LEXAM 2024

 

Oled mõelnud, kas suudaksid läbida advokaadile omaste teadmiste ja oskuste tuleproovi? Tahad oma CV-d täiendada LEXAM-i läbimise tunnistusega? Tulla meile praktikale? Ihkad kuulsust, au ja kolleegide lugupidamist?

Kui vastasid vähemalt ühele eelnevatest jah, siis SAVE THE DATE: 9. veebruar 2024, LEXTAL-i büroos, Rävala 4, Tallinn. LEXAM toimub talvevaheajal, et kõigil osalejatel oleks võimalik murevabalt kogu programmist osa võtta.

 

Mis on LEXAM?

LEXAM on Advokaadibüroo LEXTAL-i iga-aastane tudengitele suunatud tuleproov, mille käigus on osalejatel võimalus kontrollida oma teadmisi ja oskusi advokaadieksami vormis.

Seekordne LEXAM toimub ühel päeval ning koosneb teoreetiliste teadmiste, praktiliste oskuste, suhtlemisoskuse ning isikuomaduste kontrollist. Täpsemalt koosneb LEXAM, nagu ka advokaadieksam, kolmest osast: (i) test; (ii) kaasus; ja (iii) suuline osa. Erisusena advokaadieksamist figureerivad LEXAM-il tudengitele jõukohasemad küsimused ja teemakäsitlused; sellegipoolest on need piisavalt keerukad, et anda osalejatele analoogne kogemus nendega, kes sooritavad päris advokaadieksamit.

Selleks, et kõik osalejad saaksid kogeda LEXAM-it kogu selle hiilguses, oleme otsustanud, et keegi vaheosade tulemuste põhjal võistlusest välja ei kuku – loeb osaleja koondtulemus.

 

Miks me LEXAM-it korraldame?

Iga tudeng ei taha saada kohtuadvokaadiks, kuid iga tulevikus ennast advokaadibüroos näev tudeng sooritab varem või hiljem advokaadieksami. LEXAM on üks parimatest võimalustest end proovile panna ning: (i) aru saada, kas advokaadikutse on Sulle; (ii) mõista, milliseid teadmisi ja oskusi on Sul vaja, et saada advokaadiks; ja (iii) saada eksamikomisjonilt suulises osas personaalset tagasisidet ning soovitusi, kuidas enda õigusalaseid teadmisi ja -oskusi järgmiseks aastaks (ja ka tulevikuks) arendada.

LEXAM-i eesmärgiks on nii tudengite aitamine nende karjääriteel kui ka LEXTAL-i tulevikutalentide leidmine. Tegemist on kahtlemata parima võimalusega panna end proovile ning saada premeeritud hindamatu kogemuse, soovituste, tagasiside, kolleegide lugupidamise ning muidugimõista suurepäraste auhindadega.

 

Milline on LEXAM-i programm?

LEXAM algab paralleelset toimuvate kaasuse lahendamise* ja suulise osaga. Kaasusülesande lahendamisega demonstreerib tudeng oma erialaseid teadmisi ja oskusi ning hoolikust ja täpsust õiguslike probleemide lahendamisel. Suulisel osal hinnatakse tudengi suhtlemisoskust ning isikuomaduste sobivust advokaaditööks. Vestlused on individuaalsed, s.t igal LEXAM-il osalejal on võimalik vastata komisjoni küsimustele ning saada suulise osa suhtes personaalset tagasisidet.

Kaasuse ja suulise osa järgselt toimub ühislõuna LEXTAL-i tuntud ja tunnustatud advokaatidega, mille jooksul räägime lisaks elule ja olule kindlasti ka advokaadikutsest ja tööst advokaadibüroos. Tegemist on võimalusega saada vastused kõikidele oma advokaadikutset puudutavatele küsimustele ning tutvuda lähemalt LEXTAL-i advokaatidega. On tõenäoline, et LEXTAL-i advokaadist, kellega ühislõunal tutvud, saab LEXAM-i järgselt Sinu praktikajuhendaja ning kes teab, ehk tulevikus ka tiimikaaslane?

Ühislõunale järgneb test*, mille eesmärk on tudengi õigusalaste teadmiste ja oskuste, sh kirjaliku teksti mõistmise oskuse hindamine.

Päeva lõpetab LEXTAL-i büroos toimuv kõigile osalejatele mõeldud meelelahutuslik osa, kus osaleb ka LEXTAL-i meeskond. Meelelahutusliku osa alguses autasustame LEXAM-it läbinuid, esikolmikut ning tähistame ja muljetame. Järjekordselt on tegemist suurepärase võimalusega suhelda LEXTAL-i advokaatidega, et saada parem ülevaade advokaaditööst ning tutvuda lähemalt oma võimalike tulevaste töökaaslastega. Muidugimõista on tegemist ka hea võimalusega võtta pärast pingutust aeg maha ning enda saavutust nautida.

 

Millised on auhinnad?

Meil on suur rõõm pakkuda esikolmikule ka rahalisi auhindu. Esikolmikut ootab muuhulgas järgnev:

I koht – tasustatud praktikakoht LEXTAL-is ja 1000 eurot.

II koht – tasustatud praktikakoht LEXTAL-is ja 500 eurot.

III koht – tasustatud praktikakoht LEXTAL-is ja 300 eurot.

Mõistagi saavad vastava tunnistusega pärjatud ja LEXTAL-i merchiga autasustatud kõik LEXAM-i positiivse tulemusega läbinud tudengid.

Seejuures juhime tähelepanu, et LEXAM-il hoiavad silma peal paljud LEXTAL-i kolleegid. Võib juhtuda, et komisjoniliige leiab LEXAM-ilt ka väljastpoolt esikolmikut tudengi, keda tasustatud praktikale kutsuda.** Seega on pingutamine kogu LEXAM-i vältel seda väärt isegi juhul, kui esimesel korral esikolmikusse sattuda ei õnnestu. Sinu pingutust ja pealehakkamist märgatakse! Näiteks 2023 suvel käis meie juures praktikal kaheksa 2023. aasta LEXAM-il osalenut, nendest kaks on tänaseks ka meie kolleegid.

 

Kandideerimine ja ettevalmistus

LEXAM-ile kandideerimine on avatud 1.-31. detsember 2023. Lisainfo LEXAM-i täpse ajakava, kandideerimise kriteeriumite ja ettevalmistuse kohta leiad siitsamast lingilt 1. detsembril 2023. LEXAM-i täpsemat korraldust ja hindamismudelit tutvustatakse valituks osutunud kandidaatidele 26. jaanuaril 2024 toimuvas veebiloengus.

 

Lisaküsimuste korral: lexam@lextal.ee.

LEXTAL jätab õiguse muuta konkursitingimusi omal äranägemisel.

* Vajalik isikliku sülearvuti olemasolu. Eelneval erikokkuleppel osalejaga tagab sülearvuti LEXTAL.

** LEXAM-il osalemine ei välista võimalust osaleda LEXTAL-i ametlikul praktikakonkursil. Vastupidi – kandidaat võib potentsiaalsele juhendajale olla juba LEXAM-il positiivselt silma jäänud.