19.05.2017 toimus Põhja-Eesti Regionaalhaiglas Eesti Anestesioloogide Seltsi koosolek, mille pealkirjaks oli seatud „Anestesioloogid ja juriidika“.

Rainer Ratnik LEXTAList esines koosolekul ettekandega elu lõpu testamendist ja ravi lõpetamisest.

Meditsiiniõigus peab käima ajaga kaasas

Eesti õiguses on elu lõpu küsimused meditsiini perspektiivist ebapiisavalt reguleeritud. Küsimused elu lõpus ravi lõpetamisest on küll õigusteoorias juristide poolt läbikirjutatud, ent seadusandja ei ole antud küsimuses Ratniku hinnangul päris eluga sammus püsinud. Õiguslikult saab inimene otsustada, kas ta tahab, et teda asutakse elustama ja anda n-ö juhise “DNR”, kuid selle juhise andmise vorm ja sisu on vaja ka õiguslikult praktiliselt läbitöötada ja seadusandja poolt täpsemalt reguleerida.