Kas teadsid, et vaatamata sellele, et liikluskindlustuse seaduse § 32 räägib liiklusõnnetuste puhul justkui mittevaralisest kahjust vaid vahemikus 100 – 3200 eurot, siis praktikas tasuvad kindlustusandjad ka 40 000 – 60 000 euroseid moraalse kahju hüvitisi. Leedus, Soomes, Saksamaal ja väga paljudes muudes riikides on hüvitised veelgi suuremad. Näiteks Saksamaal ulatuvad need vahel ka 800 000 euroni. Partner ja vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik kirjutasid sellest koos kaasautoriga teadusartikli „Mittevaralise kahju hüvitise määrad liikluskindlustuses“ ajakirjas Juridica: https://juridica.ee/article_full.php?uri=2021_9_mittevaralise_kahju_h_vitise_m_rad_liikluskindlustuses