Marge Männiko

Vandeadvokaat / Juhtivpartner

VAATA LÄHEMALT

marge.manniko@lextal.ee
+372 51 04 475 | LinkedIn

Marge on Advokatuuri liige alates 2002. aastast ning spetsialiseerinud tehingutele ja ühinguõigusele, samuti kinnisvara- ja ehitusõigusele. Margel on suur kogemus ettevõtjate nõustamisel erinevates omandamis-, võõrandamis- ja ühendamistehingutes, aga ka suuremahuliste projekteerimis- ja ehitustöövõtulepingute sõlmimisel.

Marge on tegutsenud vahekohtunikuna Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Arbitraažikohtus ning vaidluste lahendamise komisjonina (DAB) FIDIC lepingutest tulenevates vaidlustes. Margel on pikaajaline kogemus keeruliste kinnisvaratehingute nõustamisel. Vabal ajal meeldib Margele tennist mängida.

Üllar Talviste

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

ullar.talviste@lextal.ee
+372 6400 250 |

Üllar on meie büroo hing ja üks asutajatest. Tegu on vaieldamatult Eesti ühe tuntuima ja tituleerituima advokaadiga, kes on olnud advokatuuri esimees ja osalenud väga paljudes olulistes kohtuvaidlustes Eestis ning välismaal.

Üllar on Eesti karistusõiguse ja arbitraažimenetluse üks hinnatumaid asjatundjaid ja tal on ligi 40-aastane õigusvaldkonna töökogemus. Ta on ka ühiskondlikult aktiivne, olles üks Eesti Reservohvitseride Kogu asutajatest, olnud aastaid Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumi liige ja Eesti Advokatuuri esindaja CCBE juures. Üllar on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1979.a.

Ants Karu

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

ants.karu@lextal.ee
+372 50 625 95 | LinkedIn

Ants on maksu- ja samuti ühinguõiguse üks tippasjatundjaid Eestis. Ta on LEXTALi üks asutajatest ja on Eesti Advokatuuri maksuõiguse komisjoni liige. Ants on olnud Eesti Advokatuuri juhatuse liige (2010-2016). Tal on märkimisväärne kogemuste pagas rahvusvaheliste tehingute sõlmimise nõustamisel.

Lisaks on ta Briti suursaadiku Eestis Honorary Legal Adviser. Ants on lõpetanud Tartu Ülikooli 1994.a ja hoiab ennast tööst vabal ajal vormis golfi, rattasõidu ning orienteerumisega.

Urmas Ustav

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

urmas.ustav@lextal.ee
+372 50 48 341 | LinkedIn

Urmas on LEXTALi üks asutajatest ja Eesti üks tunnustatumaid era-, äri- ja pankrotiõiguse spetsialiste, kes esindab kliente nii kohtus kui nõustab tehingute sõlmimisel. Urmas on klientide eest seisnud mitmetes Eesti õiguspraktikat oluliselt kujundavates vaidlustes ning rahvusvaheliselt.

Urmas on Advokatuuris kutsesobivuskomisjoni juht ja Advokatuur valis ta 2014. aastal aasta advokaadiks organisatsiooni kategoorias. Vabal ajal tegeleb Urmas Lions heategevusliikumisega ning harrastab tennist.

Kristi Sild

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

kristi.sild@lextal.ee
+372 51 17 727 | LinkedIn

Kristi Sild tegutseb advokaadina alates 1998. aastast ja on LEXTALis partner. Ta on Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige.

Kristi tegutseb peamiselt ühingu- ja tööõigusega. Lisaks M&A tehingute ja muude investeeringustruktuuride (sh võlakirjaemissioonid), nõustamisele, on Kristi spetsialiseerunud finantsteenuste osutamisega seotud õigusküsimustele. Samuti on Kristil pikaaegne kogemus merenduse ja ookeanikalapüügi valdkonnas tegutsevate ettevõtete nõustamisel. Ta on osalenud paljude laevadega seotud tehingute (omandamised, tšartertehingud jms) läbiviimisel, aidanud tuua Eesti lipu alla mitmeid laevu ja esindanud Eesti ettevõtete huve rahvusvahelistes kalandusorganisatsioonides. Kristi on esindanud kliente Euroopa Kohtu menetlustes.

Kristit inspireerivad kunst ja andekad inimesed, ta on Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi asutajaliige.

Alar Urm

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

alar.urm@lextal.ee
+372 50 10 167 | LinkedIn

Alar on Advokatuuri liige alates 2007. aastast. Alar on üks tunnustatuimaid spetsialiste Eestis kindlustusõiguse, kohtumenetluse ja riigihankeõiguse alal ning nõustab kliente kõikides peamistes õigusvaldkondades.

Töötades 12 aastat Rahandusministeeriumis, juhtis Alar erinevaid osakondi ning osales oluliste õigusaktide, sh liikluskindlustuse seaduse, väljatöötamisel.  Alar on nõustanud kliente tehingute ja riigihangete läbiviimisel, mille kogumaht on sadades miljonites ning ta omab enam kui 20-aastast kogemust kohtumenetluses esindamisel. Alar on hinnatud lektorina lugenud loenguid mh kindlustusõigusest ja konkurentsiõigusest.

Olavi-Jüri Luik

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

olavi-jyri.luik@lextal.ee
+372 50 97 543 | LinkedIn

Olavi-Jüri on pikaaegse kogemusega kohtuvaidluste ja kindlustusõiguse spetsialist. Ta on LEXTALis partner. Kindlustusõiguses on ta tunnustatud lektor. Paljud suurimad kindlustusvaidlused on lahendatud tema osavõtul. Ta on esindanud advokaadina mitmeid kindlustusseltse, mh koostanud ka neile kümneid kindlustuse tüüptingimusi.

Ainsana Eestis on Olavi-Jüri kaitsnud kindlustusõiguse alal doktoritöö. Lisaks on tal suur kogemus klientide nõustamisel ja esindamisel seoses keeruliste majanduskuritegude uurimisega ja tagasivõitmistega.

Oliver Nääs

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

oliver.naas@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Oliver on kohtuadvokaat, spetsialiseerudes eelkõige kriminaalmenetlusele. Oliveri peetakse üheks mõjukaimaks Eesti vandeadvokaadiks. Kliendid peavad kõrgelt lugu Oliveri kindlameelsusest ja südikusest nende huvide kaitsel. Kolleegid hindavad tema praktilist meelt, ratsionaalsust ning kiirust parima võimaliku tulemuse saavutamisel.

Aus ja põhiõigusi tagav kriminaalmenetlus on Oliveri südameasjaks, mistõttu töötab ta õppejõuna Tartu Ülikoolis ning avaldab tihti ka arvamusartikleid.

Margus Reiland

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

margus.reiland@lextal.ee
+372 56 905 001 | LinkedIn

Margus Reiland on maksuõigusele, konkurentsiõigusele ja haldusõigusele spetsialiseerinud advokaat, kes esindab kliente nii kohtutes kui kohtuväliselt. Margusel on pikaajaline kogemus maksuvaidlustes, maksuplaneerimise küsimustes ja rahvusvahelise maksustamise küsimustes. Tema maksu- ja konkurentsiõiguslik nõu on olnud vajalik paljude ühinemiste, omandamiste ja restruktureerimiste elluviimisel.

Margusel on magistrikraad Tartu Ülikoolist (cum laude) ja ta on end täiendanud rahvusvaheliselt. Margus osaleb aktiivselt advokatuuri töös, olles advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige.

Magnus Braun

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

magnus.braun@lextal.ee
+372 52 60 665 | LinkedIn

Magnus on tsiviilkohtumenetluse ekspert ning hinnatud kohtuadvokaat. Magnuse oskus esitada ka keerulisi probleeme lihtsasti arusaadavalt on korduvalt pälvinud lisaks klientidele ja kolleegidele ka kohtunike tunnustust.

Samuti tegutseb Magnus pankrotihaldurina. Just süvateadmised pankrotiõigusest ning kolleegide usaldus olid asjaolud, miks valiti Magnus 2015. aastal Pankrotihaldurite ja Kohtutäiturite Koja eestseisuse liikmeks.

Kristi Rande

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

kristi.rande@lextal.ee
+372 51 50 091 | LinkedIn

Kristi omab laiapõhjalisi teadmisi ning märkimisväärset praktikat kriminaalõiguse valdkonnas. 13 aastat töökogemust prokuratuuris on andnud Kristile asendamatu võime tunnetada õiguslike ja menetluslike küsimuste sisulist olemust nii süüdistuse kui kaitse seisukohalt ning seeläbi oskuse pakkuda efektiivseid lahendusi ja vajadusel jõulist esindust kohtumenetluses.

Kristi on Eesti Advokatuuri liige alates 2014. aastast. Kristi on olnud Eesti Tantsuspordi Liidu president ja on andunud võistlustantsu ja sportliku eluviisi austaja.

Diana Minumets

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

diana.minumets@lextal.ee
+372 51 86 376 | LinkedIn

Diana on riigihangete valdkonnale ja kohtuvaidlustele spetsialiseerunud vandeadvokaat. Diana omab laialdast kogemust hankijate ja pakkujate esindamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel. Samuti on ta hinnatud spetsialist andmekaitse, äri- ja lepinguõiguse ning infrastruktuuri valdkonnas.

Diana on ühe olulisema hankevaldkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ kaasautor. Samuti on ta avaldanud hankealaseid artikleid tavameedias ning õiguskirjanduses. Lisaks on ta ka tunnustatud lektor, kes on esinenud erinevatel hankekoolitustel ja ka riigiasutuste sisekoolitustel.

Veli Kraavi

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

veli.kraavi@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Veli Kraavi tegutseb advokaadina 1995. aastast, enne seda töötas ta pangandussektoris.

Veli on vaieldamatult üks Eesti parimaid maksejõuetusõiguse tundjaid. Tema tugevus seisneb selles, et lisaks väga headele teoreetilistele teadmistele on Velil äärmiselt suur praktiline töökogemus. Kohtud on määranud teda pankrotihalduriks ligi kaheksasajal korral. Lisaks on tal suur kogemus töös saneerimisnõustajana ning likvideerijana. Teda paeluvad oma töös väljakutsed – suuremahulised tagasivõitmisprotsessid pankrotimenetlustes, samuti keerukate majanduskuritegude uurimine pankrotihaldurina. Kõige suuremat töörõõmu pakuvad talle aga juhtumid, kus on võimalik raskustesse sattunud ettevõte tervendada ning raskustest välja tuua.

Veli suudab ka väga keerulistes olukordades näha tervikpilti, situatsiooni kliendi tarvis kiiresti kaardistada ja töötada välja optimaalse tegutsemiskava.

Vabal ajal oskab ta rõõmu tunda väikestest asjadest – armastab reisida, viibib palju looduses, on sõber kunsti ja hea veiniga.

Katrin Orav

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

katrin.orav@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Katrin on vaidluste lahendamisele spetsialiseerunud vandeadvokaat. Ta tegutseb advokaadina juba alates 2006. aastast ja on Eesti Advokatuuri juhatuse liige.

Katrinil on mitmekülgne kogemus eelkõige tsiviilvaidluste lahendamisel, korporatiivküsimustes ja klientide nõustamisel perekonnaõiguse teemadel nii kohtus kui kohtuväliselt. Ta on juhtinud advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni aastatel 2013-2016 ning nõustanud perekonnaõigust puudutavates küsimustes lapsevanemaid Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Enne LEXTALiga 2017. aastal taasühinemist töötas Katrin aasta asutatava panga peajuristina.

Vaba aega meeldib veeta looduses ja sportlikult.

Piia Raide

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

piia.raide@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Piia on tunnustatud riigihankeõiguse advokaat. Ta on ühe olulisema hankevaldkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ kaasautor ning esindanud nii pakkujaid kui hankijaid arvukates hankevaidlustes. Piia on nõustanud ka kohalikke omavalitsusi Euroopa Liidu fondidest rahastatavate infrastruktuuri uuendamise projektide ning veemajandusprojektide läbiviimisel, sh riigihangete korraldamisel. Lisaks on Piia kogenud lepinguõiguse, kinnisvaraõiguse ning kohtumenetluse valdkonnas. Piia on omandanud magistrikraadi õigusteaduses Tartu Ülikoolist.

Margus Poola

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

margus.poola@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Margus on lepinguõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse asjatundja, kes on nõustanud oluliste tehingute läbiviimist ja esindanud kliente advokaadina erinevates keerulistes õigusvaidlustes. Margusel on mitmekülgne kogemus ehitusettevõtjate nõustamisel läbi kogu ehitusprotsessi. Margus huvitub IT ja tehnoloogia valdkondade õigusprobleemidest.

Margus on olnud Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse instituudis eraõiguse ja tehnoloogiaõiguse lektor, õpetades aineid lepinguõiguse, rahvusvahelise eraõiguse ja rahvusvahelise müügiõiguse valdkonnas ning õpetanud rahvusvahelise müügiõiguse ja lepinguõiguse aineid Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas. Teadustöös uurib Margus, kuidas kasutada tehnoloogiat õigusküsimuste lahendamisel.

Kärt Saar

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

kart.saar@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kärt Saar on Advokatuuri liige alates aastast 2014. Kogenud riigihankeõiguse spetsialistina on Kärt nõustanud tehingute ja riigihangete läbiviimist, mille hind ulatub kümnetesse miljonitesse eurodesse. Kärt on väga edukalt esindanud kliente paljudes riigihanke, kindlustuse, ehituse ning üldise võlaõiguse alastes kohtuvaidlustes.

Kärt on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi aastal 2014 ning täiendanud ennast 2010-2011 Saksamaal Konstanzi ülikoolis. Kärdil on praktikakogemus erinevatest Eesti riigiasutustest – Justiitsministeeriumist, Õiguskantsleri kantseleist ja Riigikohtust. Vabal ajal meeldib Kärdile lugeda ja mägedes suusatada.

Rauno Kinkar

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

rauno.kinkar@lextal.ee
+372 56 645 629 | LinkedIn

Rauno peamiseks töövaldkonnaks on klientide nõustamine IT lahenduste, intellektuaalse omandi (sh tarkvaraga) ja tarkade tehnoloogiatega seonduvates õigusküsimustes. Lisaks tegeleb Rauno süvendatult andmekaitse küsimustega (sh GDPR). Rauno sulest pärineb Eesti esimene laiapõhjaline ja õigusteoreetiline käsitlus isejuhtivatest sõidukitest. Kliendile kaasaegse ja toimiva lahenduse otsimine ja leidmine on see, mis Raunot inspireerib.

Rauno on Eesti Reservohvitseride Kogu liige ning kuulub Tuleviku Tehnoloogiate Sihtasutuse nõukogusse. Õigusteadmised pärinevad Tartu Ülikoolist ning töövälisel ajal tegeleb Rauno purjetamise, discgolfi ja tennisega.

Ave-Ly Kõuts

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

ave-ly.kouts@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Ave-Ly tegutseb LEXTALis peamiselt ühingu-, maksu- ja lepinguõiguse ning tsiviilkohtumenetluse valdkondades.

2017. aastal võitis ta Eesti Harjutuskohtu Seltsi poolt korraldatud harjutuskohtu võistluse, pälvides oma meeskonnaga ka parima kirjaliku töö autorite tiitli. Lisaks on Ave-Ly osalenud Salzburgi Eraõiguse Suveülikoolis.

2018. aastal omandas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi, kirjutades enda magistritöö töötajatele antavate optsioonide maksustamise teemal.

Ave-Lyd motiveerivad pingutama ennekõike väljakutsed, aga suur roll on ka positiivsel töökeskkonnal ja meeskonnal tema ümber. Ühtlasi armastab ta õppida erinevaid keeli. Juba gümnaasiumis läbis ta International Baccalaureate Diploma ingliskeelse õppeprogrammi ning lisaks on õppinud ka näiteks norra, hispaania ja prantsuse keelt.

Henri Ratnik

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

henri.ratnik@lextal.ee
+372 5621 2613 | LinkedIn

Henri tegutseb peamiselt IT-õiguse valdkonnas, eelkõige erinevate IT-lahenduste, intellektuaalse omandi ning andmekaitsega (sh GDPR) seonduvates õigusküsimustega. Lisaks esindab ja nõustab Henri kliente seoses meditsiiniõiguse küsimustega.

Henri lõpetas 2017. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse magistriõppes ning on täiendanud ennast aastatel 2016-2017 õpingutega Taanis Aarhusi Ülikoolis. 2018. aastal omandas Henri Tartu Ülikoolis täiendava magistrikraadi IT-õiguse valdkonnas cum laude. Enne LEXTAL-iga liitumist on Henri omandanud kogemust teises advokaadibüroos.

Lisaks on Henri osalenud rahvusvahelisel Willem C. Vis kaubandusõiguse harjutuskohtu võistlusel ning on olnud aktiivne juuratudengite ühenduses ELSA Estonia.

Henri peab enda töös oluliseks täpsust ja põhjalikkust. Vabal ajal meeldib Henrile muusikaga tegeleda.

Kadi Saluste

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

kadi.saluste@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kadi on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi õigusteaduses cum laude. Kadi töötab LEXTALis alates 2017. aasta sügisest ja on spetsialiseerunud kohtuvaidlustele ning pankrotiõigusele.

2017. aastal võitis Kadi Eesti Harjutuskohtu Seltsi poolt korraldatud harjutuskohtu võistluse, pälvides oma meeskonnaga ka parima kirjaliku töö autorite tiitli.

Kadi peab töös oluliseks, et teda ümbritseksid head inimesed ning et tal oleks võimalusi ennast proovile panna. Vaba aja veedab Kadi hea meelega sporti tehes saalihokit mängides.

Sirle Karu

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

sirle.karu@lextal.ee
+372 55 23 789 | LinkedIn

Sirle on pikaajalise kogemusega perekonnaõiguse spetsialist. Lisaks on tal eriline kogemus mittetulundussektoris ning ta on seejuures osalenud asutajana mitmete organisatsiooni juures ning tegev tänini juhatuse liikmena.

Sirle lõpetas Tartu Ülikooli 1995.a aastal ning tema lõputöö pälvis Avatud Eesti Fondi õigusteaduslike uurimistööde konkursil II koha. Advokatuuri liige on Sirle alates 1995. aastast. Lisaks tööle vabatahtlikuna erinevates MTÜ-des tegeleb Sirle iluuistamise, rattasõidu, aianduse ja käsitööga.

Pie Laanemets

Jurist

VAATA LÄHEMALT

pie.laanemets@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Pie on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi 2008. aastal keskendudes magistritöös täitemenetlust puudutava kohtupraktika lahtimõtestamisele. Tal on pikaajaline töökogemus mitmetest advokaadibüroodest ja on assisteerides advokaate spetsialiseerunud täitemenetlust ja maksejõuetusmenetlust puudutavate probleemide lahendamisele.

Tööst vaba aega veedab Pie kõige meelsamini perekonna seltsis ning harrastab pereringis rattasõitu ja suusatamist.

Martin Nikolajev

Jurist

VAATA LÄHEMALT

martin.nikolajev@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Martin on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi ja on omandamas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi õigusteaduses. Martin töötab LEXTALis alates 2018. aasta talvest. Tema peamiseks fookuseks on tsiviilkohtumenetluse, pankroti- ja toiduõiguse valdkonnas advokaatide assisteerimine.

Ta on osalenud rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel ELMC ning olnud aktiivne juuratudengite organisatsioonis ELSA. Lisaks on Martin end täiendanud Viini vaidluste lahendamise suveülikoolis.

Vabal ajal meeldib Martinile tegeleda fotograafiaga, lugeda raamatuid või nautida muusikat.

_DSC7560_BW_insta
Sander Potisepp

Jurist

VAATA LÄHEMALT

sander.potisepp@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Sander on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi ja on omandamas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi õigusteaduses. Ta töötab LEXTALis 2019. aasta kevadest ning assisteerib advokaate kriminaalmenetluse valdkonnas. Oma töö juures peab Sander kõige olulisemaks võimalust panna ennast proovile.

Sander on oma õigusteadmisi täiendanud Saksamaal Münsteri Ülikoolis.

Vabal ajal mängib Sander jäähokit.

_DSC9018_web
Mats Volberg

Jurist

VAATA LÄHEMALT

mats.volberg@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Matsil on PhD filosoofias Yorki Ülkoolist ning bakalaureusekraad õigusteaduses Tartu Ülikoolist. Mats töötab LEXTALis alates 2020. kevadest. Peamiselt abistab ta haldusõigusega tegelevaid advokaate.

Õiguse juures meeldib Matsile võimalus rakendada teoreetilisemaid filosoofilisi teadmisi praktikas ning väljakutse leida probleemile optimaalseim lahendus.

Aastal 2018 võitis Mats koos oma võistkonnaga ELSA Estonia harjutuskohtuvõistluse Fairy Tale Moot Court 2018. 2020. aastal saavutas Mats võistkonnaga kolmanda koha Eesti Harjutuskohtu Seltsi korraldatud harjutuskohtu võistlusel.

Vabal ajal sisustab Mats oma aega laua- ja arvutimängudega ning filmikunstiga.

_DSC8843_BW_web
Elise Altroff

Jurist

VAATA LÄHEMALT

elise.altroff@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Elise töötab LEXTAL-is alates 2019. aasta sügisest, assisteerides eelkõige kriminaalmenetluse valdkonna advokaate. Elise on omandamas bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis. Varem on ta end õigusalaselt täiendanud tasuta õigusnõustajana Tallinna linnavalitsuses ning praktikandina teises advokaadibüroos. Samuti on ta olnud juuratudengite assotsiatsiooni ELSA liige.

Õiguse puhul meeldib Elisele kõige enam seos ratsionaalse mõtlemise ja loomingulisuse vahel ehk võimalus teha tööd nii mõistuse kui südamega. Vabal ajal tunneb ta rõõmu reisimisest.

Andera Lõhmus

Assistent

VAATA LÄHEMALT

andera.lohmus@lextal.ee
+372 6400 250

Andera on hinnatud ja usaldatud LEXTALi kollektiivi liige, kes abistab kliente ning assisteerib advokaate nende igapäevatöös. Andera on omandanud rakenduskõrghariduse Tallinna Majanduskoolis ning end erinevate ettevõtete juures täiendanud.

Marge Saarela

Assistent

VAATA LÄHEMALT

marge.saarela@lextal.ee
+372 6400 250

Marge tegeleb büroo administratiivküsimustega, koolitustega ja assisteerib advokaate nende igapäevatöös. Marge on töötanud mitmetes advokaadibüroodes ning tal on selles valdkonnas väga põhjalikud kogemused.

Kaie Müller

Assistent

VAATA LÄHEMALT

kaie.myller@lextal.ee
+372 6400 250

Kaie on lõpetanud Tallinna Majanduskooli juristi abi eriala ning hetkel jätkab õpinguid Tallinna Ülikoolis haldus- ja ärikorralduse erialal. Kaiel on mitmekülgne varasem töökogemus erinevates advokaadi- ning õigusbüroodes. Oma vaba aega veedab ta jalgpalli, kokkamise ja discgolfiga.

Katrin Soom

Assistent

VAATA LÄHEMALT

katrin.soom@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Katrin on rõõmsameelne ja vastutulelik LEXTALi tugimeeskonna liige, kes oma igapäevatöös on klientidele ja advokaatidele abiks.

Kristel Niine

Raamatupidaja

VAATA LÄHEMALT

kristel.niine@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kristel on LEXTALi raamatupidaja ja vastutab selle eest, et büroo finantsdokumentatsioon oleks korras ning finantstehingud tehtud nõuete järgi ja korrektselt.

UUENDAMISEL

Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

lina@lextal.lt
+370 5210 2733 | LinkedIn

Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė on LEXTALi Leedu büroo juhtivpartner. Ta on lõpetanud Vilniuse Ülikooli õigusteaduskonna ja täiendanud ennast Rootsis, Hollandis ja Tšehhis.

Õiguspraktikas keskendub ta äriühingute omandi ja tehingutega seotud aspektidele, sealhulgas finantseerimisele, omandamisele ja omandi käsutamisele. Linal on laialdased teadmised ja kogemused äriõiguses, ühinemise ja omandamisega seotud õigusküsimustes ning keerulise kaubandustehingute nõustamises, kohtu- ja arbitraaživaidlustes. Vaba aega veedab Lina koos perega ning on ka innukas tennisemängija.

Andrius Šukys

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

andrius@lextal.lt
+370 5210 2733 | LinkedIn

Andrius Šukys on LEXTALi Vilniuse advokaadibüroo vandeadvokaat. Ta on lõpetanud Vilniuse Ülikooli õigusteaduskonna ja täiendanud ennast Prantsusmaal. Õiguspraktikas keskendub ta korporatiivteemadele, riigiomandi privatiseerimisele ning ehitus- ja planeerimisvaldkonna õigusküsimustele. Ühtlasi tegeleb ta kaubanduslepingute koostamise ja nõustamisega, klientide konsulteerimisega erinevates kinnisvaraarendust puudutavates ning äriprojektidega seotud küsimustes, tööõiguse valdkonnas ja kohtuvaidlustes.

Vabal ajal meeldib Andriusele mängida tennist ja talviti harrastab ta lumelauasõitu.

Vilius Malinauskas

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

vilius.malinauskas@lextal.lt
+370 5210 2733 | LinkedIn

Vilius Malinauskas on LEXTALi Vilniuse advokaadibüroo vandeadvokaat. Vilius keskendub kinnisvaraprojektide juriidilistele aspektidele, kohtuvaidlustele ning klientide abistamisele igapäevastes korporatiiv- ja tööõigust ning kaubanduslepinguid puudutavates küsimustes.

Arūnas Šidlauskas

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733 | LinkedIn

Arūnas Šidlauskas on advokaadibüroo LEXTAL advokaat. Ta on spetsialiseerunud maksuõigusele ja -vaidlustele ning tal on üle 20-aastane töökogemus. Ta alustas oma karjääri maksukonsultandina 1995. aastal Leedus, asudes tööle ettevõttesse Arthur Andersen (tol ajal üks BIG6 ettevõtetest), 11 aastat hiljem töötas ta õigus- ja maksuosakonna juhatajana ettevõttes Grant Thornton Baltic. Arūnas omab laiaulatuslikke kogemusi kohalike ja välismaiste klientide nõustamisel otseste maksude, maksukavade planeerimise, hinnakujunduse ja äriõiguse küsimustes, sealhulgas klientide kohtutes esindamises. Arūnase kirjutatud artikleid, mis on suunatud maksude väljamõtlejatele, audiitoritele ja raamatupidajatele, avaldatakse regulaarselt spetsiaalsetes väljaannetes. Vabal ajal harrastab Arūnas Muay Thaid.

Tadas Vilčinskas

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

tadas.vilcinskas@lextal.lt
+370 5210 2733 | LinkedIn

Tadas Vilčinskas on LEXTALi advokaadibüroo advokaat, kellel on 10-aastane õiguspraktika kogemus erinevate institutsioonide ja ettevõtete juures töötamisest. Ligi 3-aastane töö advokaadibüroos hõlmab mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi projekte, ta on ette valmistanud kliendikonsultatsioone konkurentsiõiguse, tööõiguse, äriõiguse, riigihankeõiguse jm teemadel ning esindanud kliente kohtus ja teistes institutsioonides.

Tadas kuulub Läti Noorte Advokaatide Ühingusse ja Vilniuse Rotary klubisse ning on Leedu advokaatide tenniseklubi liige.

Santa Janickienė

Jurist

VAATA LÄHEMALT

santa.janickiene@lextal.lt
+370 5210 2733 | LinkedIn

Santa Janickienė on Vilniuse kontori advokaat, kelle spetsialiteet on andmekaitse valdkond. Samuti nõustab Santa kliente igapäevaselt tööõiguse, omandiõiguse ning paljudes teistes õigusvaldkondades. Santa on omandanud magistrikraadi Vilniuse Ülikooli õigusteaduskonnas äriõiguse alal. Vabal ajal meeldib Santale õppida kunstiajalugu ning veeta aktiivselt aega koos perega.