Meie advokaat Kaisa-Maria Kubpart ning partner ja vandeadvokaat Kristi Sild kirjutasid külalispeatüki EQS Groupi Euroopa Liidu vilepuhuja direktiivi seaduste ekspertjuhendisse. Juhend keskendub ELi vilepuhuja direktiivi rakendamisele ELi liikmesriikides. Kuigi direktiiv tuli siseriiklikku õigusesse üle võtta 17. detsembriks 2021, millest enamik ELi liikmesriike ei suutnud kinni pidada, tegi EQS Group koostööd oma ekspertide partnerite võrgustikuga, sealhulgas LEXTALiga üle kogu Euroopa Liidu, et luua võimalikult terviklik pilt olukord kogu kontinendil 2022. aasta keskel.

Kaisa-Maria ja Kristi andsid ülevaate Eesti praegusest rakendusprotsessist ja õiguslikust olukorrast. Kokkuvõtteks võib öelda, et ülevõtmisprotsess Eestis käib – eelnõu läbis 2022. aasta alguses parlamendis esimese lugemise, kuid on pälvinud tugevat kriitikat nii avalikult kui erasektorilt ning sadu muudatusettepanekuid. Eeldatavasti on selle põhjuseks laiem lähenemine Eestis vilepuhuja korra juurutamisel ja kaitsmise valikul kõigis tegevusvaldkondades, mis kindlasti „aitab“ juurutusprotsessi veelgi edasi lükata. Seetõttu on kavandatud jõustumine 1. juunil 2022 ebatõenäoline. Keerulist protsessi süvendab asjaolu, et Eesti seadustes puudub vilepuhujate kaitse ühine ja valdkonnaülene kehtiv regulatsioon. Praeguse seisuga pole teada, kuidas ja millal EL-i  vilepuhuja direktiiv lõpuks kohalikesse seadustesse rakendatakse.

Juhend on suurepärane vahend kõigile meie rahvusvahelistele ettevõtetele ja partneritele – juhend sisaldab ligi 150 lehekülge siseriiklike vilepuhuja seaduste kohta EL-is, Šveitsis ja Ühendkuningriigis, näpunäiteid kohalike rikkumisest teatamise nõuete täitmise ja vilepuhuja süsteemi rakendamise kohta. Samuti leiab peatüki tervisliku kõnekultuuri edendamise kohta. Juhendit ajakohastatakse pärast ELi rikkumisest teatamise direktiivi ülevõtmist Eestis.

Ekspertjuhendi saate tasuta alla laadida siit: https://www.integrityline.com/expertise/white-paper/expert-guide-whistblowing-laws-eu/.