LEXTALi partner ja vandeadvokaat Kristi Sild on tööõiguse valdkonnas aastakümneid tegutsenud ekspert, kes selgitab täpsemalt puhkuste planeerimise korda.

Kuidas toimida olukorras, kus töötaja esitab puhkuseavalduse, mille sisse jääb ka riigipüha ja puhkuse viimane päev on reede? Kas sellises olukorras saab lisada puhkusele juurde ka laupäeva ja pühapäeva, kuna puhkus ei saa lõppeda reedega?

Erinevates olukordades võivad mitmed tegurid rolli mängida, aga üldpõhimõte on see, et töötaja võtab kogu põhipuhkuse korraga välja ning kui töötaja soovib puhkust võtta osade kaupa, saab seda teha ainult eelneval kokkuleppel tööandjaga. Seejuures peab üks osa olema vähemalt 14 päeva järjest ning tööandjal ei ole kohustust jagada ülejäänud põhipuhkust lühemaks kui seitsmepäevaseks osaks (TLS § 68 lg 5). Antud juhul ongi küsimus selles, kas ja millise pikkusega puhkuseosasid tööandja on nõus võimaldama. Otsest keeldu, et puhkus ei või reedega lõppeda, seaduses välja toodud ei ole.

Kas töötajad on kohustatud kõik oma puhkusepäevad ära planeerima ja ajakavasse panema või saab seda teha ka jooksvalt ja kui pikalt enne puhkuse algust tuleb sellest tööandjat teavitada?

Puhkuste ajakava koostamine on tööandja kohustus (TLS § 69 lg 2). Kui seda tähtaegselt tehtud ei ole või kui sinna osasid puhkusepäevi kantud ei ole, siis peab tööandja andma töötajale puhkust töötaja poolt soovitud ajal, millest töötaja peab ette teatama 14 kalendripäeva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kas puhkuseavalduse esitamine on alati kohustuslik, olenemata sellest, kas see on eelnevalt planeeritud või viimasel minutil tekkinud?

Kui puhkus on kantud puhkuste ajakavasse, siis ei ole seaduses ette nähtud kohustust puhkuseavaldus esitada. Puhkuseavaldus (paberkandjal või digitaalsel kujul) tuleks esitada juhul, kui puhkus on puhkuste ajakavasse kandmata.

Kas kui töötaja on ajakavasse puhkuse kirja pannud, aga selgub, et ta soovib seda muuta või tühistada, tuleb vastav avaldus siiski esitada kas paberkandjal või digitaalselt?

Kui töötaja on puhkuste ajakavasse puhkuse kirja pannud aga selgub, et ta soovib seda muuta või tühistada, tuleb vastav avaldus esitada kas paberkandjal või digitaalselt. Puhkuste ajakava on õigus muuta ainult tööandja ja töötaja kokkuleppel. Kooskõlas TLS § 69 lg 6 on töötajal õigus puhkus ühepoolselt katkestada, edasi lükata või enneaegselt lõpetada töötaja isikust tulenevatel olulistel põhjustel, eelkõige ajutise töövõimetuse, emapuhkuse või streigis osalemise tõttu.

Kui üks puhkusekord peab olema 14 päeva pikk (katkematu), siis ülejäänud puhkusepäevad võib jagada mitte lühemaks kui 7 päeva?

Üks puhkuse osa peab olema 14 päeva pikk (katkematu). Ülejäänud põhipuhkusepäevade osas on tööandjal õigus keelduda puhkuse jagamisest lühemaks kui seitsmepäevaseks osaks, kuid poolte kokkuleppel on ka lühemad puhkuseosad lubatud.

Allikas: Äripäeva teabevara nõuandekeskus https://teabevara.ee/nouandekeskus