fbpx

Skip to Content

Category Archives: Publiskie iepirkumi un publiskās tiesības

Praktiski padomi kā uzsākt uzņēmējdarbību IGAUNIJĀ un LIETUVĀ un kā uzvarēt publisko iepirkumu konkursos

SEMINĀRA PROGRAMMA:

11:00 – 11:30 – Dalībnieku reģistrācija, kafija

11:30 – 11:45 – Semināra atklāšana – Armands Jaunzars, LEXTAL Rīga

11:45 – 12:05 – Praktiskie ieteikumi biznesa uzsākšanai Igaunijā – Marge Männiko, LEXTAL Tallina

12:05 – 12:25 – Praktiskie ieteikumi biznesa uzsākšanai Lietuvā – Tadas  Vilčinskas, LEXTAL Viļņa

12:25 – 12:45 – Igaunijas nodokļu sistēmas priekšrocības – Ants Karu, LEXTAL Tallina

12:45 – 13:15 – Kafijas pauze, neformālas sarunas

13:15 – 13:35 – Lietuvas nodokļu sistēmas priekšrocības – Arūnas Šidlauskas, LEXTAL Viļņa

13:35 – 13:55 –­ Publisko iepirkumu regulējums Igaunijā – Alar Urm, LEXTAL Tallina

13:55 – 14:15 – Publisko iepirkumu regulējums Lietuvā – Lina Vaitiekūniene, LEXTAL Viļņa

14:15 – 14:30 – Jautājumi un atbildes

14:30 – 14:45 – Semināra noslēgums – Armands Jaunzars, LEXTAL Rīga

14:45             – Kafija un neformālas sarunas

 

Dalība seminārā ir bez maksas

 

Kad? Ceturtdien, 21.09.2017.

Kur? Konferenču centrs Citadele, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010

Pieteikties semināram Jūs varat pa e-pastu: guna.heidemane@lextal.lv vai pa tel. +371 67283391 līdz 18.09.2017.

Seminārs notiks angļu valodā, izņemot sadaļu “Publisko iepirkumu regulējums Igaunijā“, kura tiks pasniegta krievu valodā.

 

 

0 Continue Reading →

Zvērinātu advokātu birojs LEXTAL sadarbībā ar advokātu biroju WOLF THEISS aicina Jūs uz semināru

lextal-wolf-theiss

Kā uzsākt komercdarbību Polijā un uzvarēt publiskajos iepirkumos?

Praktiski padomi kā uzsākt komercdarbību Polijā un atrisināt publisko iepirkumu likuma piemērošanas problēmas Polijā.

Šis seminārs paredzēts Baltijas valstu uzņēmējiem, kuri plāno uzsākt savu darbību Polijas tirgū vai piedalīties Polijas iepirkumu procedūrās. Semināra laikā tiks aplūkoti svarīgākie praktiskie jautājumi, jo īpaši:
• būtiskākie aspekti, kas saistīti ar uzņēmējdarbības uzsākšanu Polijā;
• Polijas nodokļu likumdošana: UIN, IIN, PVN;
• iepirkumu procedūru veidi; šķēršļi un tipiskās kļūdas;
• publisko iepirkumu līgumi; riski un garantijas;
• pārskats par Polijas iepirkuma tirgu un nākotnes projektiem.

Norises vieta un laiks:

11.09.2017.

10:30 – 14:30

Konferenču centrs “Citadele”

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija

Seminārs notiks angļu valodā.

Sīkāku informāciju par semināru, piedalīšanās un apmaksas nosacījumiem skatīt šeit.

0 Continue Reading →

Grozījumi likumā ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

2017. gada 18. maijā, pēc atkārtotas izskatīšanas, Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kuri spēkā stāsies 2017. gada 1. jūlijā. Grozījumi veikti likuma VI nodaļā, kuros regulēti darījumi ar zemes īpašumiem.

Likuma grozījumi paredz latviešu valodas zināšanas atbilstoši vismaz B līmeņa 2. pakāpei fiziskām personām, juridisko personu īpašniekam vai īpašniekiem, kuru balsstiesīgais kapitāls pārstāv vairāk nekā pusi attiecīgajā sabiedrībā un ir Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, ja tie savā īpašumā vēlēsies iegūt lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Pašvaldības komisijai būs deleģētas tiesības uzaicināt fiziskas personas vai juridisko personu kapitāldaļu īpašniekus valsts valodā prezentēt zemes turpmāku izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. Attiecīgā plāna izpildi uzraudzīs pašvaldības komisija.

Tāpat ir mainīts regulējums attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirmpirkuma tiesībām. Pirmpirkuma tiesības varēs izmantot zemes nomnieks, kurš attiecīgo nomas līgumu būs reģistrējis pašvaldībā vismaz gadu pirms darījuma noslēgšanas, vai, kuram pirmpirkuma tiesības uz zemi būs reģistrētas zemesgrāmatā. Noteikta arī kārtība, kādā izmantojamas pirmpirkuma tiesības gadījumā, ja zemi nomā vairākas personas.

Pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemi būs iespējams nodot nomā ar izpirkuma tiesībām. Nomas laiks nevarēs pārsniegt 12 gadus, un zemes nomas maksa gadā būs paredzēta 4,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Jāpiebilst, ka šīs izmaiņas attiecība uz zemes nodošanu nomā, kā norādīts pārejas noteikumos, spēkā stāsies 2018. gada 1. janvāri.

No likuma izslēgts priekšnoteikums, kas paredzēja nepieciešamību fiziskām vai juridiskām personām, pirms lauksaimniecībai paredzētās zemes iegādes, apliecināt vienoto platības maksājumu saņemšanu pēdējo trīs gadu laikā, vai ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības veikšanas vismaz vienas trešdaļas apmērā no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Nebūs arī nepieciešama lauksaimniecības vai tai pielīdzināmas izglītības esamība, lai varētu tikt noslēgts darījums par lauksaimniecībai paredzētās zemes iegūšanu īpašumā.
Juris Raudzeps

0 Continue Reading →