fbpx

Skip to Content

Category Archives: Uudised

LEXTAL kõrgelt hinnatud Legal 500 Euroopa väljaandes

Meil on au teatada, et rahvusvaheline õigusväljaanne Legal 500 on hinnanud LEXTALi meeskonda kõrgelt mitmetes meie võtmevaldkondades ning nimetanud Eesti parimate seas meid vaidluste lahendamise, maksuõiguse, IT/IP ja äriõiguse ning M&A valdkonnas.

Legal 500 tõi erilise rõhutusena välja alljärgneva klientidelt saadud tagasiside põhjal.*

Äriõigus ja M&A

“Järjekindel ja kiiresti reageeriv” Ants Karu “kombineerib head teadmised maksuõigusest ja ühinguõigusest olles samal ajal väga tugeva fookusega sellel, mis on oluline ja mis mitte”.

Vaidluste lahendamine

LEXTALi “hiilgav ja kiire meeskond” on kogenud nii kohtuvaidlustes kui arbitraažis. “Põhjalik” Olavi-Jüri Luik evib “põhjalikku arusaama kindlustuslepingutega seonduvais teemades” ja Urmas Ustav juhib vaidluste lahendamise meeskonda.

IP/IT

LEXTALi “kiire ja professionaalne” meeskond on tundud oma kogemuse poolest autonoomsete sõidukite ja küberkuritegevuse vallas. Advokaat Rauno Kinkar on “kogenud ja asjatundlik”.

Maksuõigus

LEXTALi “efektiivne” meeskond on “proaktiivne ja pühendub enda klientide tundmaõppimisele”. Ants Karu annab “väga detailset ja rätsepmeistri tööna valminud nõu vastavalt kliendi individuaalsetele eripäradele” ja Margus Reiland paistab silma “kastist välja mõtlemise võimega”.

 

Rohkem infot leiad Legal 500 väljaande veebist.

* Jutumärkides toodu on Legal 500 vahendatud klientide antud tagasiside.

0 Loe edasi →

Chambers and Partners hindas Oliver Nääsi kui Eesti üht parimaid advokaate vaidluste lahendamisel

Juhtiv rahvusvaheline väljaanne Chambers Europe 2018 toob enda värskelt avaldatud iga-aastases analüüsis Eesti ühe juhtiva vaidluste lahendajana esile vandeadvokaat Oliver Nääsi.

Chambers nimetab Oliveri üheks tuntuimaks kriminaalasju ajavaks advokaadiks Eestis. Samuti toob Chambers esile Oliveri tegutsemise mitmetes kõrge tähelepanu all olevates valgekraelistes ja majanduskuritegude kriminaalasjades.

0 Loe edasi →

LEXTALi praktikakonkurss 2018. aasta suveks

LEXTALi avalik praktikakonkurss kõigile õigusteaduse tudengitele! Kandideerida praktikale saab 20.03.2018 – 09.04.2018!

Miks tulla LEXTALisse praktikale?

Sest LEXTALi praktika eesmärk on anda noortele kolleegidele võimalus kiigata advokaadi tööellu. Veel enam – anda võimalus ise käsi külge panna.

Mida me lubame?

LEXTAL väärtustab noorte kolleegide südikust. LEXTALis on päris võimalus kirglikult oma õigusvaldkonnas tegijaks saada ka noortel kolleegidel. Meil ei paista silma ainult kaua tuntud tegijad, aga ka noored – seda näeb nii ajaleheveergudelt kui meie sotsiaalmeedia lehtedelt. Valdav osa LEXTALis tegutsevatest noortest kolleegidest on alustanud oma karjääri just LEXTALis praktikandina.

Teiseks pakub LEXTAL võimalust arendada reaalseid oskuseid – seda, mida ülikoolis ei ole paraku võimalik omandada. Praktika LEXTALis tähendab, et tudeng saab käed külge panna päris asjaajamisele – abistada advokaate alates tõendite kogumisest ja tehingute ettevalmistamisest kuni menetlusdokumentide koostamise ja close’imiseni. Meie ei pane praktikante tööülesandena arhiivi koristama.

Väärtustame tublisid praktikante. Konkursi alusel kahele praktikakoha saanud tudengile anname 4-6 nädalat kestva praktika eest stipendiumi 300 eurot (neto).

Praktikale saab kandideerida:
1) Juhendaja Olavi-Jüri Luige juurde kindlustusõiguse või tsiviilkohtumenetluse valdkonnas. Praktika toimumise vahemik mai – jaanipäev 2018 või august – september 2018.
2) Juhendajate Urmas Ustav ja Magnus Brauni juurde tsiviilkohtumenetluse valdkonnas. Praktika toimumise vahemik mai – september 2018. Sõltuvalt täpsemalt kokkulepitud aegadest (ja juhendajate suvistest puhkustest) võib teatud perioodidel juhendaja olla asendatud. Aga see sõltub juba konkreetselt kokkulepitud ajast.

Kuidas kandideerida?

Saada hiljemalt 09.04.2018 e-kiri aadressil seminar@lextal.ee, millele lisa oma hinneteleht, CV ning motivatsioonikiri põhistusega huvi valdkonna ja advokaaditöö vastu (250 kuni 400 sõna). Palun märgi kirjas ära soovitud praktika pikkus, sobiv ajaperiood ja eelistatud valdkond (mitme valdkonna valimisel märgi ära, mis on esimene eelistus). Ära jää ootama viimast päeva – tee seda kohe!

LEXTAL võtab Sinuga ühendust pärast 16.04.2018 ning saadab edasise info juba siis, kui oled kandideerinud!

Me ootame Sind huviga!

* LEXTALil on õigus muuta konkursi tingimusi.
* Kandideerida stipendiumiga praktikakohale saavad ka tudengid, kes on juba 2018 suveks praktikale kandideerimissoovist enne käesoleva konkursi väljakuulutamist teada andnud.

Täiendav info: seminar@lextal.ee

0 Loe edasi →

LEXTALi 2017. aasta kokkuvõttevideo

Võtsime 2017. aasta valitud põnevamad projektid kokku ka videopildis.

Oli ütlemata inspireeriv aasta – seda ennekõike tänu meie headele klientidele. Täname teid!

Vaata, millised olid meie 2017. aasta erilisemad ja silma jäänud projektid!

 

0 Loe edasi →

LEXTAL koostas ühes koostööpartneritega analüüsi ja juhendid Eesti kohalikele omavalitsustele eakate ülalpidamiskohustuse kohta

Riigikantselei tellimusel viis LEXTAL läbi analüüsi ja koostas juhendmaterjalid kohalikele omavalitsustele (KOV) seoses ülalpidamiskohustuse tõlgendamisega eaka pereliikme hooldamise seisukohalt. Projektimeeskonda juhtis LEXTALi vandeadvokaat Katrin Orav ning sellesse kuulusid LEXTALi väliselt perekonnaõiguse spetsialist Triin Göttig ja Eesti Väikeaktsionäride Liidu õiguspoliitika toimkonna juht Margus Moor.

Töö tulemusena valmis KOV-idele muu hulgas kaks abistavat juhendmaterjali: (i) juhend põlvnemisest tuleneva ülalpidamiskohustuse väljaselgitamiseks ja (ii) juhend abikaasa, lahus elava abikaasa ja lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustuse väljaselgitamiseks.

Riigikantselei strateegiabüroo nõunik Riina Sikkut kommenteeris koostatud analüüsi ja juhendeid kiites: „Kuivõrd kehtiv seadus jätab KOV-idele laia tõlgendamisruumi, on vaja isikute võrdse kohtlemise tagamiseks praktikat ühtlustada. Seetõttu on koostatud analüüs ja juhendmaterjalid äärmiselt väärtuslikud ja loodame, et nendest on KOV-idel tulevikus oma igapäevatöös palju abi.“

Eestis kehtib n-ö enese ülalpidamise põhimõte. See tähendab, et eakas inimene on ise kohustatud ennast üleval pidama. Kui isikul ei ole võimalik end ise piisavalt üleval pidama, kohustub seda tegema tema perekond. Juhul, kui ka tema perekonnal ei ole võimalik anda ülalpidamist, kohustub viimases järjekorras riik tagama isikule abi.

Ülalpidajate ringi kuuluvad esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased. St vanemad ja vanavanemad, täisealised lapsed ja lapselapsed. Ülalpidamiskohustus on ka abikaasal ja lahutatud abikaasal.

KOV-id osutavad eakatele abivajajatele kokku 10 sotsiaalhoolekande teenust. Teenuste osutamisel peavad KOV-id hindama, kui suure osa teenuse maksumusest tasub abivajaja ise, kui suure osa tema perekond ja kui suure osa tasust võtab KOV enda kanda.

Analüüsi käigus selgus, et KOV-ide praktika sotsiaalhoolekande teenuste eest abivajajatelt tasu võtmisel on mõnevõrra erinev, mistõttu on vaja praktikat ühtlustuda, et tagada isikute võrdne kohtlemine.

0 Loe edasi →

Ärikatkemise kindlustuse rahvusvaheline seminar

LEXTALis toimus rahvusvaheline seminar ärikatkemise kindlustusest, mis on kindlustustootena Eestis seni küllaltki vähe kasutust seni leidnud.

Ärikatkemise kindlustus on aga oluline. Näiteks Fukushima katastroof kahjustas Jaapanis mikrokiipide tootjat, mis mõjutas oluliselt omakorda Jaapani suuri autotootjaid – suur kahju tekkisi nii Hondale, Toyotale, Nissanile kui teistele. Just selliste olukordade tarvis on ärikatkemise kindlustus oluline.

Seminaril juhtisid arutelu Olavi-Jüri Luik, Gerald Netal Austriast (Risk Experts Risiko Engineering GMBH) ja Kaido Konsap (IIZI Kindlustusmaakler).

Arutletust tegi pikema kokkuvõtte Äripäev.

Äripäev võttis mh artiklis kokku seminaril arutletu, et peamiselt kaitseb ärikatkemise kindlustus tulekahju, plahvatuse, loodusõnnetuse puhul. Kui hävineb kindlustatud kinnisvara või äritegevuseks oluline masin, hüvitatakse lisaks nende taastamisele või asendamisele ka sel perioodil teenimata jäänud kasum. Näiteks kui tootmishoones plahvatab 5 miljoni eurone masin, mille tõttu ei saa tehas aasta aega toota ja saamata jääb 50 miljonit eurot, siis hüvitatakse ettevõttele 55 miljonit eurot.

Seega omab ärikatkemise kindlustus olulist tähendust väga erinevatele ettevõtjatele, kes soovivad enda ja oma partnerite tegevusega seotud riske maandada.

 

0 Loe edasi →

LEXTAL nõustas AS-i Puukeskus edasimüügilepingu sõlmimisel Cembrit OY-ga

LEXTAL nõustas AS-i Puukeskus (www.puukeskus.ee) edasimüügilepingu sõlmimisel Cembrit OY-ga (www.cembrit.fi), millega Puukeskus sai Cembriti tsementkuidplaatide maaletoojaks ja edasimüüjaks Eestis.

Tehing hõlmas ka teatud varade ostmist Cembriti seniselt maaletoojalt. LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants Karu.

0 Loe edasi →

Margus Poola osaleb startupis Agrello

Margus Poola, kes tegutseb LEXTALis vandeadvokaadina, on tegev startupis Agrello.

Agrello eesmärk on luua lahendusi, mis kasutades blockchaini tehnoloogiat ja tehisintellekti võimaldavad küberruumis lepingute allkirjastamist, organiseerimist ja hõlbustab nende koostamist.

Loe täpsemalt Agrello kohta siit.

0 Loe edasi →

Poolas äri alustamine ja riigihangete võitmine – LEXTALi koolitus Riias koostöös WOLF THEISSiga

LEXTAL ja WOLF THEISS kutsuvad huvilisi Riiga seminarile:

Kuidas alustada äriga ja võita riigihankeid Poolas?

Praktilised nõuanded, kuidas alustada äritegevusega Poolas ja lahendada küsimusi seoses sealsete riigihangetega.

Seminar on suunatud Baltikumi ettevõtjatele, kes soovivad asuda tegutsema Poola turul.

Kava: 


10:30 to 11:00 – Registreerimine ja kohv
11:00 to 11:05 – Sissejuhatus ja teema tutvustamine – Armands Jaunzars, LEXTAL
11:05 to 11:15 – Teemaarendus – Ron Given, Wolf Theiss
11:15 to 11:45 – Sissejuhatus Poola hankeõigusesse – Marcin Rudnik, Wolf Theiss
11:45 to 12:00 – Kohv ja networking
12:00 to 12:30 – Poolas äritegevusega alustamine – Joanna Wajdzik, Wolf Theiss
12:30 to 13:15 – Võtmeküsimused pakkumise esitamises – Marcin Rudnik, Wolf Theiss
13:15 to 13:30 – Kohv ja networking
13:30 to 14:15 – Poolas riigihangetest osavõtmise potensiaali realiseerimine välismaistel ühingutel (Läti ühingute näitel) – Joanna Wajdzik, Marcin Rudnik, Wolf Theiss
14:15 to 14.30 – Küsimused ja vastused
14:30 to 14:35 – Kokkuvõtted – Armands Jaunzars, LEXTAL
14:35 – Kohv ja networking

Kogu programmi saab alla laadida siit.

Kõnelejad: 

Armands Jaunzars (tutvu profiiliga)
Ron Given (tutvu profiiliga)
Marcin Rudnik (tutvu profiiliga)
Joanna Wajdzik (tutvu profiiliga)

Seminari osalustasu on EUR 50 + VAT 21% osaleja kohta.

Loe pikemalt seminarist, tasust ja tingimustest siit. Seminar on ingliskeelne!

0 Loe edasi →

LEXTALiga taasühines vandeadvokaat ja advokatuuri juhatuse liige Katrin Orav

Meil on hea meel teatada, et LEXTALiga ühines pärast eemalolekut emapuhkusel ning seejärel aasta töötamist asutatava panga peajuristina vandeadvokaat Katrin Orav.

“Katrin Orava naasmine tähendab LEXTALi jaoks olulist lisaväärtust vaidluste lahendamise meeskonnale. Tema värskelt omandatud kogemus asutatava panga peajuristina on väärtuslik täiendus meie oskusteabele pangandusõigust puudutavates küsimustes,” kommenteeris LEXTALi juhtivpartner Marge Männiko.

Vaidluste lahendamise spetsialist

Katrin on vaidluste lahendamisele spetsialiseerunud vandeadvokaat. Tal on mitmekülgne kogemus eelkõige tsiviilvaidluste lahendamisel, korporatiivküsimustes ja klientide nõustamisel perekonnaõiguse teemadel nii kohtus kui kohtuväliselt.

Perekonnaõiguse asjades ühiskondlikult aktiivne kaasarääkija ja Eesti Advokatuuri juhatuse liige

Katrin on juhtinud advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni aastatel 2013-2016 ning nõustanud perekonnaõigust puudutavates küsimustes lapsevanemaid Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Läbi selle on Katrin panustanud nii perekonnaõiguse arenemisele kui andnud abikäe ühiskondliku tööd tehes neile, kes on seda perekonnaõiguse valdkonnas vajanud.

Katrin Orav on Eesti Advokatuuri juhatuse liige. Advokatuuri juhatuse liikmena panustab ta muuhulgas advokatuuri ühiskondlike projektide koordineerimisse ning välissuhtluse korraldamisse.

0 Loe edasi →