fbpx

Skip to Content

About: lextal

Recent Posts by lextal

LEXTAL x Blocktrade

LEXTAL nõustas innovaatilist digivarade platvormi Blocktrade uue tokeni BTEX väljastamisel, mida on müüdud nüüdseks juba enam kui 5 miljoni euro väärtuses.

Blocktrade’i nime ei pea digivarade sektoris pikemalt tutvustama – see platvorm on tuntud oma läbipaistvuse, turvalisuse ja kasutajasõbralikkuse poolest ning on üks juhtivaid ettevõtteid selles valdkonnas. Hiljuti andis Blocktrade välja oma platvormi tokeni, et pakkuda veelgi suuremat lisaväärtust nii olemasolevatele kui ka tulevastele kasutajatele. LEXTALi kogenud advokaadid olid lahutamatuks osaks projekti nõustamisel, pakkudes järjepidevat ja põhjalikku õiguslikku tuge.

0 Loe edasi →

Kahju hüvitamine tööõnnetuse korral tööandja poolt

LEXTALi partner ja vandeadvokaat Kristi Sild on tööõiguse valdkonnas aastakümneid tegutsev ekspert, kes selgitab, kuidas tuleb tööandjal tööõnnetuse korral kahju hüvitada ja makstud hüvitist deklareerida.

Kas hüvitist tööõnnetuse puhul tuleb töötajale maksta igal juhul (kui tegemist oli töötaja poolse hooletusega või kui tegemist oli tööandjapoolse hooletusega)?

Töötajal on õigus saada tööõnnetuse tõttu tekitatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses (TTOS § 14 lg 5 p 6). Üldjuhul, kui tööandja on rikkunud oma töötervishoiu ja -ohutuse alaseid kohustusi, on töötajal tööõnnetuse toimumise korral tööandjalt õigus nõuda nii tervisekahjustuse tõttu tekkinud kulude kui ka mittevaralise kahju hüvitamist. Kohtuvaidluse korral võtab kohus hüvitise määramisel arvesse ka kahjustatud isiku enda osa kahju tekkimisel – kui tööõnnetus tekkis kasvõi osaliselt töötaja hooletusest tulenevatel asjaoludel või ohu tagajärjel (näiteks ei kasutanud töötaja ettenähtud isikukaitsevahendeid), vähendab kohus kahjuhüvitist ulatuses, milles need asjaolud või oht soodustasid kahju tekkimist.

0 Loe edasi →

LEXTALi partnerite ring täienes

Advokaadibüroo LEXTAL partnerite hulka lisandus hiljuti vandeadvokaat Ksenia Kravtšenko, kes on teinud silmapaistvat tööd LEXTALi rahvusvahelise eraõiguse valdkonna juhina ning lisaks on ta aastaid tegutsenud klientide esindajana kohtuvaidlustes tsiviil- ja äriõiguse valdkonnas. Äriõiguses on tema suurimaks projektiks olnud Versobank’i likvideerimismenetluse läbiviimine, mis andis unikaalse kogemuse nii õiguslikus aspektis kui ka juhtimisalaselt.

0 Loe edasi →

LEXTALi praktikakonkurss 2023. aastal

LEXTALi avalik praktikakonkurss õigusteaduse tudengitele! Ootame sooviavaldusi kuni 31. märts 2023. 

Miks tulla LEXTALisse praktikale? 

Sest LEXTALi praktika eesmärk on anda noortele kolleegidele võimalus kiigata advokaadi tööellu. Veel enam – anda võimalus ise käsi külge panna. Me ei pane sind tagaistmele jälgima, vaid lubame proovida, mis täpselt on advokaadi töö argipäev.

0 Loe edasi →

LEXTAL vaidlustas Maksu-ja Tolliameti uudse tõlgenduse seoses väärtpaberitega

Lühikeseks müük on olnud väikeinvestoritele kättesaadav viimased 20 aasta, kuid Maksu- ja Tolliamet asus nüüd seisukohale, et väärtpaberite lühikeseks müügi kahju ei ole võimalik kasust maha arvata.

„Tegemist oli Maksu- ja Tolliameti uudse tõlgendusega, mis oleks paljude investorite jaoks täheldanud väärtpaberitega kauplemise lõppu“ sõnas klienti asjas esindanud vandeadvokaat ja partner Margus Reiland.

0 Loe edasi →

Toimus esimene LEXAM

Möödunud reedel sai alguse meie uhiuus võistlus LEXAM. LEXAM on tudengitele suunatud tuleproov, mille käigus on osalejatel võimalus oma teadmisi ja oskusi kontrollida advokaadieksami vormis ning mida korraldame iga-aastaselt.

1 Loe edasi →

Jõustub uus äriregistri seadus

Alates selle aasta 1. veebruarist muutub äriseadustik ning jõustub uus äriregistri seadus. Tutvustame allpool mõnd aspekti, mida praegused ja tulevased ettevõtte omanikud peaksid silmas pidama.

 

Miks on muudatusi vaja?

Äriregistri seaduse loomise vajadust võib võrrelda kinnistusraamatuseaduse olemasoluga. Kui tänapäeval reguleerib kõike kinnistusraamatuga seonduvat kinnistusraamatuseadus, siis äriregistril sarnast seadust ei eksisteeri. Uue seadusega koondatakse endasse kõik äriregistri pidamist puudutavad põhimõtted ning luuakse ühtne ja selge süsteem äriregistri pidamiseks.

Lisaks sellele täiendatakse äriseadustikku mitme olulise muudatusega. Loetleme üles peamised muudatused.

0 Loe edasi →

Töölepingu seadus uueneb

Värsked töölepingu seaduse muudatused moderniseerivad mõnevõrra töö- ja valveaja korraldust. Lisatud on ISESEISVA OTSUSTUSPÄDEVUSEGA TÖÖTAJA kategooria. Need on vähemalt Eesti keskmist brutopalka teenivad töötajad, kellel töö iseloomust lähtuvalt ei ole töö tegemine kindlatel kellaaegadel oluline ning kes saavad ise valida oma tööaja (nt juristid, programmeerijad jne).

0 Loe edasi →

LEXTALi vaidluste lahendamise osakond sai täiendust

Meie kollektiiv täieneb jõudsalt ning jaanuaris on tubli advokaadi endale juurde saanud vaidluste lahendamise osakond. Lubage tutvustada: advokaat Oliver Grauberg.

Oliver on omandanud magistrikraadi õigusteaduses (IT-õiguse erialal) Tartu Ülikoolist ja täiendanud lisaks teadmisi küberkaitse valdkonnas. Oliver on advokatuuri liige alates 2020. aasta septembrist. Pärast advokaadi kutse omandamist on ta töötanud
teises advokaadibüroos ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis nõunikuna.

0 Loe edasi →

LEXTAL nõustas uudse e-poe projekti

LEXTAL aitas kogu õigusliku poolega üles seada CAMPY – hübriid sotsiaalmeediast ja e-poest. Campy’t eristab konkurentidest see, et kasutaja saab ise deklareerida, millised sooduspakkumisi ta näha soovib – brändist spetsiifilise tootegrupini välja. Ühtlasi on kasutajal võimalik läbi mänguliste tegevuste teenida Campy punkte ja kasutada neid ostude tegemisel.

0 Loe edasi →

 

Recent Comments by lextal

    No comments by lextal