Marge Männiko

Zvērināta advokāte / Partneris

PARĀDĪT PROFILU

marge.manniko@lextal.ee
+372 51 04 475 | LinkedIn

Marge ir Igaunijas Zvērinātu advokātu padomes locekle kopš 2002. gada un specializējas darījumu un korporatīvajās tiesībās, kā arī nekustamā īpašuma un būvniecības tiesībās. Margei ir plaša pieredze konsultējot uzņēmējus dažādos iegūšanas, atsavināšanas un pārņemšanas darījumos, kā arī iesaistoties liela apmēra dizaina un celtniecības darījumos.

Marge ir darbojusies kā šķīrējtiesnese Igaunijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras šķīrējtiesā un strīdu risināšanas komitejā, strīdos, kas cēlušies no (DAB) FIDIC līgumiem. Margei ir plaša pieredze konsultējot sarežģītos nekustamā īpašuma darījumos. Brīvajā laikā Margei patīk spēlēt tenisu.

Üllar Talviste

Zvērināts advokāts / Partneris

PARĀDĪT PROFILU

ullar.talviste@lextal.ee
+372 6400 250

Üllar ir biroja dvēsele un viens no tā dibinātājiem. Viņš ir neapšaubāmi viens no vislabāk zināmajiem un apbalvotajiem advokātiem Igaunijā, ir bijis Igaunijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs un ir piedalījies vairākās svarīgās tiesvedībās Igaunijā un ārvalstīs.
Üllar ir viens no novērtētākajiem krimināltiesību un arbitrāžas procesa ekspertiem Igaunijā, ar gandrīz 40 gadu ilgupieredzi juridiskajā jomā. Üllar ir arī sabiedriski aktīvs kā viens no Igaunijas Rezerves virsnieku asociācijas dibinātājiem, ilggadējs valdes loceklis Igaunijas Mākslas Akadēmijā, un Igaunijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvis CCBE (Eiropas Advokatūru un Juristu Biedrību Padomē). Üllar ir absolvējis Tartu Universitātes Juridisko fakultāti 1979. gadā.

Ants Karu

Zvērināts advokāts / Partneris

PARĀDĪT PROFILU

ants.karu@lextal.ee
+372 50 625 95 | LinkedIn

Ants ir viens no vadošajiem ekspertiem nodokļu un korporatīvajās tiesībās Igaunijā. Viņš ir viens no LEXTAL līdzdibinātājiem un Igaunijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis (2010-2016). Viņam ir ievērojama pieredze konsultāciju sniegšanā slēdzot starptautiskus darījumus. Turklāt viņš ir goda juriskonsults Lielbritānijas vēstniekam Igaunijā. Ants absolvēja Tartu Universitāti 1994. gadā. Brīvajā laikā uztur sevi labā fiziskā formā spēlējot golfu, nodarbojas ar riteņbraukšanu un orientēšanās sportu.

Urmas Ustav

Zvērināts advokāts / Partneris

PARĀDĪT PROFILU

urmas.ustav@lextal.ee
+372 50 48 341 | LinkedIn

Urmas ir LEXTAL dibinātājs un viens no novērtētākajiem privāttiesību, komerctiesību un bankrota tiesību speciālistiem Igaunijā; viņš pārstāv klientus tiesās un konsultē darījumu slēgšanā. Urmas ir pārstāvējis klientus vairākos strīdos, kas būtiski ietekmējuši Igaunijas un starptautisko tiesību praksi. Urmas ir Igaunijas Zvērinātu advokātu padomes profesionālās atbilstības novērtējuma komitejas priekšsēdētājs un 2014. gadā Advokātu padome nominēja Urmas pargada advokātu kategorijā “organizācija”.
Savā brīvajā laikā Urmas iesaistās Lions labdarības organizācijā un spēlē tenisu.

Kristi Sild

Zvērināta advokāte / Partneris

PARĀDĪT PROFILU

kristi.sild@lextal.ee
+372 51 17 727 | LinkedIn

Kristi ir advokāte un LEXTAL partnere kopš 1998. gada. Viņa ir Igaunijas Zvērinātu advokātu padomes Nodarbinātības tiesību komitejas dalībniece. Kristi pārsvarā nodarbojas ar darba tiesībām un korporatīvajām tiesībām, un ir ar ievērojamu pieredzi visās tiesību jomās, kas saistītas ar cilvēkresursiem. Viņa galvenokārt strādā ar ārvalstu klientiem kā arī pārstāv tos Eiropas Savienības tiesā. Kristi iedvesmo talantīgi cilvēki. Viņa ir Igaunijas mākslas draugu muzeja dibinātāja. Brīvo laiku labprāt pavada ar ģimeni un bērniem.

Alar Urm

Zvērināts advokāts / Partneris

PARĀDĪT PROFILU

alar.urm@lextal.ee
+372 50 10 167 | LinkedIn

Alars kopš 2007. gada ir Igaunijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis. Alars ir viens no atzītākajiem speciālistiem Igaunijā apdrošināšanas tiesību jomā, tiesvedībās un publisko iepirkumu tiesībās, kā arī konsultē klientus visās nozīmīgākajās tiesību jomās. 12 gadu darba laikā Finanšu ministrijā, Alars ir vadījis dažādus departamentus un piedalījies svarīgu normatīvo aktu izveidē, ieskaitot Autoapdrošināšanas likuma izstrādē. Alaram ir vairāk kā 20 gadu pieredze pārstāvot klientus tiesvedībās un viņš ir konsultējis tos darījumu izpildē un publiskajos iepirkumos vairāku simtu miljonu eiro vērtībā. Alars arī ir lasījis lekcijas apdrošināšanas un konkurences tiesībās.

Olavi-Jüri Luik

Zvērināts advokāts / Partneris

PARĀDĪT PROFILU

olavi-juri.luik@lextal.ee
+372 50 97 543 | LinkedIn

Olavi-Jüri ir tiesvedību un apdrošināšanas tiesību speciālists. Viņš ir LEXTAL partneris, kā arī atzīts lektors apdrošināšanas tiesībās. Vairāki lieli apdrošināšanas strīdi tikuši risināti ar viņa palīdzību. Kā advokāts, viņš ir pārstāvējis desmitiem apdrošināšanas kompāniju un sagatavojis daudzus apdrošināšanas standartnoteikumus un nosacījumus. Olavi-Jüri Igaunijā ir vienīgais , kurš ir ieguvis doktora grādu apdrošināšanas tiesībās. Viņam ir arī liela pieredze konsultējot un pārstāvot klientus lietās, kas saistītas ar sarežģītu ekonomisku noziegumu izmeklēšanu un risināšanu.

Oliver Nääs

Zvērināts advokāts / Partneris

PARĀDĪT PROFILU

oliver.naas@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Olivers ir advokāts, kas galvenokārt specializējas krimināltiesībās. Olivers tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem Igaunijas advokātiem. Klienti augstu vērtē Olivera apņēmību un drosmi, pārstāvot viņu intereses. Viņa kolēģi novērtē Olivera pragmatisko garu, racionalitāti un ātrumu sasniedzot labāko iespējamo rezultātu.

Taisnīgs kriminālprocess, nodrošinot pamattiesības, ir Olivera mērķis; viņš strādā arī par lektoru Tartu Universitātē un bieži publicē autorrakstus.

Margus Reiland

Zvērināts advokāts / Partneris

PARĀDĪT PROFILU

margus.reiland@lextal.ee
+372 56 905 001 | LinkedIn

Margus Reiland ir advokāts nodokļu tiesībās, konkurences un administratīvajās tiesībās, kurš pārstāv klientu tiesības tiesā un ārpus tās. Margusam ir liela pieredze nodokļu tiesvedībās, nodokļu plānošanas problēmās un starptautisko nodokļu jautājumos. Viņa padoms nodokļu un konkurences tiesību jautājumos ir bijis būtisks vairāku uzņēmumu apvienošanas, pārdošanas un restrukturizācijas gadījumos. Margus ir ieguvis maģistra grādu Tartu Universitātē (cum laude), kā arī papildus tam studējis ārvalstīs. Margus aktīvi piedalās darbā Advokātu padomē, kā arī ir Konkurences tiesību komitejas loceklis.

Magnus Braun

Zvērināts advokāts / Partneris

PARĀDĪT PROFILU

magnus.braun@lextal.ee
+372 52 60 665 | LinkedIn

Magnus ir eksperts civilprocesā un atzīts tiesvedību advokāts. Magnusa spēja formulēt sarežģītas problēmas vienkāršā un saprotamā valodā ir novērtēta kā starp klientiem un kolēģiem, tā arī starp tiesnešiem.

Magnus darbojas arī kā pilnvarotais maksātnespējas procedūrās. Viņa plašās zināšanas bankrota tiesībās un savu kolēģu uzticība bija galvenie iemesli, kāpēc Magnus 2015. gadā tika ievēlēts par Igaunijas Tiesu izpildītāju un Bankrota procedūru pilnvaroto kameras valdes locekli.

Kristi Rande

Zvērināta advokāte

PARĀDĪT PROFILU

kristi.rande@lextal.ee
+372 51 50 091 | LinkedIn

Kristi ir plašas zināšanas un pieredze krimināltiesību jomā. 13 gadu darba pieredze Prokuratūrā ir devusi Kristi neaizstājamu spēju sajust juridisko un procesuālo jautājumu būtību gan no apsūdzības izvirzītāja, gan aizstāvības puses, tādējādi piedāvājot izcilus risinājumus un spēcīgu pārstāvību tiesvedībās, kad tas ir nepieciešams. Kristi ir Igaunijas Zvērinātu advokātu padomes locekle kopš 2014. gada. Kristi ir Igaunijas sporta deju asociācijas prezidente un sportiska dzīvesveida piekritēja.

Diana Minumets

Zvērināta advokāte

PARĀDĪT PROFILU

diana.minumets@lextal.ee
+372 51 86 376 | LinkedIn

Diana ir zvērināta advokāte, kura specializējas publisko iepirkumu un tiesvedības jomās. Dianai ir plaša pieredze pārstāvot klientus un pretendentus strīdu izšķiršanas komitejās, kā arī organizējot un veicot iepirkuma procedūras. Viņa ir arī novērtēta speciāliste datu aizsardzība, uzņēmējdarbības, līgumtiesību un infrastruktūras jomās.

Diana ir līdzautors vienai no svarīgākajām grāmatām, kas izdota iepirkumu jomā- “Riigihangete õigus” (“Publisko iepirkumu tiesības”). Viņa ir publicējusi arī ar iepirkumiem saistītus rakstus, kā medijos, tā tiesību literatūrā. Viņa ir arī atzīta pasniedzēja, kas ir vadījusi lekcijas dažādās ar iepirkumu saistītās apmācībās un iekšējās, valsts amatpersonām paredzētās mācībās.

Veli Kraavi

Zvērināts advokāts

PARĀDĪT PROFILU

veli.kraavi@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Veli Kraavi strādā par advokātu kopš 1995. gada, pirms tam viņš strādāja banku sektorā.

Veli neapstrīdami ir viens no labākajiem maksātnespējas tiesību pārzinātājiem Igaunijā. Viņa spēks ir tajā, ka Veli ir ne tikai ļoti labas teorētiskās zināšanas, bet arī ļoti liela praktiskā darba pieredze. Tiesas ir viņu nozīmējušas par bankrota administratoru gandrīz 800 reižu. Turklāt viņam ir liela sanācijas konsultanta un likvidatora darba pieredze. Darbā viņu saista izaicinājumi – lieli atgūšanas procesi bankrota procesos, arī sarežģītu saimniecisko noziegumu izmeklēšana kā bankrota administratoram. Taču vislielāko darba prieku viņam sniedz gadījumi, kuros ir iespējams grūtībās nonākušo uzņēmumu atveseļot un izvest no grūtībām.

Veli arī ļoti sarežģītās situācijās spēj redzēt kopainu, ātri kartēt situāciju klientam un izstrādāt optimālu rīcības plānu.

Brīvajā laikā viņš prot priecāties par mazām lietām – mīl ceļot, daudz uzturas dabā, ir draugos ar mākslu un labu vīnu.

Katrin Orav

Zvērināta advokāte

PARĀDĪT PROFILU

katrin.orav@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Katrin ir strīdu risināšanā specializējusies zvērināta advokāte. Viņa ir advokāte jau kopš 2006. gada, un ir Igaunijas Advokatūras valdes locekle.

Katrin ir daudzveidīga pieredze galvenokārt civilstrīdu risināšanā, korporatīvajos jautājumos un konsultējot klientus par ģimenes tiesību tēmām gan tiesā, gan ārpus tiesas. Viņa ir vadījusi advokatūras ģimenes tiesību komisiju laikā no 2013.-2016. gadam, kā arī konsultējusi bērnu vecākus par ģimenes tiesību jautājumiem Bērnu aizsardzības savienības un Igaunijas Advokatūras sadarbības projekta “Labs padomes ģimenēm ar bērniem” ietvaros. Pirms atkārtotas pievienošanās LETAX 2017. gadā, Katrin gadu strādāja par dibināmas bankas galveno juristi.

Brīvo laiku viņai patīk pavadīt dabā un sportiski.

Piia Raide

Zvērināta advokāte

PARĀDĪT PROFILU

piia.raide@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Piia ir atzīta publisko iepirkumu tiesību advokāte. Viņa ir līdzautore vienai no ievērojamākajām grāmatām, kas publicēta iepirkumu jomā – “Riigihangete õigus” (“Publisko iepirkumu tiesības”) un ir pārstāvējusi kā pretendentus, tā pasūtītājus dažādos ar iepirkumiem saistītos strīdos. Piia ir konsultējusi un organizējusi publiskos iepirkumus vietējām pašvaldībām saistībā ar ūdens apsaimniekošanas projektiem un infrastruktūras renovācijas projektiem, kas tikuši finansēti ar Eiropas Savienības fondu palīdzību. Piia ir pieredzējusi speciāliste līgumtiesībās, nekustamā īpašuma tiesībās un tieslietās. Piia ir ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē Tartu Universitātē.

Margus Poola

Zvērināts advokāts

PARĀDĪT PROFILU

margus.poola@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Margus ir līgumtiesību un starptautisko privāttiesību eksperts, kurš ir konsultējis nozīmīgu darījumu veikšanā un pārstāvējis klientus sarežģītos juridiskos strīdos. Margusam ir plaša pieredze konsultējot būvniecības uzņēmumus visā būvniecības procesā. Margus interesējas par tiesību jautājumiem IT un tehnoloģiju jomā.

Margus ir lektors privāttiesībās un tehnoloģiju tiesībās Tallinas Tehniskās Universitātes Tallinas Tiesību skolā, kur viņš pasniedz tādus priekšmetus kā saistību tiesības, starptautiskās privāttiesības un starptautiskās komerctiesības. Savā zinātniskajā pētījumā, Margus pēta, kā tehnoloģijas ir izmantojamas juridisku strīdu risināšanā.

Gretta Oltjer-Timberg

Zvērināta advokāte

PARĀDĪT PROFILU

gretta.oltjer@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Gretta ir LEXTAL advokāte, kura galvenokārt praktizē balto apkaklīšu noziegumu jomā, kriminālprocesā un strīdu risināšana. Gretta ir ieguvusi bakalaura un maģistra grādu Tartu Universitātes juridiskajā fakultātē. Greta ir studējusi Uppsalas Universitātē Zviedrijā, kur papildinājusi zināšanas Eiropas Savienības tiesībās un Eiropas Savienības darba tiesībās.

Gretta ir īpaši ieinteresēta kriminālprocesa jautājumos un maģistra darbā pētīja ekspertu iesaisti kriminālprocesā. Gretta ir arī veiksmīgi konsultējusi savus klientus civilstrīdos.

Kärt Saar

Zvērināta advokāte

PARĀDĪT PROFILU

kart.saar@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kärt Saar ir Igaunijas Zvērinātu Advokātu padomes locekle kopš 2014. gada. Kā pieredzējusi publisko iepirkumu tiesību speciāliste, Kärt ir bijusi padomdevēja ar valsts iepirkumiem saistītajos darījumos, kuru kopējā summa mērāma vairākos desmitos miljonu eiro. Kärt ir veiksmīgi pārstāvējusi klientus neskaitāmos publiskajos iepirkumos, apdrošināšanas, būvniecības un vispārējās saistību tiesībās.

Kärt 2014.gadā Tartu Universitātē ieguva maģistra grādu tiesību zinātnē, kā arī. studēja Konstances Universitātē Vācijā 2010-2011. Kärt ir ieguvusi pieredzi vairākās Igaunijas valsts institūcijās, ieskaitot Tieslietu ministriju un Igaunijas Augstāko tiesu. Brīvajā laikā Kärt patīk lasīt un slēpot.

Rauno Kinkar

Advokāts

PARĀDĪT PROFILU

rauno.kinkar@lextal.ee
+372 56 645 629 | LinkedIn

Rauno galvenokārt strādā kā advokāts strīdu risināšanā civillietās, koncentrējoties uz tiesību strīdiem IT risinājumos un “gudro” tehnoloģiju jomā. Rauno ir autors pirmajam plaša mērogaun tiesiski teorētiskajam regulējumam pašbraucošajām mašīnām. Rauno iedvesma ir meklēt un atrast modernu un funkcionālu risinājumu klientam.

Rauno ir Igaunijas Rezerves virsnieku asociācijas loceklis un ir Nākotnes tehnoloģiju fonda padomes loceklis. Viņa plašās zināšanas tiesību jomā ir gūtas Tartu Universitātē un brīvajā laikā Rauno patīk kuģot Tallinas līcī, spēlēt diskgolfu vai tenisu.

Rainer Ratnik

Advokāts

PARĀDĪT PROFILU

rainer.ratnik@lextal.ee
+372 56 908 500 | LinkedIn

Rainer ir Zvērinātu Advokātu padomes loceklis kopš 2015. gada. Viņa specializācija ir klientu pārstāvība tiesās civiltiesību un administratīvo tiesību strīdos. Jau pirmā prakses gada laikā viņš pārstāvējis klientus vairāk nekā 50 lietās.

Rainer praktizē arī medicīnas tiesības; studiju laikā Tartu Universitātē viņš ieguva plašas zināšanas medicīnā, izvēloties lielu skaitu priekšmetu saistībā ar medicīnu, papildus savām jurisprudences studijām. Viņš aizstāvējis savu maģistra darbu par mazākuma akcionāru aizsardzību, Tartu Universitātē. Kolēģi ir izvēlējušies Raineru, kā lielākā ieguldījuma sniedzēju LEXTAL 2015. gadā.
.

Henri Ratnik

Advokāts

PARĀDĪT PROFILU

henri.ratnik@lextal.ee
+372 5621 2613 | LinkedIn

Henri strādā galvenokārt IT tiesību nozarē, kas saistīti ar dažādiem IT risinājumiem, intelektuālo īpašumu un datu aizsardzību (t. sk. GDPR).

2017. gadā Henri pabeidza Tartu Universitāti kā tiesību zinātņu maģistrs un 2016.-2017. gadā savas zināšanas papildināja, mācoties Dānijā, Ārhusas universitātē. 2018. gadā Henri Tartu Universitātē ieguva papildu maģistra grādu IT tiesību nozarē cum laude. Pirms pievienošanās LEXTAL Henri ir guvis pieredzi citā advokātu birojā.

Henri ir arī piedalījies starptautiskajās Willem C. Vis tiesu izspēļu sacensībās komerctiesībās, kā arī ir bijis aktīvs jurisprudences studentu apvienībā ELSA Estonia.

Henri savā darbā par nozīmīgu uzskata precizitāti un iedziļināšanos. Brīvajā laikā viņam patīk nodarboties ar mūziku.

Ave-Ly Käsi

Advokāte

PARĀDĪT PROFILU

ave-ly.kasi@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

2017. gadā Ave-Ly saņēma Igaunijas Tiesas procesu spēļu asociācijas rīkoto tiesas procesu lomu spēļu uzvarētājas balvu, kopā ar savu komandu izcīnot arī labāko rakstveida darba autoru titulu. Ave-Ly ir piedalījusies privāttiesību vasaras nometnē Zalcburgā.

Ave-Ly motivators ir komandas darbs un problēmu risināšana. Viņai patīk mācīties dažādas svešvalodas. Jau ģimnāzijas laikā viņa apguva International Baccalaureate Diploma angļu valodas mācību kursu un papildus tam ir mācījusies norvēģu, spāņu un franču valodu.

Sirle Karu

Advokāte

PARĀDĪT PROFILU

sirle.karu@lextal.ee
+372 55 23 789 | LinkedIn

Sirle ir pieredzējusi ģimenes tiesību speciāliste. Viņai ir arī plaša pieredze bezpeļņas sektorā, kā arī ir dibinājusi vairākas organizācijas, kurās joprojām darbojas kā aktīva valdes locekle.

Sirle absolvēja Tartu Universitāti 1995. gadā un viņas diplomdarbs ieguva II vietu Atvērtā Igaunijas fonda konkursā, juridisko pētījumu darbos. Sirle ir Igaunijas Zvērinātu advokātu padomes locekle kopš 1995. gada. Sirle strādā kā brīvprātīgā dažādās bezpeļņas organizācijās, kā arī nodarbojas ar daiļslidošanu, riteņbraukšanu dārzniecību un rokdarbiem.

Pie Laanemets

Juriste

PARĀDĪT PROFILU

pie.laanemets@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Pie ir ieguvusi Tallinas Universitātes tiesību zinātņu maģistra grādu 2008. gadā, maģistra darbā koncentrējoties uz tiesu prakses izpildu procesos izprašanu. Viņai ir gara darba pieredze vairākos advokātu birojos un, asistējot advokātiem, viņa ir specializējusies ar izpildu procesu un maksātnespējas procesu saistītu problēmu risināšanā.

No darba brīvo laiku Pie vislabprātāk pavada kopā ar ģimeni, kopīgi dodoties izbraucienos ar velosipēdu un slēpojot.

Kadi Saluste

Juriste

PARĀDĪT PROFILU

kadi.saluste@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kadi ir apguvusi Tartu Universitātes bakalaura studiju programmu Juridiskajā fakultātē un ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē. LEXTAL birojā Kadi strādā kopš 2017. gada rudens. Viņa veic LEXTAL advokātu asistenta darba pienākumus pārsvarā tiesvedības un bankrota tiesību jomā.

2017. gadā Kadi saņēma Igaunijas Tiesas procesu spēļu asociācijas rīkoto tiesas procesu lomu spēļu uzvarētājas balvu, kopā ar savu komandu izcīnot arī labāko rakstveida darba autoru titulu.

Kadi savā darbā par svarīgu uzskata patīkamu kolektīvu un sevis apliecināšanai dotās iespējas. Brīvajā laikā Kadi labprāt nodarbojas ar sportu, patīk spēlēt zāles hokeju.

Marge Saarela

Asistents

PARĀDĪT PROFILU

marge.saarela@lextal.ee
+372 6400 250

Marge nodarbojas ar biroja administrēšanu un pārvaldību, apmācību un palīdz juristiem savā ikdienas darbā. Marge ir strādājusi vairākos advokātu birojos, un viņai ir ļoti plaša pieredze šajā jomā.

Andera Lõhmus

Asistents

PARĀDĪT PROFILU

andera.lohmus@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Andera ir novērtēta un uzticama LEXTAL komandas locekle, kas palīdz klientiem ikdienas darbā. Andera ieguvusi augstāko izglītību Tallinas Ekonomikas augstskolā un paplašināja savas zināšanas dažādās kompānijās. Brīvajā laikā viņai patīk nodarboties ar sportu, eksperimentēt ar kulināriju un atpūsties draugu un ģimenes kompānijā.

Kaie Müller

Asistents

PARĀDĪT PROFILU

kaie.myller@lextal.ee
+372 6400 250

Kaie ir ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi, izpalīdzīga un vienmēr rēķinās ar citiem. Viņa ir pabeigusi Tallinas Ekonomikas skolas jurista palīga specialitātē un šobrīd turpina mācības Tallinas Universitātē pārvaldes un vadībzinību specialitātē. Kaie ir iepriekšēja darba pieredze dažādos advokātu un juridiskajos birojos. Savu brīvo laiku viņa aizpilda ar futbolu, pavārmākslu un disku golfu.

Kristel Niine

Grāmatvedis

PARĀDĪT PROFILU

kristel.niine@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kristel ir LEXTAL grāmatvede un ir atbildīga par komerciālo un administratīvo jautājumu sakārtotību un mierīgu virzību. Kristel ir plaša pieredze grāmatvedībā.

Katrin Soom

Asistents

PARĀDĪT PROFILU

katrin.soom@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Katrīna ir jautra un draudzīga LEXTAL atbalsta komandas locekle, kas palīdz klientiem un advokātiem ikdienas darbā.

ATJAUNOT

Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė

Zvērināta advokāte / Partneris

PARĀDĪT PROFILU

lina@lextal.lt
+370 5210 2733 | LinkedIn

Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė ir LEXTAL vadošā partnere Lietuvā. Viņa ir absolvējusi Viļņas Universitātes juridisko fakultāti un turpinājusi papildināt savas zināšanas Zviedrijā, Nīderlandē un Čehijā.

Juridiskajā praksē viņa koncentrējas uz komerciālā īpašuma darījumiem, tostarp finansēšanu, pārdošanu un pārvaldīšanu. Linai ir plašas zināšanas un pieredze komerctiesībās, uzņēmumu apvienošanā un pārdošanā, konkurences tiesībās un darījumu atbalstā sarežģītās komerctiesību lietās, tiesvedībā un šķīrējtiesās.
Lina savu brīvo laiku pavada ar ģimeni un viņa ir aktīva tenisiste.

Andrius Šukys

Zvērināts advokāts / Partneris

PARĀDĪT PROFILU

andrius@lextal.lt
+370 5210 2733 | LinkedIn

Andrius Šukys ir advokāts LEXTAL Viļņas birojā. Andrius ir absolvējis Viļņas Universitātes Juridisko fakultāti un pabeidzis turpmāku apmācību Francijā. Viņa Juridiskā prakse koncentrējas uz korporatīvajām lietām, valsts īpašuma privatizācijas lietām, būvniecības un teritorijas plānošanas tiesībām. Pieredzējis darba tiesībās, tirdzniecības sarunu un līgumu sagatavošanā, konsultējis klientus vairākos nekustamā īpašuma un komercprojektos un tiesvedībā. Andrius ir meistarīgs tenisa spēlētājs un aizraujas ar braukšanu ar snovbordu.

Vilius Malinauskas

Zvērināts advokāts

PARĀDĪT PROFILU

vilius.malinauskas@lextal.lt
+370 5210 2733 | LinkedIn

Vilius Malinauskas ir LEXTAL Viļņas biroja advokāts. Vilius koncentrējas uz juridiskajiem aspektiem nekustamo īpašumu projektos, tiesvedībās un palīdzot klientiem ikdienas korporatīvo, darba un komerclīgumu jautājumos.

Arūnas Šidlauskas

Zvērināts advokāts

PARĀDĪT PROFILU

arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733 | LinkedIn

Arunas Šidlauskas ir advokāts juridiskajā birojā LEXTAL. Viņš specializējas nodokļu tiesībās un nodokļu strīdu jautājumos, kopējai pieredzei tiesību jomā pārsniedzot 20 gadus. 1995. gadā Arunas Šidlauskas sāka praktizēt Lietuvā kā nodokļu konsultants uzņēmumā Arthur Andersen (tajā laikā viens no “lielā sešinieka”), un tad 11 gadus darbojās kā juridiskās un nodokļu daļas vadītājs Grant Thornton Baltic. Arunas ir uzkrājis lielu pieredzi, sniedzot konsultācijas klientiem par tieši piemērojamiem nodokļiem, nodokļu plānošanu, cenu stratēģiju un korporatīvajām tiesībām, veicot arī klientu pārstāvību tiesās. Arunas regulāri sagatavo publikācijas specializētajos izdevumos nodokļu speciālistiem, revidentiem un grāmatvežiem. Savā brīvajā laikā aizraujas ar taizemiešu boksu.

Tadas Vilčinskas

Advokāta palīgs

PARĀDĪT PROFILU

tadas.vilcinskas@lextal.lt
+370 5210 2733 | LinkedIn

Tadas Vilčinskas ir asociētais jurists LEXTAL ar vairāk kā 10 gadu pieredzi juridiskajā jomā dažādās institūcijās un kompānijās. Gandrīz 3 gadu ilgajā pieredzē LEXTAL, Tadas ir ticis iesaistīts vairākos starptautiskos un vietējos tiesību projektos, gatavojis klientiem vairākus juridiskos atzinumus konkurences, darba, komerctiesībās, publisko iepirkumu un citās tiesību nozarēs, kā arī pārstāvējis klientus tiesā un citās institūcijās. Papildus juridiskajai praksei, Tadas ir Lietuvas advokātu tenisa kluba, Jauno Advokātu asociācijas un Viļņas Starptautiskā Rotari Kluba biedrs.

Santa Janickiene

Juriste

PARĀDĪT PROFILU

santa.janickiene@lextal.lt
+370 5210 2733 | LinkedIn

Santa Janickiene ir juriste, kas praktizē Viļņas birojā un specializējas personas datu aizsardzības likuma jautājumos. Viņa pastāvīgi paplašina savas zināšanas un sniedz juridiskās konsultācijas par darba tiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām un citiem jautājumiem. Santa ir ieguvusi maģistra grādu Viļņas Universitātes Juridiskajā fakultātē (ar specializāciju komerctiesībās). Brīvajā laikā Sanitai patīk studēt mākslas vēsturi un aktīvi pavadīt laiku ar savu ģimeni.