fbpx

Skip to Content

Category Archives: Vaidlused

LEXTALi 2017. aasta kokkuvõttevideo

Võtsime 2017. aasta valitud põnevamad projektid kokku ka videopildis.

Oli ütlemata inspireeriv aasta – seda ennekõike tänu meie headele klientidele. Täname teid!

Vaata, millised olid meie 2017. aasta erilisemad ja silma jäänud projektid!

 

0 Loe edasi →

Seminar kinnisvaraõigusest koos ELSA Estoniaga – broneerimislepingud, eellepingud ja olulisemad kokkulepped kinnisvara soetamisel

Broneerimisleping

Kinnisvara soetamisel broneerimislepinguid justkui tihtilugu ei peaks ja tohiks sõlmuda – nende eest hoiatavad advokaadid tihti. Aga ometi täidavad need igapäevases käibes oma kohta. Lihtsalt, tuleb mõista muuhulgas, et broneerimisleping ei ole eelleping. Iga konkreetse lepingu puhul tuleb seda üksikasjalikult analüüsida, kuid silmas tuleb pidada, et üldreeglina on broneerimislepingu sisuks ikka ennekõike see, et müüja lihtsalt kohustub teatud perioodi jooksul eset mitte kellelegi teisele müüma – ja see ongi üldjuhul kõik.

Seminar ühes ELSA Estoniaga

Pidasime ühes ELSA Estoniaga seminari tudengitele kinnisvaraõigusest. Seminaril arutasime broneerimislepingute ja eellepingute igipõlist teemat ning olulisimaid uuemaid trende kinnisvaraõiguse valdkonnas nagu kinnituste ja tagatiste andmist ning praktikas probleeme põhjustavate juurdepääsude ning kommunikatsioonide tagamist.

Täname ELSA Estoniat ja kõiki osalejaid! Eraldi täname Martin Nikolajev Photographyt, kes aitas seminarist teha toreda kokkuvõttevideo!

 

0 Loe edasi →

LEXTALiga taasühines vandeadvokaat ja advokatuuri juhatuse liige Katrin Orav

Meil on hea meel teatada, et LEXTALiga ühines pärast eemalolekut emapuhkusel ning seejärel aasta töötamist asutatava panga peajuristina vandeadvokaat Katrin Orav.

“Katrin Orava naasmine tähendab LEXTALi jaoks olulist lisaväärtust vaidluste lahendamise meeskonnale. Tema värskelt omandatud kogemus asutatava panga peajuristina on väärtuslik täiendus meie oskusteabele pangandusõigust puudutavates küsimustes,” kommenteeris LEXTALi juhtivpartner Marge Männiko.

Vaidluste lahendamise spetsialist

Katrin on vaidluste lahendamisele spetsialiseerunud vandeadvokaat. Tal on mitmekülgne kogemus eelkõige tsiviilvaidluste lahendamisel, korporatiivküsimustes ja klientide nõustamisel perekonnaõiguse teemadel nii kohtus kui kohtuväliselt.

Perekonnaõiguse asjades ühiskondlikult aktiivne kaasarääkija ja Eesti Advokatuuri juhatuse liige

Katrin on juhtinud advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni aastatel 2013-2016 ning nõustanud perekonnaõigust puudutavates küsimustes lapsevanemaid Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Läbi selle on Katrin panustanud nii perekonnaõiguse arenemisele kui andnud abikäe ühiskondliku tööd tehes neile, kes on seda perekonnaõiguse valdkonnas vajanud.

Katrin Orav on Eesti Advokatuuri juhatuse liige. Advokatuuri juhatuse liikmena panustab ta muuhulgas advokatuuri ühiskondlike projektide koordineerimisse ning välissuhtluse korraldamisse.

0 Loe edasi →

Vana maja ostu ja müügiga seoses nõu ajakirjas Remondi ja Ehita

Vana maja ostu ja müügiga seoses annavad nõu Urmas Ustav LEXTAList ja Evelin Kanter Arco Varast

Värskes Remondi ja Ehita suvenumbris kirjutavad Urmas Ustav ja Evelin Kanter sellest, mida panna tähele, kui osta või müüa eakat elamut.

Ajakirja saab lugeda ka veebis – all-laotuva lingi ja akna läbi. Vaata lehekülgi 14 – 15!

0 Loe edasi →

Äripäev valis tööõiguse käsiraamatu uueks peatoimetajaks Kristi Silla

Alates juunist täidab Äripäeva tööõiguse käsiraamatu peatoimetaja ülesandeid LEXTALi partner Kristi Sild.

Käsiraamatu toimetamisel on LEXTALi eesmärk kajastada kõiki olulisi seadusemuudatusi ja kohtulahendeid, samuti tööõigust rakendavate asutuste praktikat, et käsiraamat oleks kasulik abivahend nii igapäevatöös kui ka keerukamate olukordade lahendamisel.

Kaasautoritena annavad projekti oma panuse ka LEXTALi partner Margus Reiland ja vandeadvokaat Margus Poola.

AS Äripäev on Eesti ärimeedia turuliider ning Äripäeva Käsiraamat annab välja eesti- ja venekeelseid käsiraamatuid 26 teemal.

0 Loe edasi →