Kaasaegsed pettused on piiriülesed ning tekitavad majandusele üle maailma kahju triljoneid eurosid aastas.

Petturid on võimelised tegutsema kiiresti, süsteemselt ja tihti (pool)anonüümselt, liigutades vara hõlpsalt üle piiri, varjates seda usaldusfondide, offshore-struktuuride jms rägastikus. Krüpto- ja muud moodsad anonüümsed ja piiriülesed formaadid ja keskkonnad on kurjategijate jaoks üha atraktiivsem, kuna see võimaldab nende jälgi varjata.

LEXTAL-i partner Olavi-Jüri Luik toob viimase aja praktikast välja kolm näidet. Esimesel näite puhul pankrotistusid „juhuslikult“ üheaegselt sama valdkonna ettevõtted Eestis, Venemaal ja Valgevenes; „kaduma“ läinud läks kümnete tonnide ulatuses väärtuslikku kaupa ja mitmete riikide võlausaldajate kogukahju ulatus kümnetesse miljonitesse eurodesse. Teise näite puhul kasutasid Iisraeli kodanikud tuntud Eesti kelmide poolt asutatud Eesti äriühingut, pettes välja Araabia investoritelt välja märkimisväärse rahasumma, rahad liigutati kiiresti läbi mitmete riikide (sh Küpros, Inglismaa) pankade. Kolmanda näite puhul peteti rahvusvahelise kontserni ühingult laialt levinud raamatupidaja petukirjaga välja sadu tuhandeid eurosid.

Sedalaadi rahvusvaheliste pettustega võitlemine eeldab kõrget kompetentsi, head kogemust ning kiiret ja tõhusat piiriülest koostööd advokaatide vahel, kes on spetsialiseerunud vastavate pettustega võitlemisele.

Seetõttu annab IFG-ga liitumine LEXTAL-ile unikaalse rahvusvahelise võimekuse kaitsta klientide huve ning võidelda nende eest rahvusvahelise kelmuse ohvriks langemise korral.

IFG (The International Fraud Grouphttps://www.internationalfraudgroup.com/ifg-thinks/) asutati 1997. aastal Londonis ühe juhtiva Suurbritannia advokaadibüroo Mishcon de Reya LLP poolt eesmärgiga saavutada rahvusvahelise kelmuse ohvritel enda vara tagasi saada. Oma tegevuse 24 aasta jooksul on IFG kasvanud globaalseks võrgustikuks, mis koondab kelmuse vastase võitluse ja kübereksperte 56 riigis ja mis on aidanud klientidel tagasi saada vara sadade ja sadade miljonite eurode väärtuses. IFG pettuste vastased spetsialistid on varustatud kõigega, mis on vajalik vara jälitamiseks, arestimiseks ja tagastamiseks omanikule. IFG küberekspertiis ja suhted juhtivate valdkonna uurijatega võimaldavad tuvastada petturid nende jälgedes ja nad peatada.

LEXTAL-i partneri ja rahvusvaheliste suhete juhi Urmas Ustav’i sõnul on rahvusvahelised pettused paraku üha kasvav trend, ning seda nii tehingute tegemisel kui ka äriühingu- ja maksejõuetusõiguse valdkonnas. Arvestades, et enamus LEXTAL’i klientidest on rahvusvahelised, on sellise kompetentsi kaasamine ning usaldus IFG poolt väga oluline verstapost, olemaks tulevikus veelgi võimekamad oma klientide huvide eest seismisel ja nende efektiivsel abistamisel. Koostöös LEXTAL’i vaieldamatult tipptasemel karistusõiguse tiimiga on sel moel olemas Eesti mõistes unikaalne rahvusvaheline kompetents ja võrgustik efektiivseks koostööks klientide huvide kaitsel.