Marge Männiko

Vandeadvokaat / Juhtivpartner

VAATA LÄHEMALT

marge.manniko@lextal.ee
+372 51 04 475 | LinkedIn

Marge on Advokatuuri liige alates 2002. aastast ning spetsialiseerinud tehingutele ja ühinguõigusele, samuti kinnisvara- ja ehitusõigusele. Margel on suur kogemus ettevõtjate nõustamisel erinevates omandamis-, võõrandamis- ja ühendamistehingutes, aga ka suuremahuliste projekteerimis- ja ehitustöövõtulepingute sõlmimisel.

Marge on tegutsenud vahekohtunikuna Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Arbitraažikohtus ning vaidluste lahendamise komisjonina (DAB) FIDIC lepingutest tulenevates vaidlustes. Margel on pikaajaline kogemus keeruliste kinnisvaratehingute nõustamisel. Vabal ajal meeldib Margele tennist mängida.

Ants Karu

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

ants.karu@lextal.ee
+372 50 625 95 | LinkedIn

Ants on ühingu- ja maksuõiguse üks tippasjatundjaid Eestis. Ta on LEXTALi üks asutajatest ja on Eesti Advokatuuri maksuõiguse komisjoni liige. Ants on olnud Eesti Advokatuuri juhatuse liige (2010-2016). Tal on märkimisväärne kogemuste pagas nii rahvusvaheliste kui Eesti siseste tehingute nõustamisel.

Lisaks on ta Briti suursaadiku Eestis Honorary Legal Adviser. Ants on lõpetanud Tartu Ülikooli 1994. aastal ja hoiab ennast tööst vabal ajal vormis golfi, rattasõidu ning orienteerumisega.

Rauno Kinkar

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

rauno.kinkar@lextal.ee
+372 56 645 629 | LinkedIn

Rauno peamiseks töövaldkonnaks on klientide nõustamine IT lahenduste, intellektuaalse omandi (sh tarkvaraga) ja tarkade tehnoloogiatega seonduvates õigusküsimustes. Lisaks tegeleb Rauno süvendatult andmekaitse küsimustega (sh GDPR). Rauno sulest pärineb Eesti esimene laiapõhjaline ja õigusteoreetiline käsitlus isejuhtivatest sõidukitest. Kliendile kaasaegse ja toimiva lahenduse otsimine ja leidmine on see, mis Raunot inspireerib.

Rauno on Eesti Reservohvitseride Kogu liige ning kuulub Tuleviku Tehnoloogiate Sihtasutuse nõukogusse. Õigusteadmised pärinevad Tartu Ülikoolist ning töövälisel ajal tegeleb Rauno purjetamise, discgolfi ja tennisega.

Urmas Ustav

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

urmas.ustav@lextal.ee
+372 50 48 341 | LinkedIn

Urmas on LEXTALi üks asutajatest ja Eesti üks tunnustatumaid tehingu- ja äriõiguse spetsialiste, toetades kliente kompleksetes, reeglina rahvusvahelistes projektides. Urmase kireks on strateegiline nõustamine seonduvalt tegevuse laiendamisega (sealhulgas välisturgudele), kapitali või investorite kaasamise või ühingu osaluste ostmise või müümisega.

2021. aastal tunnustas Eesti advokatuur Urmast advokatuuri teenetemärgiga. Vabal ajal tegeleb Urmas Lions heategevusliikumisega ning harrastab tennist.

Kristi Sild

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

kristi.sild@lextal.ee
+372 51 17 727 | LinkedIn

Kristi Sild on LEXTALis partner ja on tegutsenud advokaadina alates 1998. aastast. Kristi tegeleb peamiselt korporatiiv- ja tööõigusega. Ta on Nasdaq First North sertifitseeritud nõustaja. Kristil on laialdane kogemus erinevate finantseerimistehingute (sh võlakirjaemissioonid) nõustamisel ning ta täidab ka tagatisagendi ülesandeid. Lisaks on ta pädev ühinemiste ja omandamiste (M&A) tehingute läbiviimisel.

Kristi on pikka aega tegutsenud Äripäeva Tööõiguse teabevara peatoimetajana ning olnud oodatud esineja erinevatel konverentsidel ning koolitustel. Ta on ka Finance Estonia krediidiandjate ja -vahendajate hea tava komisjoni liige.

Olavi-Jüri Luik

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

olavi-jyri.luik@lextal.ee
+372 50 97 543 | LinkedIn

Olavi-Jüri on pikaaegse kogemusega kohtuvaidluste ja kindlustusõiguse spetsialist. Ta on LEXTALis partner. Kindlustusõiguses on ta tunnustatud lektor. Paljud suurimad kindlustusvaidlused on lahendatud tema osavõtul. Ta on esindanud advokaadina mitmeid kindlustusseltse, mh koostanud ka neile kümneid kindlustuse tüüptingimusi.

Ainsana Eestis on Olavi-Jüri kaitsnud kindlustusõiguse alal doktoritöö. Lisaks on tal suur kogemus klientide nõustamisel ja esindamisel seoses keeruliste majanduskuritegude uurimisega ja tagasivõitmistega.

Oliver Nääs

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

oliver.naas@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Oliver on kohtuadvokaat, spetsialiseerudes eelkõige kriminaalmenetlusele. Oliveri peetakse üheks mõjukaimaks Eesti vandeadvokaadiks.  Chambers & Partners rahvusvaheline õigusreitingute edetabel on ta ära märkinud kui “Notable practitioner” ja The Legal 500 kui “Leading Individual”.
Kliendid peavad kõrgelt lugu Oliveri kindlameelsusest ja südikusest nende huvide kaitsel. Kolleegid hindavad tema praktilist meelt, ratsionaalsust ning kiirust parima võimaliku tulemuse saavutamisel.

Aus ja põhiõigusi tagav kriminaalmenetlus on Oliveri südameasjaks, mistõttu töötab ta õppejõuna Tartu Ülikoolis ning avaldab tihti ka arvamusartikleid.

Margus Reiland

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

margus.reiland@lextal.ee
+372 56 905 001 | LinkedIn

Margus Reiland on maksuõigusele, konkurentsiõigusele ja haldusõigusele spetsialiseerinud advokaat, kes esindab kliente nii kohtutes kui kohtuväliselt. Margusel on pikaajaline kogemus maksuvaidlustes, maksuplaneerimise küsimustes ja rahvusvahelise maksustamise küsimustes. Tema maksu- ja konkurentsiõiguslik nõu on olnud vajalik paljude ühinemiste, omandamiste ja restruktureerimiste elluviimisel.

Margusel on magistrikraad Tartu Ülikoolist (cum laude) ja ta on end täiendanud rahvusvaheliselt. Margus osaleb aktiivselt advokatuuri töös, olles advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige.

Magnus Braun

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

magnus.braun@lextal.ee
+372 52 60 665 | LinkedIn

Magnus on tsiviilkohtumenetluse ekspert ning hinnatud kohtuadvokaat. Magnuse oskus esitada ka keerulisi probleeme lihtsasti arusaadavalt on korduvalt pälvinud lisaks klientidele ja kolleegidele ka kohtunike tunnustust.

Samuti tegutseb Magnus pankrotihaldurina. Just süvateadmised pankrotiõigusest ning kolleegide usaldus olid asjaolud, miks valiti Magnus 2015. aastal Pankrotihaldurite ja Kohtutäiturite Koja eestseisuse liikmeks.

Diana Minumets

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

diana.minumets@lextal.ee
+372 51 86 376 | LinkedIn

Diana on üks tunnustatumaid riigihangete valdkonna spetsialiste Eestis, kellel on üle 15-aastane kogemus hankevaidlustes esindamisel ning ka hankemenetluste korraldamisel. Ta on oodatud lektor igal hankekonverentsil ning on mitmete riigihankealaste publikatsioonide autor.
Diana on ka hinnatud kohtuadvokaat, kes on eriliselt silma paistnud nii mitmeski ajaleheveergudele jõudnud au teotamise kohtuvaidluses, ning asjatundjaandmekaitse, äri- ja lepinguõiguse valdkonnas.

Ksenia Kravtšenko

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

ksenia.kravtsenko@lextal.ee
+372 55 525 212| LinkedIn

Ksenia on spetsialiseerunud eelkõige kohtuvaidlustele ja äriõigusele ning tänu Moskvas omandatud haridusele omab pikaajalist kogemust Ida-Euroopa taustaga projektides ja vene keelt kõnelevate klientide teenindamisel. 

Tunnustatud spetsialistina on Ksenia  Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige ning jagab hea meelega oma teadmisi sageda esinejana konverentsideltele-ja raadiosaadetes ning ajalehtede veergudel. 

Rainer Ratnik

Baltic COO / Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

rainer.ratnik@lextal.ee
+ 372 5690 8500| LinkedIn

Rainer on LEXTALi grupi Baltikumi COO ja juhatuse liige ning vastutab meie kolme Baltikumi büroo ühise kasvamise eest. Tegutsenud 10 aastat õigusvaldkonnas nii advokaadi kui ettevõtte sisemise õigusnõustajana, näeb Rainer maailma nii kliendi kingadest kui advokaadi vaatenurgast.

Rainer on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Vabal ajal võib teda tihti leida matkamas või ärist, psühholoogiast, sotsioloogiast ning turundusest ja müügist lugemas. Muistsel ajal on Rainer kõvasti tegelenud muusikaga, aga kellel elu armas, see ärgu žanri tõttu seda guugeldagu.

Kristi Rande

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

kristi.rande@lextal.ee
+372 51 50 091 | LinkedIn

Kristi omab laiapõhjalisi teadmisi ning märkimisväärset praktikat kriminaalõiguse valdkonnas. 13 aastat töökogemust prokuratuuris on andnud Kristile asendamatu võime tunnetada õiguslike ja menetluslike küsimuste sisulist olemust nii süüdistuse kui kaitse seisukohalt ning seeläbi oskuse pakkuda efektiivseid lahendusi ja vajadusel jõulist esindust kohtumenetluses.

Kristi on Eesti Advokatuuri liige alates 2014. aastast. Kristi on olnud Eesti Tantsuspordi Liidu president ja on andunud võistlustantsu ja sportliku eluviisi austaja.

Margus Poola

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

margus.poola@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Margus on lepinguõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse asjatundja, kes on nõustanud oluliste tehingute läbiviimist ja esindanud kliente advokaadina erinevates keerulistes õigusvaidlustes. Margusel on mitmekülgne kogemus ehitusettevõtjate nõustamisel läbi kogu ehitusprotsessi. Margus huvitub IT ja tehnoloogia valdkondade õigusprobleemidest.

Margus on olnud Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse instituudis eraõiguse ja tehnoloogiaõiguse lektor, õpetades aineid lepinguõiguse, rahvusvahelise eraõiguse ja rahvusvahelise müügiõiguse valdkonnas ning õpetanud rahvusvahelise müügiõiguse ja lepinguõiguse aineid Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas. Teadustöös uurib Margus, kuidas kasutada tehnoloogiat õigusküsimuste lahendamisel.

Piia Raide

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

piia.raide@lextal.ee

+372 6400 250 | LinkedIn

Piia on tunnustatud riigihankeõiguse advokaat. Ta on ühe olulisema hankevaldkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ kaasautor ning esindanud nii pakkujaid kui hankijaid arvukates hankevaidlustes. Piia on nõustanud ka kohalikke omavalitsusi Euroopa Liidu fondidest rahastatavate infrastruktuuri uuendamise projektide ning veemajandusprojektide läbiviimisel, sh riigihangete korraldamisel. Lisaks on Piia kogenud lepinguõiguse, kinnisvaraõiguse ning kohtumenetluse valdkonnas. Piia on omandanud magistrikraadi õigusteaduses Tartu Ülikoolist.

Henri Ratnik

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

henri.ratnik@lextal.ee
+372 5621 2613 | LinkedIn

Henri tegutseb peamiselt IT-õiguse valdkonnas, eelkõige erinevate IT-lahenduste, intellektuaalse omandi ning andmekaitsega (sh GDPR) seonduvates õigusküsimustega. Lisaks esindab ja nõustab Henri kliente seoses meditsiiniõiguse küsimustega.

Henri lõpetas 2017. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse magistriõppes ning on täiendanud ennast aastatel 2016-2017 õpingutega Taanis Aarhusi Ülikoolis. 2018. aastal omandas Henri Tartu Ülikoolis täiendava magistrikraadi IT-õiguse valdkonnas cum laude. Enne LEXTAL-iga liitumist on Henri omandanud kogemust teises advokaadibüroos.

Lisaks on Henri osalenud rahvusvahelisel Willem C. Vis kaubandusõiguse harjutuskohtu võistlusel ning on olnud aktiivne juuratudengite ühenduses ELSA Estonia.

Henri peab enda töös oluliseks täpsust ja põhjalikkust. Vabal ajal meeldib Henrile muusikaga tegeleda.

Ave-Ly Kõuts

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

ave-ly.kouts@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Ave-Ly tegutseb LEXTALis peamiselt vaidluste lahendamise valdkonnas, nõustades ja esindades kliente nii tsiviilkohtu- kui pankrotimenetlustes, aga ka arbitraažimenetluses vahekohtus. Muuhulgas on ta esindanud klienti Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtus (SCC). Ave-Lyl on laialdased teadmised ka ühingu- ja lepinguõigusest ning ta tegeleb erinevate ühinguid ja ühingute liikmeid puudutavate vaidluste ja lepingutega (osanike vahelised suhted, juhatuse liikme hoolsus- ja lojaalsuskohustust puudutavad teemad, vastu võetud otsuseid puudutavad küsimused ja vaidlused jne).

2017. aastal võitis ta Eesti Harjutuskohtu Seltsi poolt korraldatud harjutuskohtu võistluse, pälvides oma meeskonnaga ka parima kirjaliku töö autorite tiitli. Lisaks on Ave-Ly osalenud Salzburgi Eraõiguse Suveülikoolis.

Ave-Lyd motiveerivad pingutama ennekõike väljakutsed, aga suur roll on ka positiivsel töökeskkonnal ja meeskonnal tema ümber.

Kadi Saluste

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

kadi.saluste@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kadi on omandanud õigusteaduse magistrikraadi cum laude Tartu Ülikoolis. Ta töötab LEXTALis alates 2017. aasta sügisest ning on spetsialiseerunud kohtuvaidluste, kindlustus- ja pankrotiõigusele.

2017. aastal võitis Kadi Eesti Moot Court Society korraldatud õigusvõistluse, saades koos oma meeskonnaga ka parima kirjaliku esitluse kaasautori tiitli.

Oma töös püüab Kadi end ümbritseda heade inimestega ja talle meeldib ennast proovile panna. Vabal ajal armastab ta tegeleda spordiga.

Aljona Burova

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

aljona.burova@lextal.ee

+372 6400 277 | LinkedIn

Aljona on peamiselt spetsialiseerunud kohtuvaidluste ja äriseaduste valdkonnas. Varasemalt on ta töötanud ka notaribüroodes ja teises advokaadibüroos. Tänu oma töökogemusele püsiva asendusnotarina omab ta pikaajalist kogemust ettevõtte-, perekonna-, pärimis-, kinnisvara- ja lepinguõiguses.

Aljona lõpetas Tartu Ülikooli  õigusteaduse aastal 2005. Vabal ajal naudib ta reisimist ja aiandust.

Üllar Talviste

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

ullar.talviste@lextal.ee
+372 6400 250

Üllar on meie büroo hing ja üks asutajatest. Tegu on vaieldamatult Eesti ühe tuntuima ja tituleerituima advokaadiga, kes on olnud advokatuuri esimees ja osalenud väga paljudes olulistes kohtuvaidlustes Eestis ning välismaal.

Üllar on Eesti karistusõiguse ja arbitraažimenetluse üks hinnatumaid asjatundjaid ja tal on ligi 40-aastane õigusvaldkonna töökogemus. Ta on ka ühiskondlikult aktiivne, olles üks Eesti Reservohvitseride Kogu asutajatest, olnud aastaid Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumi liige ja Eesti Advokatuuri esindaja CCBE juures. Üllar on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1979.a.

Olga Lavrova

Nõunik

VAATA LÄHEMALT

olga.lavrova@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Olga on maksuvaldkonnas töötanud enam kui 15 aastat, nii era- kui ka avalikus sektoris. Suure osa sellest ajast tegutses ta õiguskantsleri nõunikuna ning maksunõustajana Big4 audiitor- ja ärikonsultatsioonibüroodes. Olgal on laialdane kogemus erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete nõustamises nii Eesti-sisestes kui ka piiriülestes maksuküsimustes.

Olga on lõpetanud Sisekaitseakadeemia maksukorralduse erialal ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri. Lisaks oli ta Hollandi Nijmegeni ülikoolis vahetusüliõpilane ja käis ka suveülikoolis Georgetown Universitys Washington DCs.

Olgale on oluline pidev enesearendamine ja koos klientidega keerulistes olukordades parima lahenduse leidmine.

Kaisa-Maria Kubpart

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

kaisa-maria.kubpart@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kaisa-Maria on spetsialiseerunud lepingu-, ühingu-, väärtpaberi- ja tööõigusele ning tsiviilkohtumenetlusele.

Kaisa-Maria on 2021. aastal omandanud õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Ta töötab LEXTALis alates 2020. aasta suvest. Varasemalt on Kaisa-Maria omandatud õigusteadmisi rakendanud Politsei- ja Piirivalveameti vägivallakuritegude menetlusgrupis, kohtutäituri büroos, teises advokaadibüroos ning kahel aastal õigusnõustajana Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroos. Lisaks on Kaisa-Maria olnud rahvusvahelise õigusteaduse üliõpilasorganisatsiooni ELSA Estonia turunduse asepresident.

Töös peab Kaisa-Maria oluliseks tähelepanu detailidele ja töö käigus enda praktilist täiendamist. Ta hindab enim ümbritsevat toetavat ning motiveerivat töökeskkonda ja -kaaslasi.

Lisaks tööle vabatahtlikuna meeldib Kaisa-Mariale Itaalia köök, Saksa jalgpall, Hispaania muusika, Prantsuse kunst ja Eesti kliima.

Martin Nikolajev

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

martin.nikolajev@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Martin on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas kaks magistrikraadi – õigusteaduses ja infotehnoloogia õiguses. Ta töötab LEXTALis alates 2018. aasta talvest ning tema peamiseks fookuseks on ühinguõigus ja tehingud.

Ta on osalenud rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel ELMC ning olnud aktiivne juuratudengite organisatsioonis ELSA. Lisaks on Martin end täiendanud Viini vaidluste lahendamise suveülikoolis, Salzburgi suveülikoolis ning olnud vahetusaastal Viini Ülikoolis.

Vabal ajal meeldib Martinile tegeleda fotograafiaga, lugeda raamatuid või nautida muusikat.

Dan-Erik Roosve

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

dan-erik.roosve@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Dan-Erik tegutseb eelkõige intellektuaalse omandi, andmekaitse ja IT-õiguse valdkonnaga. Lisaks toimetab ta rahapesu tõkestamise ja tegevuslubade taotlemise alase nõustamisega.

2021. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis õigusteaduskonna magistrikraadi ning kaitses oma töö tehisintellekti ja patendiõiguse teemal.

Õiguse juures peab Dan-Erik oluliseks loovat ja inimlikku lähenemist ning usub, et tihti saavutatakse parim tulemus just meeskonnatööga. Vabal ajal Dan-Erik nii tarbib kui loob ilukirjandust ja uurib eluslooduse iseärasusi.

Getter Ulla

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

getter.ulla@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Getter tegutseb peamiselt lepingu- ja meditsiiniõiguse ning tsiviil- ja vahekohtumenetluse valdkondades.
Getter on omandanud õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis, analüüsides oma magistritöös meditsiiniõiguse põhimõtteid.

Õiguse juures meeldib Getterile enim keeruliste ja võimatuna tunduvate olukordade lahti muukimine ning kliendi jaoks positiivse muutuse loomine.

Vabal ajal leiab Getteri mäesuusaradadelt.

Elise Altroff

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

elise.altroff@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Elise on omandanud õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Ta töötab LEXTALis alates 2019. aastast, olles spetsialiseerunud eelkõige kriminaalmenetlusõigusele, ning alates 2022. aastast tegutseb ta advokaadina.

Õiguse puhul meeldib Elisele kõige enam seos ratsionaalse mõtlemise ja loomingulisuse vahel ehk võimalus teha tööd nii mõistuse kui südamega. Vabal ajal tunneb ta rõõmu reisimisest.

Oliver Grauberg

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

oliver.grauberg@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Oliver on omandanud magistrikraadi õigusteaduses (IT-õiguse erialal) Tartu Ülikoolist. Ta on täiendanud ennast Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse kõrgema Küberkaitse ja Digiriigi kursusel (KÜDI). Oliver on advokatuuri liige alates 2020. aasta septembrist.

Eelnevalt on Oliver töötanud teises advokaadibüroos ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. LEXTALis tegutseb ta vaidluste osakonnas.

Kõige enam hindab Oliver kliendi usaldust keeruliste probleemide lahendamisel ning võimalust sisulise väärtusega õigusnõu pakkuda. Oliveri sõnul ei ole hea advokaadi tunnus mitte vaid oskus selgitada, mis on ühe või teise valiku õiguslikud nüansid, vaid ka võimekus pakkuda valik, mis kliendi huvi kõige paremini teenindab.

Vabal ajal mängib Oliver lauamänge ja tegeleb spordiga ning õpetab keskkoolis valikaineid õiguses.

Anna-Evgeniya Petrova

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

anna.petrova@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Anna on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Ta on töötanud LEXTALis alates 2021. aasta suvest. Anna keskendub Euroopa Liidu õigusele, pangandusele ja tehingutele. Anna tugevuseks on juriidiline argumentatsioon ja õigete nurkade leidmine keerulistes projektides. Selleks, et tõsta noorte teadlikkust Eesti õigussüsteemist, on ta koostöös juuratudengite organisatsiooniga ELSA viinud läbi mitmeid loenguid erinevates koolides. Lisaks Anna erialastele kohustustele huvitub ta rahvusvahelistest suhetest, keskendudes eelkõige riikide nn. „pehme jõu“ strateegilisele rakendamisele.

Vabal ajal naudib Anna ooperis käimist.

Karoli Unus

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

karoli.unus@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Karoli on spetsialiseerunud peamiselt kinnisvara-, ehitus- ja lepinguõiguse valdkondadele. Omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi õigusteaduses.

Varasemalt on Karoli töötanud Tallinna Linnavaraameti õigusosakonnas peamiselt kinnisvara tehingute ning hankeõiguse valdkonnas, samuti teises advokaadi- ning notaribüroos.

Töös peab Karoli oluliseks pidevaid väljakutseid, põhjalikkust  ja kindlasti mõnusat kollektiivi. Vaba aja veedab Karoli reisides, lugedes ja sporti tehes.

Armin Heinsaar

Jurist

VAATA LÄHEMALT

armin.heinsaar@lextal.ee
+372 6400 250

Armin on omandamas õigusteaduse magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. LEXTALis tegutseb ta peamiselt haldusõiguse valdkonnas. Varasemalt on ta teadmisi omandanud Riigikogus ning õigusalast kogemust saanud Prokuratuurist ja mitmest erinevast Eesti advokaadibüroost.

Õigustöös motiveerib teda võimalus saada elus toimuvast väga mitmekülgne kogemus ning omandada teadmisi väga erinevatest valdkondadest. Vaba aega veedab ta mänge mängides ning sportides.

Johanna Jürima

Jurist

VAATA LÄHEMALT

johanna.jyrima@lextal.ee
+372 6400 250

Johannal on eelnev töökogemus Keskkonnaametis ja ta on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Johanna on spetsialiseerunud keskkonna- ja ehitusõigusele.

Kristina Illak

Jurist

VAATA LÄHEMALT

kristina.illak@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kristina on omandamas õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Ta on praktiseerinud õigust Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroos ning täiendanud teadmisi teises advokaadibüroos.
Kristinat motiveerib õigustöös pidev uudsus. Õigustööd tehes ei hakka tema sõnul kunagi igav, kuna iga lahendatav asi on erinev eelmisest ning samuti muutub pidevalt ka seadus.
Vaba aega veedab ta lauamänge mängides ning sportides. Suvel leiab Kristina discgolfi rajalt.

Vanessa Kricere

Jurist

VAATA LÄHEMALT

vanessa.kricere@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Vanessa on omandamas õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. LEXTALis tegutseb ta peamiselt riigihangete ning meedia ja au teotamise vaidluste valdkonnas. Ta on täiendanud oma õigusteadmisi teistes advokaadibüroodes, samuti prokuratuuris ning Välisministeeriumis. Vanessa valdab nelja keelt – lisaks eesti keelele vene, inglise ning prantsuse keelt.

Õigustöös motiveerivad teda komplekssetele kaasustele lahenduse leidmine, õigusvaldkondade pidev areng ning tööga kaasnevate uute teadmiste omandamine. Vabal ajal meeldib talle reisida, rannas raamatuid lugeda ning põnevaid sarju vaadata.

Annabel Saluri

Jurist

VAATA LÄHEMALT

annabel.saluri@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Annabel on omandamas õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. LEXTALis tegutseb ta kriminaalmenetluse valdkonnas. Varasemalt on Annabel omandanud teadmisi praktika raames politseis, prokuratuuris, maakohtus ja Riigikohtus. Samuti veetis ta vahetusaasta täiendades end Viini Ülikoolis ja Genti Ülikoolis. Vabal ajal meeldib talle reisida, käia teatris ja lugeda ilukirjandust.

Õigustöö juures köidab teda valdkonna mitmekesisus ning võimalus läbi osava sõnaseadmise kliendi õiguste eest seista.

Andera Lõhmus

Assistent

VAATA LÄHEMALT

andera.lohmus@lextal.ee
+372 6400 250

Andera on hinnatud ja usaldatud LEXTALi kollektiivi liige, kes abistab kliente ning assisteerib advokaate nende igapäevatöös. Andera on omandanud rakenduskõrghariduse Tallinna Majanduskoolis ning end erinevate ettevõtete juures täiendanud.

Marge Saarela

Assistent

VAATA LÄHEMALT

marge.saarela@lextal.ee
+372 6400 250

Marge tegeleb büroo administratiivküsimustega, koolitustega ja assisteerib advokaate nende igapäevatöös. Marge on töötanud mitmetes advokaadibüroodes ning tal on selles valdkonnas väga põhjalikud kogemused.

Kaie Müller

Tugiteenuste juht / Personalispetsialist

VAATA LÄHEMALT

kaie.myller@lextal.ee
+372 6400 250

Kaie on lõpetanud Tallinna Majanduskooli juristi abi eriala ja omandanud bakalaureuse kraadi Tallinna Ülikoolis haldus- ja ärikorralduse erialal. Hetkel omandab ta personalijuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Kaiel on mitmekülgne varasem töökogemus erinevates advokaadi- ning õigusbüroodes.

Jānis Ešenvalds

Vandeadvokaat / Juhtivpartner

VAATA LÄHEMALT

esenvalds@rer.legal
+371 672 806 85 | LinkedIn

Armands Rasa

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

rasa@rer.legal
+371 672 806 85 | LinkedIn

Liene Pommere

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

pommere@rer.legal
+371 6 728 06 85 | LinkedIn

Anete Bože

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Kārlis Ešenvalds

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Sintija Miķelsone

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Juris Janums

Jurist

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Anna Losāne

Juriidiline assistent

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Ričards Andžāns

Juriidiline assistent

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Ieva Kalniņa

Büroojuht

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Dace Pumpure

Raamatupidaja

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Zane Laure – Ešenvalde

Raamatupidaja assistent

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Tomas Bagdanskis

Vandeadvokaat / Juhtivpartner

VAATA LÄHEMALT
Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT
Vilius Mačiulaitis

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT
Vilma Sabaliauskienė

Vandeadvokaat /Partner

VAATA LÄHEMALT
Mantas Mikalopas

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT
Džiuginta Balčiūnė

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT
Asta Macijauskienė

Vandeadvokaat /Partner

VAATA LÄHEMALT
Jolanta Liukaitytė-Stonienė

Vandeadvokaat /Partner

VAATA LÄHEMALT
Arūnas Šidlauskas

Vandeadvokaat /Partner

VAATA LÄHEMALT
Ingrida Steponavičienė

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

Audrius Pėstininkas

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT
Rūta Globytė

Advokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT
Svetlana Naumčik

Partner

VAATA LÄHEMALT
Ramunė Šaikuvienė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Aistė Leščinskaitė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Neringa Gylytė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Inga Neniškė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Simona Ambroziūnaitė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

simona.ambroziunaite@ilaw.legal
+370 636 48170 | LinkedIn

Eglė Višinskienė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Ramunė Guobaitė-Kirslienė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Lauras Naglis

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Daiva Tamulionienė

Vanem jurist

Justina Ramašauskaitė

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT
Rimvydė Bagdanskienė

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT

info@ilaw.legal
+370 652 650 89 | LinkedIn

Viktorija Aponavičiūtė

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT

viktorija.aponaviciute@ilaw.legal 
+370 692 191 35 | LinkedIn

Milda Jogėlaitė

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT
Santa Janickienė

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT
Eglė Voverienė

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT

egle.voveriene@ilaw.legal
+370 614 15395 | LinkedIn

Jolanta Borko

Jurist

VAATA LÄHEMALT
Rimgailė Belickaitė

Jurist

VAATA LÄHEMALT
Jovita Šimanskytė

Noorem jurist

VAATA LÄHEMALT
Irmantas Jadzevičius

Haldusjuht

VAATA LÄHEMALT
Zita Tarakavičienė

Raamatupidaja

VAATA LÄHEMALT
Ieva Blaževičiūtė

Kommunikatsiooni spetsialist

VAATA LÄHEMALT
Lina Jasevičienė

Büroojuht

VAATA LÄHEMALT
Agnė Sipavičiūtė

Administraator

VAATA LÄHEMALT
Mantas Matuliūkštis

Juhataja

VAATA LÄHEMALT