Kaie teab meie inimesi ilmselt sama hästi kui oma viit sõrme, sest on veetnud kogu tiimiga igapäevaselt koos juba mitu aastat. Varasemalt täitis ta personalispetsialisti rolli, kuid tänaseks on Kaie kohustuste hulka lisandunud ka LEXTALi tugiteenuste juhi ülesanded. Ta on ikka see inimene, kelle poole mure korral pöördutakse ja kes annab alati oma panuse, et inimesi ümbritseks siin soe ja toetav õhkkond.

Milline on sinu varasem erialane kogemus?

Olen õppinud haldus- ja ärikorralduse erialal ja hetkel olen TalTechis personalijuhtimise magistrikraadi omandamas. Kokku olen erinevates advokaadibüroodes assistendi rollis olnud seitse aastat, sellest viis LEXTALis. 2022. aastal sai minust LEXTALi personalispetsialist, sellest ajast alates olen valdavalt tegelenud ettevõtte personalitöö protsesside loomise ja juurutamisega.

Mis sulle su töö juures kõige rohkem meeldib?

LEXTALis meeldib mulle eelkõige see, et mind usaldatakse ning mulle on loodud võimalused organisatsioonisiseselt areneda, õppida ja väljakutseid vastu võtta. Kuna teemad, millega tegelen, on üsna laiad, siis on mul ka väga palju erinevaid töölõike, mille tõttu on mul väga mitmekesine töö. Kõige suurem roll selles, miks soovin ennast teostada just siin, on ikkagi meie inimestel, tänu kellele on meil inspireeriv ja meeldiv töökeskkond.

Kuidas on sinu tööülesanded uue rolliga seoses muutunud?

Pärast tugiteenuste juhi rolli loomist lisandus personalitööle ka tugiteenuste eest vastutamine ning assistentide igapäeva ülesannete juhtimine. Hea tiimiga saab paremini ja kaugemale kui üksi ning suure edu taga on üldiselt ikka hea meeskonnatöö. Peamiseks tõukeks tugitiimi loomisele oli eesmärk parendada kõiki meie tugiteenustega seotud protsesse ning hõlbustada seeläbi ka LEXTALi advokaatide ja juristide tööd. Kuna meie ambitsioon on kasvada, tekkis vajadus restruktureerida ka tugipersonali töökorraldus.

Ma usun, et olles varasemalt viis aastat LEXTALis assistendi positsioonil tegutsenud, olen nii töö sisu kui ka potentsiaalselt parendamist vajavatest kitsaskohtadest teadlik. Samuti olen kursis nende töölõikudega, mis juba väga hästi toimivad. Lisaks on tiimiliikmed oma ametikohal staažikad ja äärmiselt tublid ning nendega koos tööd teha on ainult rõõm.

Millised väljakutsed uue rolliga kaasneda võivad?

Väljakutse on ilmselt see, et alustame tiimi kui sellisega nullist, kuid samas on see hea võimalus luua meie vajadustele vastav töökeskkond ja – korraldus. Minu uus positsioon eeldab väga palju tahet tööprotsesse analüüsida ning soovi neid efektiivsemaks muuta. Selles rollis tulevad mulle kindlasti kasuks organiseeritus ja süstemaatilisus. Minus on päris suur annus uudishimu ning soov areneda. Erialane edutamine oli hea võimalus mugavustsoonist välja astuda ning end tugiteenuste juhi rollis proovile panna. Olen veendunud, et koos tegutsedes on ka meie töö tulemus oluliselt efektiivsem!