fbpx

Skip to Content

Category Archives: Kinnisvara

Eratee ja kinnistu ostmisel juurdepääsutee – videoblogi

Juurdepääsutee kinnistu ostmisel on oluline

Kinnistu ostmisel on oluline kontrollida, missugune juurdepääsutee selleni viib. Võõra tee kasutamiseks on vaja kasutusõigust. Murekoht tekib siis, kui võõra tee omanik ei ole riik ega kohalik omavalitsus, vaid on mõni muu isik.
Enamasti ei anna pangad laenu kinnistu ostmiseks, kui kinnistu juurdepääsutee on eratee ning puudub registrisse kantud õigus (näiteks teeservituut) juurdepääsuteed kasutada.
Seega on väga oluline ostetava kinnistu puhul (aga ka müüdava kinnistu puhul) kontrollida, kas ostetava kinnistuni viiv tee on avalikult kasutatav tee või eratee.

Kellele kuulub tee – millistest allikatest saab kontrollida?

Kõige lihtsam viis on minna maa-ameti kodulehele, sisestada otsingusse kinnistu aadress ning vaadata selleni viiva tee katastriüksust ja seejärel kinnistusregistrist selle katastriüksuse omanikku.
Lisaks tuleks Teeregistrist kontrollida, kas tee on kantud kohaliku tee või erateena teeregistrisse. Teeregistri info leiab Maanteeameti kodulehelt.
Võite olla mureta, kui kinnistu juurde viib kohalikule omavalitsusele kuuluv teede registrisse kohaliku teena kantud tee. Kui tegemist on erateega, on selle kasutamiseks vaja teeomaniku nõusolekut.
Pangad reeglina aktsepteerivad teeomaniku nõusolekuna üksnes:
1) notariaalset kokkulepet; või
2) teeservituuti, mis on kantud kinnistusregistrisse.

Oluline on teada, et kui teie kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt (või sinna pääseb üksnes erateed pidi) on teil õigus nõuda juurdepääsu määramist üle võõra kinnisasja. Kui te naabriga kokkuleppele ei saa, on teil õigus pöörduda kohtusse ja sellisel juhul määrab juurdepääsu täpse asukoha ja selle kasutamise tasu suuruse kohus.

Kui aga tegemist on siiski ajalooliselt kasutuses olnud teega, mida kasutavad paljud inimesed (näiteks uusarenduse vahelised tänavad, mis ei ole kohaliku omavalitsuse omandis) siis tasuks kaaluda kohaliku omavalitsuse poole pöördumist, et viimane määraks eratee avalikuks kasutamiseks. Seda saab määrata kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega sundvalduse seadmise teel.

Kui te kasutate täna takistusteta kellegi erateed, omamata selleks kokkulepet, ei pruugi teil seda kokkulepet või teekasutusõigust olla vaja eraldi fikseerida, kuid kinnistu müümisel või ostmisel võib see paratamatult tekitada probleeme ning nende ennetamiseks tasuks juurdepääsu tee küsimused varakult lahendada.

Marge Männiko, vandeadvokaat. E-post: marge.manniko@lextal.ee

Vaata ka blogipostitust ka videost!

2 Loe edasi →

LEXTALi 2017. aasta kokkuvõttevideo

Võtsime 2017. aasta valitud põnevamad projektid kokku ka videopildis.

Oli ütlemata inspireeriv aasta – seda ennekõike tänu meie headele klientidele. Täname teid!

Vaata, millised olid meie 2017. aasta erilisemad ja silma jäänud projektid!

 

0 Loe edasi →

Edukas esindus detailplaneeringu algatamiseks vajalike lepingute sõlmimisel ning suhtluses kohaliku omavalitsusega

 

Advokaat Rainer Ratnik nõustas Eesti Restauraator OÜ-d lepingute sõlmimisel ja esindas suhtlusel kohaliku omavalitsusega detailplaneeringu menetluse ettevalmistamisel.

Harjumaal 4 aastat patiseisus olnud detailplaneeringu menetluse käivitamise eelduseks oli naabrite vahel kokkuleppele jõudmine ja vajalike asjaõiguslike lepingute sõlmimine. See omakorda eeldas kohaliku omavalitsuse ja vee-ettevõtja poolt lahenduste sisulist aktsepteerimist. Tänu osapoolte heale tahtele ning soovile lahendused leida võttis aastaid seisnud paigalseisu lahendamine lõpuks vaid veidi enam kui kaks kuud.

0 Loe edasi →

Seminar kinnisvaraõigusest koos ELSA Estoniaga – broneerimislepingud, eellepingud ja olulisemad kokkulepped kinnisvara soetamisel

Broneerimisleping

Kinnisvara soetamisel broneerimislepinguid justkui tihtilugu ei peaks ja tohiks sõlmuda – nende eest hoiatavad advokaadid tihti. Aga ometi täidavad need igapäevases käibes oma kohta. Lihtsalt, tuleb mõista muuhulgas, et broneerimisleping ei ole eelleping. Iga konkreetse lepingu puhul tuleb seda üksikasjalikult analüüsida, kuid silmas tuleb pidada, et üldreeglina on broneerimislepingu sisuks ikka ennekõike see, et müüja lihtsalt kohustub teatud perioodi jooksul eset mitte kellelegi teisele müüma – ja see ongi üldjuhul kõik.

Seminar ühes ELSA Estoniaga

Pidasime ühes ELSA Estoniaga seminari tudengitele kinnisvaraõigusest. Seminaril arutasime broneerimislepingute ja eellepingute igipõlist teemat ning olulisimaid uuemaid trende kinnisvaraõiguse valdkonnas nagu kinnituste ja tagatiste andmist ning praktikas probleeme põhjustavate juurdepääsude ning kommunikatsioonide tagamist.

Täname ELSA Estoniat ja kõiki osalejaid! Eraldi täname Martin Nikolajev Photographyt, kes aitas seminarist teha toreda kokkuvõttevideo!

 

0 Loe edasi →

Vana maja ostu ja müügiga seoses nõu ajakirjas Remondi ja Ehita

Vana maja ostu ja müügiga seoses annavad nõu Urmas Ustav LEXTAList ja Evelin Kanter Arco Varast

Värskes Remondi ja Ehita suvenumbris kirjutavad Urmas Ustav ja Evelin Kanter sellest, mida panna tähele, kui osta või müüa eakat elamut.

Ajakirja saab lugeda ka veebis – all-laotuva lingi ja akna läbi. Vaata lehekülgi 14 – 15!

0 Loe edasi →

Ehituskindlustuse seminar ehitusettevõtjatele

LEXTAL ja IIZI Kindlustusmaakler kutsub ehitusettevõtjaid praktilisele seminarile, mille teemaks on ehituskindlustus. Seminaril arutatakse juhtumeid elust enesest ja selgitatakse, et kas, kuidas ja milline kindlustusleping toimivad.

Ehituskindlustuse kohta praktilisi näpunäiteid jagavad:

Olavi-Jüri Luik, LEXTALi partner ja vandeadvokaat, kes on tunnustatud kindlustusõiguse spetsialist.

Marge Männiko, LEXTALi partner ja vandeadvokaat, ehitusõiguse spetsialist.

Kaido Konsap, IIZI Kindlustusmaakleri otsemüügi- ja ärikliendi osakona juht

Priit Levertand, PZU kindlustuse ehituskindlustuse riskijuht.

Millal ja kus seminar toimub?

Seminar toimub 27.04.2017 kell 10.00 LEXTALi büroos Rävala 4, Tallinn (8. korrus).

Üritus on tasuta ja registreeruda saab kuni 23.04.2017. Kohtade arv on piiratud!

Info ja registreerumine: kadri.andresson@iizi.ee

0 Loe edasi →

Maa sundvõõrandamisel Eesti Vabariigile edukas kliendi esindamine

Partnerid Olavi-Jüri Luik ja Üllar Talviste esindasid edukalt klienti seoses Eesti Vabariigi poolse sooviga sundvõõrandada 365 ha maad kaitsepolügooniks. Tegemist on rohkem kui kolme Tallinna vanalinna suuruse maa-alaga. Esinduse tulemusel sõlmiti kliendile soodne müügitehing.

0 Loe edasi →

LEXTAL teeb koostööd Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee

Alates septembrist teeb LEXTAL koostööd Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee ning vastab kasutajate õigusküsimustele. Projekti eesmärk on aidata tõsta inimeste teadlikkust nende õigustest töösuhtes. Projekti juhib LEXTAL-i poolt partner Kristi Sild.

Vaata lisainfot CV Keskuse veebist: https://www.cvkeskus.ee/questions.php?career_style=2

2 Loe edasi →