Kaip savo vasario 5 d. pranešime nurodė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 2019 m. yra numatyta atlikti 75 planinius tikrinimus dėl sporto klubų, sporto ir turizmo prekių bei paslaugų bendrovių, viešbučių, greitųjų kreditų bendrovių bei valstybinių institucijų vykdomo asmens duomenų tvarkymo. Minėtame plane kaip tikrinimo dalykas nurodomas biometrinių duomenų tvarkymo teisėtumas, duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimas tvarkant asmens duomenis, duomenų subjektų informavimas apie asmens duomenų tvarkymą, tvarkomų asmens duomenų saugumo užtikrinimas bei kiti. Pasak Valstybinės duomenų inspekcijos, esant poreikiui, tikrinimų planas gali būti keičiamas ar papildomas.

2019 m. Valstybinės duomenų inspekcijos tikrinimų planą galite rasti čia: https://www.ada.lt/go.php/lit/Prevenciniai-patikrinimai