Ootame praktikale kandideerimise avaldusi 04.03.2022 – 23.03.2022!

Miks tulla LEXTALisse praktikale?

Sest LEXTALi praktika eesmärk on anda noortele kolleegidele võimalus kiigata advokaadi tööellu. Veel enam – anda võimalus ise käsi külge panna.

Mida me lubame?

LEXTAL väärtustab noorte kolleegide südikust. LEXTALis on päris võimalus oma õigusvaldkonnas tegijaks saada ka noortel kolleegidel. Meil ei paista silma ainult kaua tuntud tegijad, vaid ka noored – seda näeb nii ajaleheveergudelt kui meie sotsiaalmeediast. Valdav osa LEXTALis tegutsevatest noortest kolleegidest on alustanud oma karjääri just LEXTALis praktikandina.

LEXTAL pakub võimalust arendada reaalseid oskuseid. Praktika LEXTALis tähendab, et tudeng saab käed külge panna päris asjaajamisele – abistada advokaate alates tõendite kogumisest ja tehingute ettevalmistamisest kuni menetlusdokumentide koostamise ja close’imiseni. Meie ei pane praktikante tööülesandena arhiivi koristama.

Väärtustame tublisid praktikante. Konkursi alusel praktikakoha saanud tudengitele anname 4-6 nädalat kestva praktika eest stipendiumi 400 eurot (neto).

Praktikale saab kandideerida:

  • Juhendajate Oliver Nääs ja Sander Potisepp juurde kriminaalõiguse valdkonnas. Praktika toimumise vahemik on 2022. aasta augustikuu;
  • Juhendaja Olavi-Jüri Luik juurde kindlustusõiguse/tsiviilkohtumenetluse valdkonnas. Praktika toimumise vahemik on 2022. aasta aprill-mai;
  • Juhendaja Kadi Saluste juurde tsiviilkohtumenetluse, kindlustus- ja pankrotiõiguse valdkonnas. Praktika toimumise vahemik on 2022. aasta aprill-juuni või august-november;
  • Juhendajate Martin Nikolajevi ja Ants Karu juurde ühinguõiguse ja tehingute valdkonnas. Praktika toimumise vahemik on 2022. aasta juuni või august;
  • Juhendajate Marge Männiko ja Karoli Unus juurde kinnisvara ja ehitusõiguse valdkonnas. Praktika toimumise vahemik on 2022. aasta mai-juuni;
  • Juhendaja Ave-Ly Kõuts juurde vaidluste lahendamise valdkonnas. Praktika toimumise vahemik on 2022. aasta aprill-juuni või pärast augustikuud;
  • Juhendaja Rauno Kinkar juurde IT/IP valdkonnas. Praktika toimumise vahemik on 2022. aasta aprill-mai ja september-november;
  • Juhendajate Kristi Sild ja Kaisa-Maria Kubpart juurde korporatiivõiguse (ühingu-, finants-, lepingu- ja tööõigus) valdkonnas. Praktika toimumise vahemik on 2022. aasta mai – juuni keskpaik ja august.

Kuidas praktikale kandideerida?

Saada hiljemalt 23.03.2022 e-kiri aadressile praktika@lextal.ee pealkirjaga “Praktikakonkurss – SINU NIMI”, millele lisa oma hinneteleht, CV ning motivatsioonikiri põhistusega huvi valdkonna ja advokaaditöö vastu (250 kuni 400 sõna).  Palun märgi kirjas soovitud praktika pikkus, sobiv ajaperiood ja eelistatud valdkond (mitme valdkonna valimisel märgi ära, mis on esimene eelistus). Ära jää ootama viimast päeva – saada sooviavaldus kohe!

 

LEXTAL teavitab tulemustest kandidaate hiljemalt 31.03.2022.

Me ootame Sind huviga!

 

* LEXTALil on õigus muuta konkursi tingimusi.

* Kandideerida stipendiumiga praktikakohale saavad ka tudengid, kes on juba 2022. aasta suveks praktikale kandideerimissoovist enne käesoleva konkursi väljakuulutamist teada andnud.