LEXTAL aitab imikutoidu tootjat majandusraskuste ületamisel

Tartu Maakohus otsustas algatada piimatootmisettevõtte AS Solbritt saneerimismenetluse ja määras saneerimisnõustajaks advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaadi Ksenia Kravtšenko. AS Solbritt on piimatootmisettevõte, mille tehas on tänaseks tegutsenud 85 aastat. Alates 2005. aastast toodab AS Solbritt peamiselt pulbrilisi imikupiimasegusid kaubamärgi Nuppi all. Saneerimisnõustaja leiab, et ettevõtja poolt välja toodud asjaolud kinnitavad head väljavaadet ettevõtte taastumiseks. Juhtkonna senine tegevus on olnud edukas ja tulevikuplaanid realistlikud, mistõttu on lootust, et menetlus saab olema tulemuslik.

Viimase paari-kolme aasta jooksul on ettevõtjaid tabanud järjest mitu kriisilainet. Koroonaviiruse pandeemia ja hilisemad muutused Euroopa Liidu majanduses põhjustasid logistika tarneahelate katkemise kogu maailmas. 2021. aasta teises pooles seisid tootjad silmitsi tooraine ja pakkematerjalide enneolematult suure hinnatõusuga. Lisaks toimus sama aasta lõpust kuni 2022. aasta sügiseni katastroofiline energiaressursside hinnatõus – gaasi ja elektri hinnad tõusid alates 2021. aasta septembrist kahekordseks ning kohati oli tõus lausa neljakordne. Lisaks järgnes ka Ukraina sõjaga seotud kriis, mille mõju on Euroopa riikidele, rahvastele ja äridele samuti pretsedenditu ja mitmetahuline.

Isegi need ettevõtjad, kel õnnestus vee peale jääda ja oma majandustegevust jätkata, ei pruukinud olla suutelised vabanema lühikese hinnatõusu perioodi jooksul tekkinud võlast. Paljud vaidlevad võlausaldajatega viivise ajatamise ja suuruse üle tänaseni. Kuidagi tuleb jõuda mõlemat osapoolt rahuldava ja sõbraliku kokkuleppeni, et millisel viisil ja mis aja jooksul saab ettevõtja oma majanduslikku seisu parandada.

Laialdaselt on levinud arvamus, et saneerimine tähendab ettevõtja jaoks majanduslikku läbikukkumist või peatset pankrotti minekut ja võlausaldaja jaoks oma rahast ilmajäämist. Tegelikult on see võimalus oma tegevuse ümberstruktureerimise kaudu äriühingu olukorda parandada.

Saneerimisavalduse kohta saab lähemalt lugeda siit.