Septembri lõpus jagas advokatuur aastapeol teenetemärke ja välja anti ka uus tunnustus:  «Advokatuuri teemant».

LEXTALi partner ja vandeadvokaat Urmas Ustav pälvis advokatuuri kõrgeima tunnustuse, Eesti Advokatuuri teenetemedali. LEXTALi vandeadvokaat ja vaieldamatult Eesti parim perekonnaõiguse advokaat Katrin Oravat tunnustati “Advokaatuuri Teemant” aunimetusega.

LEXTALi partner Urmas Ustav rõhutas, et töö kolleege ühendava kutseorganisatsiooni heaks ei saa olla sund. “See kas tuleb sisemusest või ei tule,” selgitas ta. “Minu jaoks on 20 aastat advokaadieksamite vastuvõtmist ja tööd kutsesobivuskomisjonis pakkunud nii ohtralt meeldejäävaid kokkupuuteid noorte säravate kolleegidega kui ka katkematut täiendõpet hoidmaks kolleegidega sammu.”
LEXTALi vandeadvokaat Katrin Orav tänab südamest Lastekaitse Liitu teda kandidatuuri esitamise eest ja Eesti Advokatuuri tunnustuse eest. ” Killuke sellest teemandist kuulub igale “Hea nõu lastega peredele” projektis osalevale advokaadile, kes on oma aega ja energiat aastate jooksul heategevuseks panustanud” nentis ta auhinda vastu võttes.
On au ja suur, suur rõõm, et LEXTALi ridades on inimesed, kelle pühendumine paistab välja ning kes on Eesti ühiskonna jaoks teinud palju rohkem, kui advokatuuri liikmelt tavapäraselt oodatakse.