Lühikeseks müük on olnud väikeinvestoritele kättesaadav viimased 20 aasta, kuid Maksu- ja Tolliamet asus nüüd seisukohale, et väärtpaberite lühikeseks müügi kahju ei ole võimalik kasust maha arvata.

„Tegemist oli Maksu- ja Tolliameti uudse tõlgendusega, mis oleks paljude investorite jaoks täheldanud väärtpaberitega kauplemise lõppu“ sõnas klienti asjas esindanud vandeadvokaat ja partner Margus Reiland.

Reiland ei nõustunud MTA käsitlusega, sest repotehingud ei ole samastatavad lühikeseks müügi tehingutega. Seaduse süstemaatiline tõlgendus nõuab lühikeseks müügi kahju arvestamist ning MTA tõlgendus tekitaks ebavõrdse kohtlemise investeerimiskonto ja nn tavasüsteemis toimuvate väärtpaberitehingute vahel.

MTA muutis oma seisukohta ning vaidlus lahenes kliendi jaoks positiivselt. „Lühikeseks müük on endiselt tulumaksustatav kui tavaline väärtpaberitehing, mitte repotehing“, selgitas Reiland.

 

Teema pälvis ka meedia tähelepanu:

https://www.raamatupidaja.ee/uudised/2023/02/20/maksuameti-uus-lahenemine-ahvardab-aktsiate-luhikeseks-muujad-pankrotti-viia

https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2023/02/21/segadus-majas-ministeeriumi-ja-maksuametniku-nagemus-aktsiate-luhikeseks-muugist-erinevad

https://www.err.ee/1608899720/ministeerium-tulumaksuseaduse-tapsustamist-vajalikuks-ei-pea