LEXTALi partner ja vandeadvokaat Rauno Kinkar ning jurist Mats Volberg väisasid Saksamaa võrdleva õigusteaduse seltsi korraldatud üritust nimega 38. võrdleva õiguse konverents. Üritus toimus Tübingeni Ülikoolis Saksamaal.  Käesoleva aasta teemaks oli digitaliseerumine.

Rauno Kinkar ja Mats Volberg tegid koos Tartu Ülikooli infotehnoloogiaõiguse kaasprofessori  Martin Ebersiga ettekande Eesti õigussüsteemist ning ühiskondlikust debatist seoses isejuhtivate autodega. Artikli kaasautoriteks olid ühtlasi LEXTALi vandeadvokaat Henri Ratnik ja meie endine praktikant Bridgit Pavlov. Ettekanne oli osa paneelist pealkirjaga „Driving without a driver: Autonomous driving as a legal challenge“.

Sarnase ülevaate riigis toimuvast andsid ka Prantsusmaa, Saksamaa, Hollandi ja USA esinejad. Michael Rodi esitas kõigi viie riigi ettekannete pinnalt võrdleva analüüsi esmaseid tulemusi. Ettekannete põhjal annab järgmise aasta kevadeks Saksamaa teaduskirjastus Mohr Siebeck välja kogumiku.

Esitamisele tuli mitmeid põnevaid uuringuid ning teemakäsitlusi. Joanna Bryson’i „Algorithms, Transparency, Ethical Standards“, mille üks juhtmõte oli, et tulenevalt eetika olemusest, saab ükskõik millises digitaalse tehnoloogiaga seotud olukorras vastutama panna vaid teisi inimesi. Gerd Graßhoff’i „Wissen auf Rezept – eine kleine Geschichte des Knowhows“, mis esitas väga selge eristuse teadusliku teadmise ning praktilise oskusteabe vahel.

Gary Marchant’i ettekannetest jäi kõlama mõte, et isejuhtivad autod on täna veel sellised, et teadlikud inimesed võivad neid kergesti kuritarvitada. Kuigi isejuhtival autol võib olla liiklusreeglite järgi peatee, siis turvalisuse kaalutlusel jääb ta seisma kui näeb, et teine auto, kes peaks andma teed, jätkab liikumist. Seega on võimalik näiteks paremakäe reegli olukordades inimjuhtidel võimalik end reeglitevastaselt ristmikust läbi suruda.

Täname Tübingeni ülikooli küllakutse ja võimaluse eest teemal kaasa rääkida.