Komerctiesības, uzņēmumu apvienošana un iegāde

Mēs piedāvājam pakalpojumus klientiem sākot ar valsts uzņēmumiem un lielākajām starptautiskajām korporācijām, līdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs palīdzam uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumos, kompāniju un korporatīvo struktūru izveidē. Mēs piedāvājam padomu lietās, kas saistītas ar akcionāru, partneru un valdes locekļu tiesībām un līgumiem. Mēs piedāvājam konsultācijas, saistībā ar konkurences tiesībām.

Strīdu risināšana

Mēs esam pazīstami ar mūsu veiksmīgajiem un pozitīvajiem risinājumiem sarežģītos strīdos un ekonomisku noziegumu atklāšanā. Mēs pārstāvam klientus visās tiesās un šķīrējtiesās. Mums ir plaša pieredze Eiropas Savienības tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Mēs konsultējam un pārstāvam klientus sarunās un meklējam labāko risinājumu, lai izvairītos no garām un dārgām tiesvedībām.

Publiskie iepirkumi un publiskās tiesības

Mēs konsultējam un pārstāvam klientus saistībā ar publisko iepirkumu organizāciju, izpildi un apstrīdēšanu. Mūsu starptautiski atzītie eksperti ir publicējuši rakstus un piedalījušies likumu tapšanā. Mēs piedāvājam produktīvus un ātrus risinājumus un mēs novēršam problēmas un strīdus, kas balstās uz mūsu spēcīgo kompetenci un pieredzi visās komercjomās.

Apdrošināšanas tiesības

Mēs esam atkārtoti atzīti par labāko advokātu biroju apdrošināšanas un pārapdrošināšanas tiesībās. Mēs piedāvājam padomus ar apdrošināšanu saistītās sarunās, kā arī apdrošināšanas attiecību izveidē un pārveidē. Mums ir unikālas zināšanas sarežģītu apdrošināšanas krāpšanas un pierādījumu vākšanas jomā. Mēs arī konsultējam mūsu klientus, meklējot risinājumus pārrobežu apdrošināšanas attiecībās.

Nodokļu tiesības

Mēs konsultējam savus klientus vietējo un starptautisko nodokļu jautājumos, kā arī nodokļu plānošanā. Ar mūsu sagatavotību un plašo pieredzi un atsauksmēm, mēs pārstāvam savus klientus tiesvedībās un komunikācijā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Starptautiskie risinājumi ir tapuši sadarbībā ar mūsu profesionāļiem no dažādiem advokātu birojiem un audita iestādēm visā pasaulē.

Nekustamais īpašums

Mēs konsultējam un pārstāvam būvniecības un projektēšanas uzņēmumus, nekustamā īpašuma attīstītājus un privātpersonas. Mūsu klientu projekti ietver tirdzniecības centrus, jaunus dzīvojamos rajonus, un citus nekustamos īpašumus komercdarbības veikšanai. Mums ir plaša pieredze, lietojot dažādus būvniecības standartlīgumus un strīdu risināšanā tiesās. Mēs arī konsultējam privātpersonas strīdos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu iegādi un nekustamo īpašumu trūkumiem.

Krimināltiesības

Krimināltiesību riski biznesā ir atrodami teju visur, sākot ar konkurences tiesībām un medicīnas produktu tiesībām, beidzot ar vides tiesībām un darījumu drošību. Kriminālprocesā ir būtiski ņemt vērā advokāta padomu, kurš praktizē konkrētajā nozarē, jo process iekļauj specifiskas zināšanas, prasmes un personīgās īpašības. Mums ir plaša pieredze veiksmīgā klientu pārstāvībā balto apkaklīšu noziegumu lietās un padomu sniegšanā riska menedžmentā. Mēs pārstāvam klientus kriminālpārkāpumu procedūrās un sarežģītākos strīdos, kā arī lietu vešanā Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Datu aizsardzība un IT

Mēs konsultējam un pārstāvam klientus saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām, IT un datu aizsardzības tiesībām. Mūsu plašā pieredze izpaužas padziļinātajās zināšanās par likumdošanas un tās piemērošanas metodēm. Mūsu pieredze satur veiksmīgi ieteiktus līdz šim praksē nepieredzētus risinājumus. Mēs arī pārstāvam klientus lietas, kas saistītas ar datu aizsardzības pārkāpumiem un piedāvājam padomus dokumentācijas atbilstībai likumam.