LEXTAL viis edukalt läbi Arco Vara aktsiate ülevõtmispakkumise enamusaktsionäri Alarmo Kapital poolt. Projekti juhtis partner Kristi  Sild ja abiks oli jurist Kaisa-Maria Kubpart.

Väärtpaberituru regulatsioonide kohaselt peab börsiettevõttes enamusosaluse saanud aktsionär tegema teistele aktsionäridele avaliku pakkumise ka nende aktsiate omandamiseks. LEXTAL aitas ette valmistada ja läbi viia kõik vajalikud dokumendid ja toimingud. Töö hõlmas pakkumisteate ja prospekti koostamist, suhtlust Finatsinspektsiooni ja Nasdaq Tallinnaga.