Pagal 2018 metų sausio 1d. įsigaliojusią tvarką, apie numatomą įvykdyti koncentraciją turi būti pranešta Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai ir gautas jos leidimas, kai suminės bendrosios pajamos koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų per praėjusius ūkinius metus prieš koncentraciją viršija 20 mln. EUR. ir kai kiekvienos iš mažiausiai dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų pajamos paskutiniais ūkiniais metais prieš koncentraciją yra didesnės nei 2 mln. EUR. Apyvartos ribos padidėjo nuo 1,45 EUR iki 2 mln. EUR individualioms bendroms pajamoms ir nuo 14, 5 mln. EUR iki 20 mln. EUR suminėms bendrosioms pajamoms.

Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos pakeitimai Lietuvoje mažina biurokratinę naštą įmonių susijungimams ir įsigijimams. Padidinus apyvartos ribines koncentracijos vertes, pranešimai apie koncentraciją taps retesni, tačiau procedūros išlieka gana sudėtingos ir jų turi būti griežtai laikomasi.

Siekiant apskaičiuoti koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų sumines bendrąsias pajamas, svarbu atsižvelgti į tai, kad ūkiniai subjektai priklauso grupei. Jeigu ūkio subjektas dalyvaujantis koncentracijoje priklauso grupei susijusių asmenų, bendros pajamos turėtų būti skaičiuojamos kaip bendrų pajamų suma visų ūkio subjektų priklausančių grupei susijusių asmenų. Susiję ūkiniai subjektai reiškia du ar daugiau ūkio subjektus, kurie yra laikomi vienu dėl jų abipusės kontrolės, tarpusavio priklausomybės ir galimai suderinamų veiksmų skaičiuojant bendrąją apyvartą ir rinkos dalį (pvz.: įmonės kurioms priklauso pusė ar daugiau įmonės akcijų, dalyvaujančių koncentracijoje, taip pat subjektai turintys daugiau nei pusę kito ūkio subjekto akcijų).

Užsienio ūkio subjektui dalyvaujant koncentracijoje arba priklausant susijusiems asmenims, bendrosios pajamos šio užsienio ūkio subjekto turėtų būti apskaičiuojamos priskiriant tik Lietuvos Respublikoje gautas pajamas.

Pagal naują pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, prie pranešimo turi būti pridedamos nebe paskutinių trejų, o vienerių metų finansinės ataskaitos.

 

koncentracijaLina Šikšniutė-Vaitiekūnienė

Advokatė / Partnerė
lina@lextal.lt
+370 5210 2733