fbpx

Skip to Content

Category Archives: Uudised

Maikuust 2022 hakkab kehtima vaktsiinikindlustus

01. mail hakkas kehtima vaktsiinikindlustus, mille alusel on patsiendil või tema omastel võimalik taotleda raskete tüsistuste järel tekkinud tervisekahju eest hüvitist. Vaktsiinikindlustuse eelnõu koostamisel aitasid kaasa LEXTALi vandeadvokaadid Olavi-Jüri Luik ja Rauno Kinkar.

Milleks vaktsiinikindlustus?

Vaktsineerimisest tekkinud kahjud on statistiliselt väga harvad. Samas neid eksisteerib. Vaktsiinikindlustuse eelisena tuuakse välja, et see aitab vähendada inimeste hirme vaktsineerimise ees. Nende kartuste leevendamiseks on vaktsiinikindlustuse kehtestanud ca 30 riiki maailmas. Kindlustuse eeliseks on, et kaitsepookimisest tekkinud tervisekahjustuste pärast ei pea inimene vaidlema vaktsiinitootjaga, kes on majanduslikult võimekas ja keeruline vastane.

Vaktsiinikindlustuse alusel hüvitatakse vaktsiinikahju, kui Eestis toimunud vaktsineerimise tagajärjel patsient sureb või patsiendil on tekkinud raske tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli kuud. Tervisehäire peab olema arsti poolt dokumenteeritud.

Nõue aasta jooksul, menetlemine kuni pool aastat

Juhul, kui patsiendil on vaktsiinikahju tunnustele vastav olukord, siis on tal õigus esitada kahju hüvitamise nõue Eesti Haigekassale. See tuleb esitada 1 aasta jooksul pärast toimunut. Eesti Haigekassa kontrollib toimunu asjaolusid, mh küsitakse Ravimiameti seisukohta, et kas vaktsineerimise ja patsiendile tekkinud kahju vahel eksisteerib põhjuslik seos või mitte. Kui Ravimiamet tuvastab minimaalselt tõenäolise põhjusliku seose, siis olenevalt tervisekahjustuse raskusest tasub Haigekassa hüvitisena kuni 100 000 eurot. Kuigi vaktsiinikindlustus jõustub alates 01.05.2022, siis COVID vaktsiinidest tingitud kahjud hüvitatakse ka tagantjärgi – kui patsiendil on kahjustus tekkinud COVID vaktsiinist enne seaduse jõustumist, siis on patsiendil õigus esitada Haigekassale kahju hüvitamise nõue kuni 01.05.2023.

Kahju hüvitamise nõue koos vajalike dokumentidega on võimalik esitada e-kirja teel, paberkandjal või patsiendiportaali www.digilugu.ee kaudu. Nõude esitamise parima viisi leidmiseks  tuleks esmalt haigekassa kodulehel täita lühike küsimustik https://www.haigekassa.ee/vaktsiinikahjude-huvitise-kusimustik.

0 Loe edasi →

The LEGAL 500 tunnustas LEXTAL advokaadibürood kolmes valdkonnas

Kuu algul avaldas rahvusvaheline õigusturuülevaade The Legal 500 oma 2022. aasta reitingud Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika (EMEA) regioonis tegutsevatele advokaadibüroodele.

The Legal 500 on hinnanud LEXTALi meeskonda meie kolmes võtmevaldkonnas ning nimetanud Eesti parimate seas. Tunnustatud valdkonnad on:

0 Loe edasi →

LEXTAL nõustas Tuul Mobility OÜ-d võlakirjadega kauplemiseks Nasdaq Balti alternatiivturul First North

 

Meie hea klient elektritõukerataste renditeenuse pakkuja Tuul Mobility on võtnud kapitaliturgudel kindla sõidusuuna ja alustanud LEXTALi abiga võlakirjaemissiooniga, mille kohta on nad esitanud ka taotluse First Northil kauplemiseks. Rohkem infot TUULe plaanide kohta saab lehelt: https://tuul.xyz/et/. TUULt aitavad rahakaasamisel partner Kristi Sild ja advokaat Kaisa-Maria Kubpart.

0 Loe edasi →

Riigihangete valdkonna juht Diana Minumets: Hindasid on võimalik ümber vaadata ka riigihankelepingutes

Ehitus- ning transpordi riigihankelepinguid räsivad materjalide ning kütuse hinnatõus. Meie vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht Diana Minumets kirjutas Delfis võimalikust õlekõrrest toimuva vastu. Seni hankepraktikas juurdunud arusaama kohaselt on igasugune hinnatõus alati lepingu täitja risk. Eelmise aasta novembris Riigikohtu poolt asjas nr 3-18-1946 tehtud lahend annab lootust, et ka riigihanke tulemusena sõlmitud lepingute puhul on hankijatel võimalik arvesse võtta järsu hinnatõusuga seotud argumente.
0 Loe edasi →

LEXTALi avalik praktikakonkurss kõigile õigusteaduse tudengitele!

Ootame praktikale kandideerimise avaldusi 04.03.2022 – 23.03.2022!

Miks tulla LEXTALisse praktikale?

Sest LEXTALi praktika eesmärk on anda noortele kolleegidele võimalus kiigata advokaadi tööellu. Veel enam – anda võimalus ise käsi külge panna.

Mida me lubame?

LEXTAL väärtustab noorte kolleegide südikust. LEXTALis on päris võimalus oma õigusvaldkonnas tegijaks saada ka noortel kolleegidel. Meil ei paista silma ainult kaua tuntud tegijad, vaid ka noored – seda näeb nii ajaleheveergudelt kui meie sotsiaalmeediast. Valdav osa LEXTALis tegutsevatest noortest kolleegidest on alustanud oma karjääri just LEXTALis praktikandina.

LEXTAL pakub võimalust arendada reaalseid oskuseid. Praktika LEXTALis tähendab, et tudeng saab käed külge panna päris asjaajamisele – abistada advokaate alates tõendite kogumisest ja tehingute ettevalmistamisest kuni menetlusdokumentide koostamise ja close’imiseni. Meie ei pane praktikante tööülesandena arhiivi koristama.

Väärtustame tublisid praktikante. Konkursi alusel praktikakoha saanud tudengitele anname 4-6 nädalat kestva praktika eest stipendiumi 400 eurot (neto).

0 Loe edasi →

Getulio Aurelio Fredo hagi Mia Belle Tristani vastu sai kohtuotsuse

Harju Maakohus jättis eilse otsusega terves ulatuses rahuldamata Getulio Aurelio Fredo hagi Mia Belle Trisna vastu, milles Fredo nõudis Trisnalt viimase poolt eelmise aasta märtsis Kanal 2 saates „Õhtu“ ning päevalehes „Õhtuleht“ avaldatud väidete ümberlükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist.

Vandeadvokaat Oliver Nääs:

„Fredo nõudis hagis, et Trisna lükkaks ümber tema poolt avalikkuses esitatud väited, mille kohaselt ta väärkohtles Trisnat, ähvardas teda ning võttis temalt süütuse. Samuti taotles Fredo kohtult Trisnalt kahjuhüvitise väljamõistmist, et hüvitada temale vastavate väidete avaldamisega tekitatud maine kahjustamine.

Maakohus leidis oma otsuses, et Trisna poolt tema ja Fredo suhte kohta avaldatud väited vastavad tõele ning alust Fredo hagi rahuldamiseks ei esine.

0 Loe edasi →

LEXTAL toetab Ukraina võitlust vabaduse eest

LEXTAL toetab Ukraina võitlust vabaduse eest. Oleme andnud omapoolse panuse ning kutsume kõiki oma kliente sama tegema. Nõnda saame aidata neid, kes kõige rohkem seda vajavad! Võimalused toetamiseks näiteks www.ukrainaheaks.ee

Lisaks osutame Ukraina kodanikele ja nende ettevõtetele oma pädevuse piires tasuta õigusabi, võimaldamaks neil toetada oma rahvast ja lähedasi Ukrainas toimuvas sõjas. Kontakteeru ukraina@lextal.ee, et saaksime võimalikku abi pakkuda.

Ukraina võitlus vabaduse eest on võitlus demokraatia nimel. #StandWithUkraine

0 Loe edasi →

Atko Liinid taotleb politsei suhtes menetlust

Atko Liinide esindaja vandeadvokaat Margus Reiland selgitas, et tegu oli kummalise õigusliku olukorraga: nimelt koostas PPA transpordiameti juhiste järgi seoses bussidega kontrollkaardid, kuigi sõidukid ei olnud enam tolle bussifirma valduses, vaid olid üleandmisel transpordiameti käsutuses. Veelgi enam, amet andis osa neist järgmisel päeval SEBE-le üle. Paraku ei leidnud PPA siis, et busside puhul oleks mingeid vigu. Atko Liinid vaidlustas selle olukorra ning kohus tühistas firma suhtes koostatud kontrollkaardid.

0 Loe edasi →

5 soovitust, mida silmas pidada ehitusvaidluste vältimiseks

Nädal tagasi koolitasid meie vandeadvokaadid Olavi-Jüri Luik ja Ksenia Kravtšenko ehitusvaldkonna esindajaid. Seminari kokkuvõtteks jagavad nad viis sammu, kuidas vältida ehitusvaidlusi:

1. Enne lepingu sõlmimist kaardista oma riskid – mis võib valesti minna ja kellele võib kahju tekkida.
Nagu iga hea plaanipidamise juures on oluline mõelda ka kõige halvemale stsenaariumile. Oma tegevusest lähtuvalt pane paika ohud, mida siis nii füüsiliselt ehituses kui ka õiguslikult hiljem tekkida võivad. Nõnda tead juba ette, kuidas riske lepinguga vältida ja kuidas vastavas olukorras käituda.

0 Loe edasi →

Advokaadibüroo LEXTAL sai Nasdaq Tallinna First North turu nõustajaks

First North turu nõustaja roll on juhendada kasvuettevõtteid kauplemiseelsel ja -järgsel perioodil ning aidata ettevõtetel täita First North turu reeglitest tulenevaid kohustusi.

„Eelnev aasta näitas, et Eesti ettevõtjad on First Northi kui hea kasvuvõimaluse enda jaoks avastanud. Turuga liitumisel on mitu positiivset külge – lisaks sellele, et see aitab ettevõtete arengut rahastada ja pakub Eesti inimestele investeerimisvõimalusi, peavad ettevõtjad oluliseks ka kauplemisega kaasnevat nähtavuse tõusu,“ ütles LEXTALi partner Kristi Sild. Sild lisas, et LEXTAL-il on äritehingute nõustamises pikaaegne kogemus ning Nasdaq Tallinna First Northi nõustajaks saamine on LEXTAL-i arengus igati loogiline samm.

Pikaaegse äritehingute nõustamise kogemust panustavad First Northi töösse LEXTALi vandeadvokaadid Kristi Sild ja Ants Karu

Nasdaq Balti First North turu eesmärk on võimaldada väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ligipääsu kasvukapitalile. Alustavatel ettevõtetel on lihtsam saada First Northil avalikult kaubeldavaks, kuna regulatiivsed nõuded on reguleeritud turuga võrreldes leebemad.

Nasdaq, Inc. on maailma juhtiv kauplemis-, börsitehnoloogia-, noteerimis-, teabe- ja avalike ettevõtete teenuste pakkuja, tegutsedes kuues maailmajaos. Maailma esimese elektroonilise börsi loojana kasutatakse meie tehnoloogiat enam kui 85 väärtpaberiturul rohkem kui 50 riigis. Ligikaudu üks kümnest väärtpaberitehingust maailmas tehakse Nasdaqi tehnoloogia vahendusel. Nasdaq on koduks 4000 noteeritud ettevõttele, mille turuväärtus on kokku üle 15 triljoni dollari.

 

0 Loe edasi →