatakse vajadusel kogu Baltikumi võrgustik ning oskusteave. See aga ei tähenda, et sellega kaasneks vastavalt mitmekordistunud õigusabiarved. LEXTAL müüb oma klientidele lisaväärtust, mitte aega. Baltikumiülene advokaadibüroo vähendab kliendi kulusid ning hõlbustab pingutusi, mis kaasnevad asjaajamistega mitmes riigis korraga. Otsest kasu saavad mõistagi kliendid, kes soovivad lõpule viia tehingut, mis hõlmab mitut Balti riiki, kuid ka need kliendid kes kasutavad advokaatide abi igapäevaselt.

Tööprotsess on üles ehitatud vastavalt meeskonna spetsialiseeriumisele. Igal meeskkonnaliikmel on kogemused ning oskused kindlates õigusvaldkondades. Suuremates projektides tegeleb keerulisemate küsimustega advokaat, kes tunneb hästi vastavat õigusvaldkonda ja sellega seonduvat kohtupraktikat, ametkondi ja konkurente ning teisi tegureid, et pakkuda välja või viia ellu kliendi jaoks optimaalseim lahendus. See tagab kliendile parima tulemuse parima hinnaga.

Sama lähenemine iseloomustab ka arveldamist. Järgime põhimõtet, et klient näeb eraldi iga advokaadi tööpanust ning detailset ülevaadet kaasnenud kuludest.

Tänapäevases kiirelt muutuvas keskkonnas peab õigusalane tugi olema paindlik. Seepärast pühendume klientide vajadustele nende muredele individuaalselt lähenedes, leidmaks parimat võimalikku lahendust mistahes probleemile, olles seejuures orienteeritud kulude optimeerimisele.

LEXTAL on rahvusvahelise sõltumatute advokaadibüroode liidu Unilaw ja üle-euroopalise sõltumatute advokaadibüroode liidu TELFA (The Trans European Law Firms Alliance; koondab enda alla enam kui 700 advokaati üle kogu Euroopa) liige. Jaanuaris 2012 avas TELFA koos oma liikmetega rahvusvahelise õigusalaste artiklite portaali Legal Knowledge Portal, läbi mille on 29-l Euroopa advokaadibürool võimalik oma teadmisi jagada.

 

LEXTAL, Rävala pst. 4, Tallinn | +372 6400 250 | info@lextal.ee