Kindlustusteoreetiliselt ja kindlustuspraktikas eristatakse vastutuskindlustuse puhul üldvastutuskindlustust ja erialast vastutuskindlustust. Erialase vastutuskindlustuse näideteks on advokaadi, kindlustusmaakleri, audiitorettevõtja, kohtutäituri, notari, pankrotihalduri, patendivoliniku, arsti, inseneri, arhitekti jne ametikindlustus.

Eestis on õigusvaldkonna tegijate seas kohustuslik vastutuskindlustus advokaatidel, notaritel, pankrotihalduritel ja kohtutäituritel. LEXTALi partner ja vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik analüüsib koos kaasautori Karl Haavasaluga Juridica artiklis õigusvaldkonna kutsekindlustuse problemaatikat Eesti õiguskorras.

Artikkel käsitleb järgnevaid teemasid:

  • miks vastutuskindlustus on tarvilik
  • ülevaade õigusvaldkonna elukutsete – advokaadi, notari, pankrotihalduri ja kohtutäituri – kohustusliku vastutuskindlustuse regulatsioonist
  • kindlustusjuhtumi määratlemise probleem vastavate ametikindlustuste puhul ning tahtlikult tekitatud kahju hüvitamise problemaatika
  • kohustusliku erialase vastutuskindlustuse puudumise õiguslikud tagajärjed

https://juridica.ee/article.php?uri=2022_7_igusvaldkonna_ametikindlustuse_probleemid_eestis&fbclid=IwAR1eLQcTiNcRKOzMFFV99E5WIMs6CYky8DTuTcM4iQTWrZHth7RGnoTc3ho