Komerctiesības, uzņēmumu apvienošana un iegāde

Mēs piedāvājam pakalpojumus klientiem sākot ar valsts uzņēmumiem un lielākajām starptautiskajām korporācijām, līdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs palīdzam uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumos, kompāniju un korporatīvo struktūru izveidē. Mēs piedāvājam padomu lietās, kas saistītas ar akcionāru, partneru un valdes locekļu tiesībām un līgumiem. Mēs piedāvājam konsultācijas, saistībā ar konkurences tiesībām.

Juris Raudzeps

Zvērināts advokāts / Partneris
juris.raudzeps@lextal.lv
+371 2947 4828

Armands Jaunzars

Zvērināts advokāts / Partneris
armands.jaunzars@lextal.lv
+371 2640 6178

Anastasija Rjabuha

Vecākā juriste
anastasija.rjabuha@lextal.lv
+371 29578159

Atsauces

LEXTAL ir ilgstoši sniedzis kvalitatīvu juridisko palīdzību SIA “Puratos Latvia” dažādos komerctiesību jautājumos.

LEXTAL ir veiksmīgi pārstāvējis AS “HKSCan Latvia” tās divu Latvijas uzņēmumu – AS “Rīgas miesnieks” and AS “Jelgavas gaļas kombināts”, apvienošanā.

LEXTAL bieži sniedz juridiskās konsultācijas SIA “Alfa Laval” dažādos komerctiesību jautājumos.

Strīdu risināšana

Mēs esam pazīstami ar mūsu veiksmīgajiem un pozitīvajiem risinājumiem sarežģītos strīdos un ekonomisku noziegumu atklāšanā. Mēs pārstāvam klientus visās tiesās un šķīrējtiesās. Mums ir plaša pieredze Eiropas Savienības tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Mēs konsultējam un pārstāvam klientus sarunās un meklējam labāko risinājumu, lai izvairītos no garām un dārgām tiesvedībām.

Armands Jaunzars

Zvērināts advokāts / Partneris
armands.jaunzars@lextal.lv
+371 2640 6178

Juris Raudzeps

Zvērināts advokāts / Partneris
juris.raudzeps@lextal.lv
+371 2947 4828

Dace Miķelsone

Vecākā juriste
dace.mikelsone@lextal.lv
+371 6728 3391

Atsauces

LEXTAL efektīvi un radoši atrisināja SIA “Lielvārdes meliorācija” strīdu ar vienu no tās lielākajiem parādniekiem vairākās tiesu lietās.

LEXTAL veiksmīgi atrisināja SIA “Daudznozaru kompānija “Daugava”” strīdu ar AS “Swedbank”, panākot klientam labvēlīgu rezultātu.

LEXTAL ir veiksmīgi pārstāvējis un turpina pārstāvēt AS “Stora Enso Latvija” neskaitāmās tiesu lietās dažāda veida civiltiesiskos strīdos.

Publiskie iepirkumi un publiskās tiesības

Mēs konsultējam un pārstāvam klientus saistībā ar publisko iepirkumu organizāciju, izpildi un apstrīdēšanu. Mūsu starptautiski atzītie eksperti ir publicējuši rakstus un piedalījušies likumu tapšanā. Mēs piedāvājam produktīvus un ātrus risinājumus un mēs novēršam problēmas un strīdus, kas balstās uz mūsu spēcīgo kompetenci un pieredzi visās komercjomās.

Dace Miķelsone

Vecākā juriste
dace.mikelsone@lextal.lv
+371 6728 3391

Livita Lāne

Vecākā juriste
livita.lane@lextal.lv
+371 6728 3391

Atsauces

LEXTAL ir sniedzis AS “Rīgas dzirnavnieks” konsultācijas dažādos ar publiskajiem iepirkumiem saistītos jautājumos.

LEXTAL ir pārstāvējis lielu Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumu apjomīgā iepirkuma lietā būvniecības jomā.

Apdrošināšanas tiesības

Mēs esam atkārtoti atzīti par labāko advokātu biroju apdrošināšanas un pārapdrošināšanas tiesībās. Mēs piedāvājam padomus ar apdrošināšanu saistītās sarunās, kā arī apdrošināšanas attiecību izveidē un pārveidē. Mums ir unikālas zināšanas sarežģītu apdrošināšanas krāpšanas un pierādījumu vākšanas jomā. Mēs arī konsultējam mūsu klientus, meklējot risinājumus pārrobežu apdrošināšanas attiecībās.

Juris Raudzeps

Zvērināts advokāts / Partneris
juris.raudzeps@lextal.lv
+371 2947 4828

Atsauces

LEXTAL ir pierādījis savu kompetenci pārrunu veikšanā, panākot Grohe AG Eesti filiaal labvēlīgus noteikumus ļoti specifiskā apdrošināšanas tiesību nozarē.

LEXTAL ir pārstāvējis SIA “Super Bebris” lielā zemes nogruvuma izraisītā apdrošināšanas gadījuma lietā.

LEXTAL ir sniedzis juridisko atbalstu AS “Rēzeknes dzirnavnieks” lietā par vēja izraisītu zaudējumu nodarīšanu uzņēmuma ražotnei.

Nodokļu tiesības

Mēs konsultējam savus klientus vietējo un starptautisko nodokļu jautājumos, kā arī nodokļu plānošanā. Ar mūsu sagatavotību un plašo pieredzi un atsauksmēm, mēs pārstāvam savus klientus tiesvedībās un komunikācijā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Starptautiskie risinājumi ir tapuši sadarbībā ar mūsu profesionāļiem no dažādiem advokātu birojiem un audita iestādēm visā pasaulē.

Anastasija Rjabuha

Vecākā juriste
anastasija.rjabuha@lextal.lv
+371 29578159

Atsauces

LEXTAL ir veiksmīgi pārstāvējis Rīgas pilsētas apgabaltiesas zvērinātu tiesu izpildītāju strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātā piemēroto soda naudu.

LEXTAL ir vairākkārtīgi sniedzis konsultācijas AS “BMGS” par nodokļu piemērošanu gadījumos, kad uzņēmuma darbinieki tika nosūtīti darbam ārzemēs.

LEXTAL jau vairāku gadu garumā sniedz Friteks grupas uzņēmumiem juridiskas konsultācijas dažādos, tajā skaitā ar nodokļu piemērošanu saistītos jautājumos.

Nekustamais īpašums

Mēs konsultējam un pārstāvam būvniecības un projektēšanas uzņēmumus, nekustamā īpašuma attīstītājus un privātpersonas. Mūsu klientu projekti ietver tirdzniecības centrus, jaunus dzīvojamos rajonus, un citus nekustamos īpašumus komercdarbības veikšanai. Mums ir plaša pieredze, lietojot dažādus būvniecības standartlīgumus un strīdu risināšanā tiesās. Mēs arī konsultējam privātpersonas strīdos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu iegādi un nekustamo īpašumu trūkumiem.

Armands Jaunzars

Zvērināts advokāts / Partneris
armands.jaunzars@lextal.lv
+371 2640 6178

Anastasija Rjabuha

Vecākā juriste
anastasija.rjabuha@lextal.lv
+371 29578159

Atsauces

LEXTAL ir ilgstoši sniedzis juridisko palīdzību SIA “Biant” dažādos būvniecības projektos visā Latvijā.

LEXTAL ir sniedzis juridisko palīdzību SIA “Baltic Pork” cūku audzēšanas kompleksa un biogāzes ražotnes Allažos un Lauberē attīstības projektos.

LEXTAL ir pierādījis savas padziļinātās zināšanas un izpratni nekustamo īpašumu jautājumos, un ir palīdzējis SIA “Arco development” un tās saistītajiem uzņēmumiem atrisināt vairākus juridiskus kāzusus šajā nozarē.

Krimināltiesības

Krimināltiesību riski biznesā ir atrodami teju visur, sākot ar konkurences tiesībām un medicīnas produktu tiesībām, beidzot ar vides tiesībām un darījumu drošību. Kriminālprocesā ir būtiski ņemt vērā advokāta padomu, kurš praktizē konkrētajā nozarē, jo process iekļauj specifiskas zināšanas, prasmes un personīgās īpašības. Mums ir plaša pieredze veiksmīgā klientu pārstāvībā balto apkaklīšu noziegumu lietās un padomu sniegšanā riska menedžmentā. Mēs pārstāvam klientus kriminālpārkāpumu procedūrās un sarežģītākos strīdos, kā arī lietu vešanā Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Armands Jaunzars

Zvērināts advokāts / Partneris
armands.jaunzars@lextal.lv
+371 2640 6178

Juris Raudzeps

Zvērināts advokāts / Partneris
juris.raudzeps@lextal.lv
+371 2947 4828

Atsauces

Krimināllietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, LEXTAL veica mantas, kas būtu konfiscējama procesā par noziedzīgi iegūtu mantu, īpašnieka interešu aizstāvību.

Lietā par iespējamu fiziskās personas noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts juridiskas personas interesēs, LEXTAL sniedza konsultācijas klientam par kriminālprocesuālajām īpatnībām un aizstāvības taktiku procesā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai.

Kriminālprocesā, kas uzsākts par skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu, LEXTAL veica klienta pārstāvību un panāca lietas pārkvalificēšanu par administratīvā pārkāpuma lietu.

Datu aizsardzība un IT

Mēs konsultējam un pārstāvam klientus saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām, IT un datu aizsardzības tiesībām. Mūsu plašā pieredze izpaužas padziļinātajās zināšanās par likumdošanas un tās piemērošanas metodēm. Mūsu pieredze satur veiksmīgi ieteiktus līdz šim praksē nepieredzētus risinājumus. Mēs arī pārstāvam klientus lietas, kas saistītas ar datu aizsardzības pārkāpumiem un piedāvājam padomus dokumentācijas atbilstībai likumam.

Dace Miķelsone

Vecākā juriste
dace.mikelsone@lextal.lv
+371 6728 3391

Livita Lāne

Vecākā juriste
livita.lane@lextal.lv
+371 6728 3391

Atsauces

Datu aizsardzības jomā LEXTAL ir vairākkārt sniedzis juridisko palīdzību AS “Torņu un autoceltņu firmai “UBAK””.