Üle-eelmisel neljapäeval toimunud esimene LEXTAL Legal veebiseminar tutvustas Omnibus direktiivi. Tegu on järgmise aasta (2022) mais jõustuva direktiiviga, mille eesmärk on tõhusam tarbijakaitse. Veebiseminaris andsid LEXTALi spetsialistid ülevaate:
  • Peamistest probleemkohtadest, mille lahendamiseks direktiiv loodud on;
  • Direktiivist tulenevatest GDPR-i stiilis trahvidest;
  • Uutest nõuetest ettevõtjatele nagu rangemad läbipaistvuse nõuded;
  • Teatud turundus- ja müügipraktika keelustamisest;
  • “Tasuta” teenuste definitsiooni muutusest

Vaata veebiseminari salvestust: https://www.youtube.com/watch?v=tX3Be0p44wc