01. mail hakkas kehtima vaktsiinikindlustus, mille alusel on patsiendil või tema omastel võimalik taotleda raskete tüsistuste järel tekkinud tervisekahju eest hüvitist. Vaktsiinikindlustuse eelnõu koostamisel aitasid kaasa LEXTALi vandeadvokaadid Olavi-Jüri Luik ja Rauno Kinkar.

Milleks vaktsiinikindlustus?

Vaktsineerimisest tekkinud kahjud on statistiliselt väga harvad. Samas neid eksisteerib. Vaktsiinikindlustuse eelisena tuuakse välja, et see aitab vähendada inimeste hirme vaktsineerimise ees. Nende kartuste leevendamiseks on vaktsiinikindlustuse kehtestanud ca 30 riiki maailmas. Kindlustuse eeliseks on, et kaitsepookimisest tekkinud tervisekahjustuste pärast ei pea inimene vaidlema vaktsiinitootjaga, kes on majanduslikult võimekas ja keeruline vastane.

Vaktsiinikindlustuse alusel hüvitatakse vaktsiinikahju, kui Eestis toimunud vaktsineerimise tagajärjel patsient sureb või patsiendil on tekkinud raske tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli kuud. Tervisehäire peab olema arsti poolt dokumenteeritud.

Nõue aasta jooksul, menetlemine kuni pool aastat

Juhul, kui patsiendil on vaktsiinikahju tunnustele vastav olukord, siis on tal õigus esitada kahju hüvitamise nõue Eesti Haigekassale. See tuleb esitada 1 aasta jooksul pärast toimunut. Eesti Haigekassa kontrollib toimunu asjaolusid, mh küsitakse Ravimiameti seisukohta, et kas vaktsineerimise ja patsiendile tekkinud kahju vahel eksisteerib põhjuslik seos või mitte. Kui Ravimiamet tuvastab minimaalselt tõenäolise põhjusliku seose, siis olenevalt tervisekahjustuse raskusest tasub Haigekassa hüvitisena kuni 100 000 eurot. Kuigi vaktsiinikindlustus jõustub alates 01.05.2022, siis COVID vaktsiinidest tingitud kahjud hüvitatakse ka tagantjärgi – kui patsiendil on kahjustus tekkinud COVID vaktsiinist enne seaduse jõustumist, siis on patsiendil õigus esitada Haigekassale kahju hüvitamise nõue kuni 01.05.2023.

Kahju hüvitamise nõue koos vajalike dokumentidega on võimalik esitada e-kirja teel, paberkandjal või patsiendiportaali www.digilugu.ee kaudu. Nõude esitamise parima viisi leidmiseks  tuleks esmalt haigekassa kodulehel täita lühike küsimustik https://www.haigekassa.ee/vaktsiinikahjude-huvitise-kusimustik.