Meie advokaat Kaisa-Maria Kubpart koolitas Eesti Õdede Liidu Põhja piirkonna nõukogu. Teemaks oli võrdse kohtlemise printsiip, mida avab nii meie põhiseadus, töölepingu seadus kui ka võrdse kohtlemise seadus ning soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kaisa-Maria kohandas selle tervishoiuteenuste osutamise konteksti ning arutles, kuidas võrdne kohtlemine (diskrimineerimise, töökiusamise ja ebasoodsa kohtlemise vältimine) peaks välja nägema nii töösuhetes, kolleegide vahel kui patsientidega.

Kuna võrdset kohtlemist on tarvis silmas pidada mitmes töötegevuses ja toimingus, käsitleti muuhulgas teemasid:

  • muukeelse patsiendi teenindamine;
  • koostöö muukeelsete (vene/ukraina) õdedega;
  • vastutus;
  • puhkused, töögraafikud ja tööülesanded –võrdne kohtlemine nende andmisel/koostamisel/jagamisel;
  • võrdne kohtlemine värbamisel ja edutamisel.