Liikluskindlustusseadusest tulenevalt on isikukahju kindlustussumma kuni 5,6 miljonit eurot. Paraku ei tähenda see, et kõik kannatanud saaksid seda kompensatsiooni. Kindlustusseltsidel ei ole kohustust kannatanuid informeerida hüvitistest, millele neil seaduse järgi õigus on. Kahjuks peab kannatanu ise oskama valuraha küsida, aga vajalikku teavet on ilma advokaadi abita väga keeruline kätte saada, sest avalikku infot on selle kohta vähe.

Telesaates “Impulss” võeti fookusesse noore kahe lapse ema Alice’i lugu, kes läbi traagilise õnnetuse kokkupõrkes rekkaga kaotas oma liikumisvõime. Kuigi liikluskindlustuse seaduse järgi oleks Alice pidanud saama moraalse kahju hüvitamiseks minimaalselt 3200 eurot, ei saanud ta algselt sedagi. Õnneks ei jäänud ta oma mures üksi ning sai koos LEXTALi vandeadvokaat Olavi-Jüri Luige abiga valuraha, tänu millele ei pea ta veetma oma ülejäänud elu hooldekodus. Tänasel päeval tegeleb Alice igapäevaselt füsioteraapia ja taastumisega, mis ei oleks ilma hüvitiseta paraku võimalik.

Kannatanute hüvitamine on jäetud kindlustusseltside südametunnistusele

Õnnetuse järel soovib iga kannatanu kiiresti taastuda, kuid enamasti ei ole nad üldse teadlikud oma õigustest. Nad ei pruugi selle peale tullagi, et saavad võtta ühendust vastaspoole kindlustusega, kes peaks kandma nende ravi- ja mittevaralise kahju kulud. Samuti on vähe teavet selle kohta, et seaduses määratud 3200 eurot valurahana pole maksimumsumma, mida võib nõuda. Kui osata küsida, maksavad seltsid raskete vigastuste korral vabatahtlikult sellest kuni 30 korda suuremat hüvitist, mis võib ulatuda kuni märkimisväärse 100 000 euroni. Paraku makstakse nii suuri summasid välja kohtus.

Olavi-Jüri Luik on oma aastakümnete pikkuse karjääri jooksul kokku puutunud väga paljude keeruliste juhtumitega ning tänu oma spetsialiseerumisele kindlustuse suunal oli tal võimalik aidata Alice’il saada kordades suuremat valuraha, kui naine perega algselt oodata oskas. Kindlustusettevõtted võiksid maksta hüvitist ohvritele nende õigustele vastavalt, isegi kui ohver pole ise midagi nõudnud.

Vaata 24.10.2013 ETV eetris olnud „Impulsi” loo kokkuvõtet.

Loe ka varasemalt Postimehes ilmunud artiklit sarnasel teemal – LUUBI ALL – Kohustusliku liikluskindlustuse avalik saladus.