Įmonių įsigijimai ir susijungimai (M&A), įmonių ir konkurencijos teisė

Mes teikiame paslaugas įvairiems klientams: nuo valstybinių institucijų ir tarptautinių korporacijų iki mažų ir vidutinių įmonių. Mes galime padėti vykdyti susijungimus ir įsigijimus, taip pat steigiant įmones ir kitus ūkio subjektus. Mes siūlome savo pagalbą sudarant susitarimus dėl akcininkų ir partnerių teisių, taip pat valdybos narių atsakomybės, patariame konkurencijos teisės klausimais.

Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė

Advokatė / Partnerė
lina@lextal.lt
+370 5210 2733

Arūnas Šidlauskas

Advokatas
arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733

Projektai

LEXTAL Lietuvos komanda atliko akcijų perleidimo sandorių struktūrizavimą, kurio vertė siekė 15 milijonų eurų, konsultavo sandorio sudarymo ir užbaigimo klausimais, įskaitant įmonių ir konkurencijos, mokesčių, įdarbinimo ir kitus komercinius klausimus

Konsultavo AS Ekspess Grupp įsigyjant internetinės reklamos Bendrovę Lietuvoje, rengė dokumentus ir atstovavo klientui gaunant koncentracijos leidimą bei teikiant informaciją Konkurencijos tarybai.

Konsultavo Delfi UAB derybose su Bloomberg dėl licencinės turinio naudojimo sutarties sudarymo.

Advokatų kontoros Lextal Advokatė Lina Vaitiekūnienė konsultavo klientus Delfi, UAB įsigyjant UAB Login conferences (2019 m).

Įmonių teisės klausimais konsultavo vieną iš didžiausių žemės ūkio įmonių UAB „Pasvagra“, rengė Bendrovės akcininkų struktūros dokumentus, nuolat teikia konsultacijas šiais klausimais.

Konsultavo Klientą darbuotojų akcijų opciono klausimais, rengė akcininkų susitarimų paketą.

Rengė komercinių paslapčių apsaugos dokumentaciją bei konsultavo klientą UAB „SV Technika“ konfidencialios informacijos apsaugos ir naudojimo klausimais.

Ginčų sprendimas

Klientai mus vertina dėl sėkmingų ir teigiamų sprendimų sudėtinguose ginčuose. Mes išaiškiname ekonominius nusikaltimus. Mes atstovaujame klientams visuose teismuose ir arbitražuose. Mes turime didelės patirties ES ir Europos Žmogaus Teisių Teisme. Mes patariame ir atstovaujame klientams derybose ir ieškome geriausių sprendimų siekiant išvengti ilgų teisminių procesų.

Vilius Malinauskas

Advokatas
vilius.malinauskas@lextal.lt
+370 5210 2733

Projektai

Advokatų kontoros Lextal advokatė Lina Vaitiekūnienė sėkmingai atstovavo Latvijos bendrovei SIA Olimps (užsakovei) teisme dėl teisės išskaičiuoti išlaidas, susijusias su rangovės darbų trūkumų taisymu, iš sulaikytų sumų pagal rangos sutartį. Rangovė – bankrutuojanti bendrovė kreipėsi į teismą, reikalaudama, kad užsakovė išmokėtų sulaikytą pagal rangos sutartį sumą rangovei – bankrutuojančiai bendrovei, kadangi sulaikytos sumos neišmokėjimas pažeidžia bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesus, neatsižvelgiant į tai, jog ši bendrovė tinkamai neištaisė trūkumų, kurių tinkamas ištaisymas pagal sutartį buvo sąlyga sulaikytų sumų išmokėjimui rangovei. Teismas sutiko su Lextal advokatės argumentais, jog atskaitymai iš sulaikytų sumų nėra laikytini priešpriešinių reikalavimų įskaitymu ir negali būti laikomi pažeidžiančiais įmonių bankroto įstatymą, o taip pat nurodė, jog rangovei iškelta bankroto byla savaime nereiškia, jog rangovė netenka teisės naudotis sutartyje sulygta galimybe sulaikyti atitinkamas sumas garantiniam laikotarpiui ir iš jų atskaičiuoti išlaidas, patirtas šalinant rangovės neištaikytus trūkumus.

LEXTAL teisininkai nuolat atstovauja avialinijų bendrovei Ryanair sprendžiant keleivių ginčus.

Sėkmingai atstovavo kliento interesams mokestiniame ginče, susijusiame su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu.

Atstovavo grupei ieškovų ieškiniuose dėl žalos atlyginimo (bendra ieškinio vertė didesnė nei 1,5 milijono EUR) bendrosios kompetencijos teismuose, visose instancijose.

Viešieji pirkimai

Mes konsultuojame ir atstovaujame klientams viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir konkursų vykdymo procese, taip pat vykdant laimėtojų atrankas. Mūsų tarptautinį pripažinimą turintys ekspertai yra išleidę mokslinių straipsnių ir dalyvavę rengiant įstatymų projektus. Mes siūlome šiuolaikinius sprendimus ir dėl savo ilgametės patirties ir kompetencijos galime padėti užkirsti kelią galimiems ginčams visose ūkio šakose.

Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė

Advokatė / Partnerė
lina@lextal.lt
+370 5210 2733

Projektai

Lietuvos LEXTAL kontoros advokatai buvo AS BMGS patarėjai įgyvendinant nacionalinės svarbos energetikos projektą – rangos sutartį dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo krantinės statybos Klaipėdos jūrų uoste. Advokatai konsultavo klientą viešojo pirkimo, statybos rangos, sutarčių teisės klausimais.

Konsultavo DELFI, UAB – bendrovę, lyderiaujančią internetinės žiniasklaidos srityje, dėl viešojo pirkimo sąlygų apskundimo.

Lietuvos LEXTAL kontoros advokatai buvo UAB „Technobalta“ patarėjai dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ir viešųjų pirkimų procedūrose.

Draudimo teisė

Mes ne kartą buvome išrinkti geriausia advokatų kontora draudimo teisės ir perdraudimo teisės srityse. Mes siūlome savo paslaugas derybose dėl draudimo sąlygų, taip pat kuriant ir plėtojant draudiminius santykius. Mes turime unikalių žinių, kaip tirti sudėtingas sukčiavimo bylas draudimo srityje ir rinkti įrodymus, pavyzdžiui, pasitelkiant teismus. Mes taip pat padedame savo klientams rasti būdus plėtojant tarpvalstybinius draudimo santykius.

Projektai

Konsultavo Klientus Bendrovės vadovo civilinės atsakomybės draudimo klausimais bei darbuotojų papildomo sveikatos draudimo klausimais.

Lietuvos LEXTAL kontoros advokatai teikė teisinę išvadą vienai iš didžiausių draudimo bendrovių dėl draudimo bendrovių veiklos reguliavimo.

Mokesčių teisė

Mes patariame klientams klausimais, susijusiais su vietiniu ir tarptautiniu apmokestinimu, taip pat su mokesčių planavimu. Mūsų kruopštaus pasiruošimo, didelės patirties ir atliktų darbų dėka mes atstovaujame klientams santykiuose su mokesčius administruojančiomis institucijomis ir teisminiuose ginčuose. Tarptautiniai sprendimai gimsta bendradarbiaujant su kitų advokatų kontorų profesionalais ir auditoriais visame pasaulyje.

Arūnas Šidlauskas

Advokatas
arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733

Projektai

Lietuvos biuro advokatai atstovavo klientų interesams mokestinių ginčų bylose administraciniuose teismuose.

Konsultavo klientus mokesčių klausimais dėl darbuotojų akcijų opcionų išleidimo, pasinaudojimo opciono teise bei akcijų perleidimo.

Konsultavo klientus mokesčių klausimais, susijusiais su įmonių reorganizavimu bei pertvarkymu.

Nekilnojamasis turtas, statybų teisė ir aplinkosauga

Mes patariame ir atstovaujame statytojams ir architektams, nekilnojamojo turto plėtotojams ir fiziniams asmenims. Mūsų klientai stato prekybos centrus, naujus gyvenamuosius rajonus ir kitokius nekilnojamojo turto projektus. Mes turime ilgametės patirties vykdant įvairias statybų rangos sutartis ir sprendžiant ginčus teismuose. Mes taip pat patariame klientams ginčuose, susijusiuose su nekilnojamojo turto įsigijimu ir nekilnojamojo turto trūkumais.

Andrius Šukys

Advokatas / Partneris
andrius@lextal.lt
+370 5210 2733

Projektai

Konsultavo ir buvo Airijos kompanijos Duke House Asset Managers patarėjai teisiniais klausimais viename iš didžiausių privatizavimo sandorių ir investicijos projektų Lietuvoje (investicijų vertė apie 44 mln. EUR).

Konsultavo ir buvo Airijos investicinės kompanijos Evervest Ltd patarėjai teisiniais klausimais nekilnojamojo turto komplekso įsigijimo ir nuomos sandoryje.

Konsultavo klientus dėl vieno didžiausių nekilnojamojo turto objektų (buvusio Vilniaus miesto savivaldybės pastato) privatizavimo, rekonstrukcijos ir investicijų projektų Lietuvoje (vertė – 44 milijonai eurų). Teisinė pagalba apėmė teritorijų planavimo, statybų, kreditavimo ir kitus teisinius klausimus.

Konsultavo klientus dėl turto įsigijimo ir atgalinės nuomos sandorių, kurių vertė siekė 28 milijonus eurų.

Konsultavo statybos bendroves teritorijų planavimo klausimais, susijusiais su specialių reglamentų taikymu, atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektais.

Baudžiamoji teisė

Baudžiamosios teisės rizika egzistuoja kasdieniuose verslo santykiuose: nuo konkurencijos teisės ir medicinos produktų iki gamtosaugos ir prekybos akcijomis. Baudžiamajame procese svarbu gauti patarimą iš advokato, susijusio su atitinkama sritimi, kadangi tokiems ginčams būtinos specifinės žinios, įgūdžiai ir charakteristikos. Mes turime didelės patirties sėkmingai atstovaujant klientams bylose dėl „baltųjų“ nusikaltimų ir patariant rizikos valdymo klausimais. Mes atstovaujame klientams nusižengimų nagrinėjimo procedūrose ir sudėtingesniuose ginčuose, taip pat kreipiantis į Europos Žmogaus Teisių Teismą.

Vilius Malinauskas

Advokatas
vilius.malinauskas@lextal.lt
+370 5210 2733

Projektai

Atstovavo Bendrovės akcininkų interesams baudžiamojoje byloje dėl Bendrovės vadovo nusikalstamų veiksmų ir atsakomybės už įmonei padarytą žalą.

Sėkmingai atstovavo klientui baudžiamojoje byloje, kurioje buvo atmesti įtarimai dėl neteisėtos komercinės veiklos.

Sėkmingai atstovavo klientui baudžiamojoje byloje, kurioje buvo atmesti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.

Asmens duomenų apsauga ir IT

Mes patariame ir atstovaujame klientams intelektinės nuosavybės, IT ir duomenų apsaugos teisės srityse. Mūsų ilgametė patirtis sukaupta dalyvaujant teisės aktų rengime ir plėtojant technologijas. Mes teikiame konsultacijas klientams įvykdant projektus, kurių dar praktikoje nėra buvę. Mes taip pat atstovaujame klientams bylose, susijusiose su duomenų apsauga ir pažeidimais šioje srityje ir patariame klientams dėl taisyklių įgyvendinimo.

Santa Janickienė

Teisininkė
santa.janickiene@lextal.lt
+370 616 26789

Projektai

Konsultacijos ir patarimai asmens duomenų apsaugos klausimais Klientui PepsiCo, Inc.

Lietuvos LEXTAL advokatai atstovavo kliento interesams gaunant leidimą teikti asmens duomenis trečiosioms šalims.