Meritas on üks juhtivaid sõltumatutest advokaadibüroodest koosnev globaalne liit, mis korraldas tänavu septembris siiamaani kõige ulatuslikuma vahetusprogrammi. Sinna olid kaasatud mitmed õigusbürood Balti ja Põhjamaade piirkonnast. Kokku vahetas kuus juristi kuue osaleva õigusbürooga oma kontorid kaheks nädalaks. Septembris oli LEXTALil au võõrustada Lotta Koskelat Lexia Attorneys advokaadibüroost. Ave-Ly Kõuts, Meritase Emerging Leaders esindaja, tagas selle, et Lotta kogemus meie juures oleks võimalikult mitmekesine ja meeldiv. Lotta rääkis meile lähemalt oma kogemusest.

Mida Meritas Exchange programm endast täpsemalt kujutab – mida sa sellest tead, kuidas see toimib, mis on selle eesmärk ja kui sageli see toimub?

Vahetusprogrammi peamine eesmärk on tugevdada sidemeid kahe või enama Meritase büroo vahel ning luua tugev vundament tulevaseks koostööks. See on suurepärane võimalus nii osalevatele juristidele kui ka osalevatele advokaadibüroodele laiendada oma silmaringi ja tutvuda erinevate töökultuuridega.

Kahe nädala pikkuse vahetusperioodi jooksul töötas iga osaleja vastuvõtva büroo kontoris, keskendudes peamiselt oma kodubüroo tööülesannetele. Loomulikult pakkus programm ka ainulaadset võimalust tutvuda vastuvõtva büroo ülesannetega ja osaleda nende protsessides. Võõrustavad bürood üldiselt kaasavad vahetusadvokaate a oma sotsiaalsetele üritustele. Ma sattusin Eestisse õigel ajal, sest sain osaleda nende iga-aastasel Eesti Advokatuuri peol, mis oli äärmiselt tore kogemus.

Vahetusprogrammist kujuneb iga-aastane sündmus ning järgmine toimub juba 2024. aasta kevadel. Ma kindlasti soovitan kõikidel advokaatidel selles programmis osaleda, alustades juristidest kuni partneriteni välja.

Mis on peamised erinevused advokaadibüroo LEXTAL ja Lexia Attorneys vahel?

Ma usun, et LEXTAL ja Lexia oma olemuselt on üsna sarnased. Mõlemas kontoris on inimesed väga vastutulelikud ning kontoris pole mitte mingit hierarhiat. Praktikantidesse ja partneritesse suhtuvad kõik sama võrdselt. LEXTALis on tore komme, et kui kellelgi tiimist on sünnipäev, siis kogunevad kõik kokku ning lähevad suure lillekimbuga sünnipäeva kabinetti teda õnnitlema ja kallistama. Hea tava on ka see, et sünnipäevaline toob tähistamiseks kooki või kokkab midagi kõigile lõunaks. See on selline tore traditsioon, mida üritan ka Lexia kultuuri juurutada.

Mis on sinu peamised ülesanded tööl?

Minu peamised kohustused on seotud avalike hangete, üldise lepinguõiguse ja äriõigusega. Ma töötan ka vaidluste lahendamise valdkonnas ja mul on luba kohtus käia. Üldiselt tegelen erinevate juhtumite ja kliendisuhetega pigem iseseisvalt, ning vahel aitan kogenenumaid advokaate keerukamate küsimuste korral. Minu töö on mitmekesine ja mu töölaual olevad juhtumid on väga erinevad. See on mulle ühtlasi väga meelepärane kuid vahel kaasneb sellega ka natuke pinget.

Miks sulle meeldib advokaat olla?

Peamine asi, mis mulle mu ameti juures meeldib, on inimesed. Minu kolleegid on äärmiselt inspireerivad ja minuga sarnase mõtlemisstiiliga inimesed ja ma puutun nendega igapäevaselt kokku – mis saaks veel parem olla?

Mis on sinu ametis väljakutse, mida inimesed teada ei pruugi?

Üks advokaaditöö keerulisemaid aspekte on selle töö ettearvamatu loomus. Kunagi ei tea, mida järgmine päev tuua võib ning milliseks kujuneb töömaht. See pole muidugi ilmtingimata negatiivne – töö ettearvamatu iseloom teeb asjad kindlasti põnevaks! Muidugi võib esineda ka üsna pingelisi aegu või olukordi, aga see on paratamatus. Panused on kõrged ja advokaatidena anname endast alati parima, et saavutada soovitud tulem oma klientidele.

Mis on kõige levinumad valearusaamad, mis inimestel advokaatide tööga seonduvalt on?

Peamine valearusaam, mida olen tihti näinud, on see, et inimesed arvavad, et advokaadid peavad seadusi ja kogu õigusloomet peast teadma. Olen selle valearusaamaga kokku puutunud nii oma mitte-juristist sõprade, sugulaste ja klientidega. Tihti helistab klient seoses keerulise õigusalase küsimusega ning olen sunnitud ütlema, et ma ei saa koheselt küsimusele vastata. Advokaadid teavad seda väga hästi, et alati ei ole küsimustele ühest vastust ning eranditult alati sõltub küsimuse vastus olukorra eriärasustest.

Kuidas kirjeldaksid ennast?

Olen üsna avatud ja seltsiv inimene. Ma kohanen erinevates olukordades ja keskkondades kiiresti ning saan üldjoontes enamus inimestega hästi läbi. Seetõttu on mind alati paelunud erinevad vahetusprogrammid ja rahvusvahelised võimalused. Meritase vahetus oli ühtlasi kolmas vahetus, mida olen oma elus teinud.

Kuidas kirjeldaksite LEXTALi töötajaid?

LEXTALi inimesed on soojad ja külalislahked. Vaatamata oma kiirele graafikule leidsid nad minuga suhtlemise jaoks alati aega ning veendusid, et minu kogemus nende juures oleks võimalikult meeldiv. Lisaks saavad nad omavahel väga hästi läbi ja soovivad ühiselt ka tööväliselt koos aega veeta, mis on alati väga hea märk sellest, et tegemist on meeldiva kollektiiviga.

LEXTALi tiim julgustab omalt poolt kõiki Meritas Exchange programmis osalema. Me juba igatseme Lottat, kuid meil on tunne, et näeme teda juba väga varsti uuesti!