Jätkame oma kolleegide tutvustusi, kes on see aasta läbinud olulise etapi oma karjääris: vandeadvokaadi kutse omandamine. Tutvumisringi teine täht on Ave-Ly Kõuts, kes LEXTALiga olnud juba viis aastat ja mõned kuud peale.

Ave-Ly tegutseb LEXTALis peamiselt vaidluste lahendamise valdkonnas, nõustades ja esindades kliente nii tsiviilkohtu- kui pankrotimenetlustes, aga ka arbitraažimenetluses vahekohtus. Muuhulgas on ta esindanud klienti Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtus (SCC). Ave-Lyl on laialdased teadmised ka ühingu- ja lepinguõigusest ning ta tegeleb erinevate ühinguid ja ühingute liikmeid puudutavate vaidluste ja lepingutega. 2017. aastal võitis ta Eesti Harjutuskohtu Seltsi poolt korraldatud harjutuskohtu võistluse, pälvides oma meeskonnaga ka parima kirjaliku töö autorite tiitli. Lisaks on Ave-Ly osalenud Salzburgi Eraõiguse Suveülikoolis.

  1. Kuidas jõudsid õiguse õppimiseni? Oli sul ka teisi valikuid?

Tegin sisseastumiskatsed Tartu Ülikooli õigusteaduskonda ja Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete õppekavasse. Valisin õiguse ja tagantjärgi mõeldes olin ma ilmselt valiku juba alateadlikult enne katseid ära teinud, sest paberid rahvusvaheliste suhete erialale esitasin viimasel minutil ja pigem perekonna soovil nö igaks juhuks, et juhul kui õigusteaduskonda õppima ei pääse, oleks tagavara plaan olemas. Kui pidin nende kahe vahel lõpuks valima, kaalusin mõlemat eriala, aga valiku tegin puhtalt sisetundest lähtuvalt õigusteaduskonna kasuks.

  1. Räägi oma LEXTALisse jõudmise lugu.

Mulle tundub, et ma olin õigel ajal õiges kohas. 2017. aasta hilistalvel avaldas LEXTAL praktika konkursi tingimused. Olin selleks ajaks magistri I aasta tudeng ning otsustasin kandideerida, sest tegemist oli ühe esimeste praktikakonkurssidega, mis advokaadibüroode poolt tol ajal avaldati. Osutusin valituks ning juba mai lõpus olin LEXTALis ennast praktikandina sisse seadnud. Olin praktikal meie ühinguõiguse ja maksuõiguse osakonnas Ants Karu juhendamisel ja minu suureks rõõmuks (ja natukene ka üllatuseks) kutsus Ants mind paar päeva enne praktika lõppu jutuajamisele, kiitis mind taevani ja pakkus tööd. Kuna kogu minu elu oli Tartus, võtsin endale natukene mõtlemise aega. Samas tundsin selle kuue LEXTALis oldud nädalaga, et siin on täpselt minu masti inimesed, kes teevad oma tööd südame ja suure pühendumusega. Austus ja lugupidamine nende inimeste vastu oli siis ja on tänaseni piiritu. Seega otsustasingi paari kuu jooksul kolida Tallinnasse ja alates 2017. aasta septembrist töötan LEXTALis. Olen küll fookust muutnud ja liikunud ühinguõiguse ja maksuõiguse osakonnast vaidluste lahendamiseni, kuid LEXTAL on jäänud ja on tänaseni parim tööandja.

  1. Milline on olnud siiamaani sinu karjääri kõige tähendusrikkaim kaasus/projekt?

Minu jaoks on iga kaasus ühtviisi tähendusrikas. Kui klient on oma mure mulle lahendada usaldanud, siis pühendun selles parima tulemuse saavutamisele täielikult ning mööndusteta. Väga üldistatult lähevad mulle kõige rohkem ehk hinge kaasused, kus lahendan ebaõiglasi olukordi, toon mõne probleemkoha seaduses avalikkuse silme ette või suudan enda töö tulemusel hoopis luua mõne kaasusega kohtu pretsedendi.

  1. Mis sind töö juures kõige rohkem motiveerib?

Huvitavad ja keerukad õigusküsimused, arusaajad ja kaasamõtlevad kliendid (sealhulgas out-of-box lahendustega kaasaminemisel), toetavad ja targad kolleegid.