Ühinguõigus ja tehingud

Teenindame kliente riigiettevõtetest ja rahvusvahelistest
korporatsioonidest kuni väikese- ning keskmise suurusega ettevõteteni.
Oleme abiks ühinemis- ja omandamistehingute sõlmimisel, äriühingute ning
korporatiivstruktuuride loomisel. Anname nõu küsimustes nagu
aktsionäride ja osanike õigused ja lepingud, aga samuti juhatuse
liikme(te) vastutus. Nõustame seoses konkurentsiõigusega tehingute
sõlmimisel ja esindame kliente suhtluses
riigiasutustega.

Ants Karu, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
ants.karu@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

LEXTAL nõustas TB Grupp OÜ-d konveierteenuse, -hoolduse ja –
komponentide pakkuja Technobalt Eesti OÜ müümisel Micheline grupile. 
LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants Karu.

LEXTAL nõustas Santander Bank Polskat ja teisi panku seoses
120,000,000 EUR sündikaatlaenuga vineeritootmise kontsernile Paged.
Töötasime koos advokaadibürooga White & Case. LEXTALi meeskonda
juhtis partner Ants Karu.

LEXTAL nõustas Skandinaviska Enskilda Banken AB-d, teisi panku ja
mitmeid institutsionaalseid investoreid seoses 500,000,000 EUR
finantseerimistehinguga Advenile (sündikaatlaen ja võlakirjad). Adven on
juhtiv energia- ja veeteenuste pakkuja Põhjamaades ja Balti riikides.
LEXTAL töötas koos Allen & Overyga (Inglise õigus) ning Castren
& Snellmaniga (Soome õigus). LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants
Karu.

LEXTAL nõustas müüjaid Premium 7 tanklate müümisel Circle K-le (Statoil).

LEXTAL nõustas Bank Zachodni WBK S.A.-d (Santander Group) seoses
Eesti ettevõtte ühinemisega Ida-Euroopas tegutsevale finantsteenuste
kontsernile antud 18MEUR laenulepinguga.

LEXTAL nõustas BPM Capitali seoses BPM Mezzanine Fundi poolse
finantseerimistehinguga. BPM Mezzanine Fund rahastas Markit Holding AS-i
juhtkonnapoolset väljaostu vähemusosanik Ambient Sound Investmentsilt.

LEXTAL nõustas rahvusvahelist tarbijalaenuühingut Aasa Global 30MEUR investeeringu kaasamisel.

LEXTAL nõustas rahvusvahelist tarbijalaenuühingut AS-i IuteCredit
Europe noteerimata võlakirjade emissiooni läbiviimisel. LEXTAL koostas
AS-ile IuteCredit Europe võlakirjade tingimused ning aitas lahendada
kõiki emissiooniga seotud õiguslikke küsimusi. Võlakirju on seni
emiteeritud 5MEUR ulatuses. IuteCrediti kontserni peakontor asub Eestis,
finantsteenuseid osutatakse Moldovas ja Albaanias.

LEXTAL nõustas Marsalis Metall OÜ-d Loksa laevatehase ostmisel.
Metallkonstruktsioone ja betoonelemente tootev Marsalis ostis Loksa
laevatehase.

Kinnisvara ja ehitus

Nõustame ja esindame ehitus- ning projekteerimisettevõtteid,
kinnisvaraarendajaid, ühinguid ja eraisikuid. Meie klientide projektid
hõlmavad kaubanduskeskuseid, uusi elurajoone ja muud elu – ja
ärikinnisvara. Meil on ulatuslik kogemus erinevate tüüpehituslepingute
kasutamisega ning vaidluste lahendamisega kohtus. Nõustame ka
eraisikutest kliente seoses kinnisvara soetamisega ja kinnisvara
puudustega seotud vaidlustes, samuti viime läbi kinnisvara
õigusauditeid.

Marge Männiko, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
marge.manniko@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

Partnerid Olavi-Jüri Luik ja Üllar Talviste esindasid edukalt klienti
seoses Eesti Vabariigi poolse sooviga sundvõõrandada 365 ha maad
kaitsepolügooniks. Tegemist on rohkem kui kolme Tallinna vanalinna
suuruse maa-alaga. Esinduse tulemusel sõlmiti kliendile soodne
müügitehing.

LEXTAL nõustas 24 miljonit eurot maksnud logistikakeskuse ehitamist
ehituslepingu koostamisel. Marge Männiko nõustas Coop Eestit värskelt
avatud uue ja moodsa logistikakeskuse ehituslepingu koostamisel. Uus
logistika- ja büroohoone on enam kui 43 000-ruutmeertrine ja seda hakkab
igas kuus läbima 25 miljonit ühikut kaupa.

LEXTAL nõustab BMGS Eesti filiaali Kakumäe jahisadama
ehitamisel. BMGS ehitab välja Kakumäe jahisadama infrastruktuuri koos
jahisadama hoonetega. Nõustasime klienti ehituslepingu sõlmimisel ning
oleme kliendile partneriks õigusalastes küsimustes kogu ehitusprotsessi
käigus.

LEXTAL aitas kliendil lahendada vaidlust seoses elumaja müüjaga.
Abielupaarist kliendid ostsid elumaja Merirahu elamupiirkonda, kuid aja
jooksul selgus, et maja põrandad vajuvad. Aitasime kliendil jõuda
lahenduseni, kus müüja kulul probleem kõrvaldati.

LEXTAL esindas korteriühistut edukalt kohtuvaidluses, mis puudutas
kolmanda isiku poolt paigaldatud seadeldiste poolt korteriomanikele
ulatuslikult kahju tekitamist.

IT, IP ja andmekaitse

Nõustame ja esindame kliente intellektuaalse omandi, IT ja
andmekaitse õiguse küsimustes. Meie lai kogemustepagas avaldub
uute tehnoloogiate rakendamise ja õigusloome põhjalikus tundmises. Meie
portfellis on edukalt nõustatud lahendused, milliseid ei ole varem
praktikas nähtud. Esindame kliente muuhulgas andmekaitse reeglite
rikkumiste juhtumites ja anname nõu reeglitest kinnipidamise
osas.

Rauno Kinkar

Vandeadvokaat
rauno.kinkar@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

LEXTAL viis Eesti Vabariigi tellimusel läbi kübervaldkonna
õigusanalüüsi ja uuris valdkonda reguleerivaid siseriiklikke õigusakte,
tuues välja probleemkohad ning tehes ettepanekuid õigusaktide
täiendamiseks. Tegemist on seni mahukaima küberruumi õigust puudutava
analüüsiga Eestis.

LEXTAL nõustab rahvusvahelist tehnoloogiaettevõtet STARSHIP
Technologies autonoomsete tehnoloogiate turule toomisel. STARSHIP
arendab ning toob Eesti ja välisriikide turule autonoomseid
pakiroboteid. LEXTAL nõustab STARSHIPI jooksvalt uudsete tehnoloogiate
kasutuselevõtmisel tõusetuvate õiguslike küsimuste osas kõigis
õigusvaldkondades.

LEXTAL koostas kasutustingimused Eesti disainmööbli e-poele Furgner.
LEXTAL nõustab igapäevaselt veebikaubanduse ning –teenindusega
tegelevaid ettevõtjaid. LEXTALi andmekaitse ja IT meeskond on seejuures
koostanud kasutus- ja privaatsustingimusi lugematule arvule
veebikeskondadele.

LEXTAL esindas Osaühingut Joost-Level edukalt kaubamärgivaidluses.
Levelzone (uus nimi: Loverte) internetikaubamaja oli alusetult uurimise
all, kui konkurent oli süüdistanud seda võltsitud kaupade müügis. LEXTAL
esindas Levelzone’i edukalt kriminaalmenetluses ning hiljem
Levelzone’le uurimisega põhjustatud kahju väljanõudmisel summas 21 000
eurot.

Vaidluste lahendamine ja restruktureerimine

Oleme tuntud edukate ja positiivsete lahendite poolest keerulistes
vaidlustes ning majanduskuritegude uurimisel. Esindame kliente kõigis
kohtutes ja arbitraažis. Omame pikaajalist kogemust Euroopa Kohtu ja
Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses. Nõustame ja esindame kliente
läbirääkimistel ning proovime leida parima lahenduse ennetades pikki ja
kulukaid
kohtuvaidlusi.

Magnus Braun, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
magnus.braun@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

Üllar Talviste ja Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė esindavad Baltikumi
regiooni suurimat vesiehitusettevõtjat BMGS-i Stockholmi
Arbitraažikohtus.

LEXTAL kohtutiim partner Olavi-Jüri Luik juhtimisel, esindab Eesti
ühes enim kajastatud n-ö Autorollo vaidluses kriminaalmenetluses
kannatanust võlausaldaja Port One OÜ-d ja tsiviilkohtumenetluses
pankrotihaldureid. Vastava kohtutiimi juhtimisel viidi läbi kohtueelne
asjaolude tuvastamine, mis Autorollos juhtus, ja vajalike tõendite
kogumine.

Üllar Talviste esindab Unicredit Bank Münchenit Werol kontserni ettevõtete pankrotimenetlustes ja seonduvates tsiviilvaidlustes.

LEXTAL saavutas võlausaldajate eest „peidetud“ vara
tagastamise. LEXTALi kohtutiim eesotsas Urmas Ustavi ja Rainer Ratnikuga
saavutas võõrandatud vara eest hüvitise maksmise võlausaldajatele
meedias korduvalt käsitletud Rumeeniasse võlausaldajate rahadega
ebaselge väärtusega investeeringuid teinud äriühingut juhtinud
isiku pankrotimenetluses.

LEXTAL esindas klienti edukalt kinnistu tagasiostuõiguse
vaidluses. Magnus Brauni ja Urmas Ustavi esindatud klient sai
kohtuvaidluse tulemusel tagasi kinnistu ja talle hüvitati
üüritulu.

Meedia ning au teotamise vaidlused

Esindame kliente meedia ning au teotamisega seotud vaidlustes nii
tsiviilkohtumenetlustes kui kohtueelselt läbirääkimiste pidamisel. Meie
meedia ning au teotamise vaidluste osakond seisab hea selle eest,
kellegi au ja head nime asjatult ei kahjustataks. Samas võitleme
innukalt ka ajakirjandusvabaduse ning sõnavabaduse säilimise eest, et
asjatute vaidluste ning kohtuähvarduste varjus ei toimuks vaba arvamuse
suukorvistamist ning ajakirjanduse tegevusvabaduse lubamatut piiramist.
Meie meedia ning au teotamise vaidluste osakonna juht Diana Minumets on
üks tuntumaid ja kogenumaid selle valdkonna spetsialiste Eestis, kes on
esindanud kliente edukalt mitmes avalikkuse tähelepanu pälvinud
vaidluses.

Diana Minumets, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
Diana.minumets@lextal.ee
6400250

Referentsid

Getulio Aurelio Fredo vs Mia Belle Trisna, kus endine
jalgpallitreener süüdistas enda õpilast Mia Bellet valetamises tema
seksuaalse ärakasutamise osas. Esimese astme kohus jättis treeneri hagi
tervikuna rahuldamata (pole veel jõustunud).
https://sport.delfi.ee/artikkel/96047361/harju-maakohus-jattis-jalgpallitreener-getulio-hagi-mia-belle-trisna-vastu-rahuldamata

Margo Tomingas vs AS Eesti Meedia, Joosep Värk ja Risto Berendson,
kus Postimehes avaldatud artikli eest pandi isiklikult vastutama ka
artikli autoriteks olevad ajakirjanikud.
https://www.aripaev.ee/arvamused/2018/11/29/ka-ajakirjanik-vastutab-oma-sonade-eest

Erik-Niiles Kross vs AS Äripäev, kus Äripäevalt mõisteti välja tavapärasest suurem mittevaralise kahju hüvitis. https://www.err.ee/571902/eerik-niiles-kross-voitis-kohtus-aripaeva

Janika Veski vs Katrin Lust ja AllMedia Eesti AS, kus Kuuuurija
saates Janika Veski kohta avaldatud valeväited lükati ümber TV3
ekraanil.

Hubert Hirv vs Keskkriminaalpolitsei. Kohus kohustas KKP-d kustutama
enda Facebooki lehelt Hubert Hirve kinnipidamist kajastava video, kuna
see rikub süütuse presumptsiooni, ausa menetluse ja inimväärikuse
põhimõtet.

Yana Toom vs Kaitsepolitseiamet. Kohus tuvastas, et
Kaitsepolitseiamet avaldas Yana Toomi kohta Kaitsepolitseiameti 2011.
aasta aastaraamatus õigusvastaselt ebaõigeid andmeid. Kohus kohustus
Kaitsepolitseiametit aastaraamatust Yana Toomi kohta avaldatud andmeid
kustutama.

Valeri Kovalenko ja Mihhail Gnidin vs Fjodor Berman, kus Berman
lükkas tervel Äripäeva lehel valeväited
ümber.

Kindlustus ja kahjuhüvitised

Meid on valitud korduvalt parimaks kindlustusõiguse ja
edasikindlustusõiguse valdkonna advokaadibürooks. Nõustame nii
kindlustusega seotud vaidlustes kui ka kindlustussuhete loomisel ja
kujundamisel. Meil on ainulaadne oskusteave, kuidas uurida keerulisi
kindlustuspettuseid ja koguda tõendeid näiteks kohtu abiga. Nõustame ka
kliente lahenduste leidmisel piiriüleste kindlustussuhete
loomisel.

Olavi-Jüri Luik, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
olavi-juri.luik@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

LEXTALi partner Olavi-Jüri Luik kaitses kindlustusõiguses doktoritöö,
milline on esimene selle valdkonna doktoritöö Eestis viimase 70 aasta
jooksul.

LEXTAL esindas klienti edukalt ca 700 000 euroses nõudes rahvusvahelise krediidikindlustuse kindlustusandja vastu.

LEXTAL nõustas kindlustusandjat tüüptingimuste koostamisel.

LEXTALi partner Olavi-Jüri Luik nõustas kliendist kindlustusandjat
vastutuskindlustuse-, kodukindlustuse-, veosekindlustuse-,
ettevõttevarakindlustuse ja kaskokindlustuse tüüptingimuste koostamisel.

LEXTAL esindas edukalt kohtumenetluses korteriühistut seoses suure
potentsiaalse kindlustusandja
nõudega.

Rahvusvahelised suhted

Ei ole oluline, kus on meie klientide huvide kese – oleme võimelised
tagama kvaliteetset õigusteenust kõikjal maailmas. Meil on bürood
Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks Baltimaade võrgustikule kuulume
rahvusvahelistesse ühendustesse MERITAS, Unilaw ja TELFA. Laialdase
rahvusvahelise haarde omamine võimaldab meil esindada oma kliente
parimal võimalikul viisil nii Eestis kui ka internatsionaalselt.

MERITAS – asutatud 1990. aastal. Tegemist on juhtiva sõltumatute
advokaadibüroode liiduga, mille eesmärgiks on läbi oma liikmete
omavahelise koostöö pakkuda kõrgetasemelist juriidilist teenust üle
maailma.

Unilaw – rahvusvaheline võrgustik, mille liikmeteks on
advokaadibürood Euroopast ja mujal maailmast. Unilaw asutati 1970.
aastal ning selle liikmed koondavad enda alla sadu õiguseksperte
kolmekümnest erinevast riigist.

TELFA – üleeuroopaline sõltumatute advokaadibüroode võrgustik, mis
asutati 1989. aastal. TELFA liikmetel on Euroopas rohkem kui 1000
õigusnõustajat. Oma liikmete pühendumuse tõttu on TELFA-st saanud üks
tugevamatest sõltumatute advokaadibüroode liitudest
Euroopas.

Urmas Ustav, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
urmas.ustav@lextal.ee
+372 6400
250

Pangandus ja finants

Nõustame kliente pangandus- ja finantsõiguse tehingutes ja
projektides. Nõustame finantseerijaid kui ka laenu taotlejaid
rahastamistehingute tegemisel, laenutaotlejate õigusauditi teostamisel,
laenude restruktueerimisel, projektide finantseerimisel jpm. Oleme
abistanud äriühinguid loomisel ja ühinemistel, nõustanud
restruktureerimisel ja uste sulgemisel. Teeme koostööd ettevõtete,
valitsuste, finantsjärelevalveasutuste ning Euroopa Liidu
institutsioonidega.

Kristi Sild, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
kristi.sild@lextal.ee
+372 51 17 727

Referentsid

LEXTAL nõustas Skandinaviska Enskilda Banken AB-d, teisi panku ja
mitmeid institutsionaalseid investoreid seoses 500,000,000 EUR
finantseerimistehinguga Advenile (sündikaatlaen ja võlakirjad). Adven on
juhtiv energia- ja veeteenuste pakkuja Põhjamaades ja Balti riikides.
LEXTAL töötas koos Allen & Overyga (Inglise õigus) ning Castren
& Snellmaniga (Soome õigus). LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants
Karu.

LEXTAL nõustas Santander Bank Polskat ja teisi panku seoses
120,000,000 EUR sündikaatlaenuga vineeritootmise kontsernile Paged.
Töötasime koos advokaadibürooga White & Case. LEXTALi meeskonda
juhtis partner Ants Karu.

LEXTAL oli Eestis kohalikuks nõustajaks AS-i IuteCredit Europe
ainuomanduses oleva, Luksemburgis asutatud ja tegutseva tütarettevõtja,
IuteCredit Finance SA poolt tagatud senior võlakirjade emissioonil kogusummas 40MEUR.

LEXTAL nõustas Bank Zachodni WBK S.A.-d (Santander Group) seoses
Eesti ettevõtte ühinemisega Ida-Euroopas tegutsevale finantsteenuste
kontsernile antud 18MEUR laenulepinguga.

LEXTAL nõustas BPM Capitali seoses BPM Mezzanine Fundi poolse
finantseerimistehinguga. BPM Mezzanine Fund rahastas Markit Holding AS-i
juhtkonnapoolset väljaostu vähemusosanik Ambient Sound Investmentsilt.

LEXTAL nõustas rahvusvahelist tarbijalaenuühingut Aasa Global 30MEUR investeeringu kaasamisel.

LEXTAL nõustas rahvusvahelist tarbijalaenuühingut AS-i IuteCredit
Europe noteerimata võlakirjade emissiooni läbiviimisel. LEXTAL koostas
AS-ile IuteCredit Europe võlakirjade tingimused ning aitas lahendada
kõiki emissiooniga seotud õiguslikke küsimusi. Võlakirju on seni
emiteeritud 5MEUR ulatuses. IuteCrediti kontserni peakontor asub Eestis,
finantsteenuseid osutatakse Moldovas ja
Albaanias.

Avalik õigus

Nõustame ja esindame kliente seoses hangete korraldamise, läbiviimise
ning vaidlustamisega. Meie rahvusvaheliselt tuntud eksperdid on
avaldanud publikatsioone ja osalenud õiguse kujundamisel. Tuginedes
tugevale kompetentsile ja kogemustele kõigis ärivaldkondades, pakume
tulemuslikke ja ajaliselt efektiivseid lahendusi, ennetame probleeme ja
vaidluseid.

Diana Minumets. valdkonna juht

Vandeadvokaat
diana.minumets@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

LEXTAL osales Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Elroni
poolt uute rongide ostmise ettevalmistamisel, valmistades ette
hankedokumendid ning esindades vaidlustes nii rongide ostmise üle kui
liiniveo lepingu sõlmimise üle.

Eesti Vabariik sõlmis mahuka raamlepingu hankides IT teenust.
Tekkisid vaidlused arendajatega ning LEXTAL nõustas
Sotsiaalministeeriumit kompromissilahenduseni jõudmiseni ja kuni
projekti lõpuleviimiseni.

LEXTAL nõustas ettevalmistamisest kuni elluviimiseni Tallinna
Linnatranspordi AS-i hankemenetlusi, millega osteti uued trammid ja
bussid. Samuti trammiteede ehitamise projektide ettevalmistamisel ja
läbiviimisel.

LEXTAL-i nõustamisel sõlmiti kontsernileping. LEXTAL on tuntud
keerukate hangete läbiviimise nõustaja. Kaks ehitusettevõtjat pöördusid
LEXTALi poole palvega reguleerida pakkujate omavahelised suhted
ühispakkumuse koostamisel ja täitmisel.

LEXTAL nõustab teadus- ja arendusprojektide elluviimist. LEXTAL on
abistanud Eesti Teadusagentuuri projektide sõnastamisel ja hinnangu
andmisel projektide sobivusest hankeerandi
regulatsiooniga.

Maksud

Nõustame kliente kohaliku ja rahvusvahelise maksustamise ning
maksuplaneerimise küsimustes. Esindame kliente suhtluses maksuametiga
ja kohtuvaidlustes, omades põhjalikku ettevalmistust, pikaajalist
kogemust ja referentse. Rahvusvahelised lahendused sünnivad koostöös
professionaalidega erinevatest advokaadi- ning audiitorbüroodest üle
maailma.

Ants Karu, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
ants.karu@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

Ants Karu esindas Philip Morris Eesti OÜ-d
käibemaksuvaidluses. Kohtuvaidluse sisuks oli teenuse kasutamise koha
mõiste sisustamine käibemaksuseaduses. Vaidlus lahenes kliendi kasuks
Riigikohtus.

LEXTAL esindas Skanska EMV AS-i tulumaksuvaidluses. Kliendi kasuks
Riigikohtus lõppenud vaidluse sisuks oli see, kas Skanska ettevõtlusega
mitteseotud kuluks saab lugeda talle vargusega tekitatud varalist kahju.

LEXTAL esindas telekommunikatsioonikontserni Levicom aktsionäre
tulumaksuvaidluses. Vaidluse all oli majandusliku tõlgendamise põhimõtte
rakendamine olukorras, kus Levicomi aktsiate Tele2-le müümise eelselt
paigutati need Hollandi holding-ettevõttesse. Vaidlused lõppesid
klientidele tehtud maksuotsuste tühistamisega ringkonnakohtus.

LEXTAL esindas OÜ-d T.R.E.C. käibemaksuvaidluses. Vaidluse
põhiküsimus oli, kas ostetud korteriomandid moodustasid ettevõtte,
millisel puhul ostjal sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust ei ole.
Riigikohus lahendas asja LEXTALi kliendi kasuks.

LEXTAL esindas Kadarbiku Köögivili OÜ-d vaidluses pakendiaktsiisi
üle. Peamine vaidlusalune küsimus oli pakendiaktsiisiseaduse ühe sätte
vastuolu Põhiseadusega. Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve
Kolleegium tunnistas seadusesätte
põhiseadusevastaseks.

Kriminaalmenetlus

Karistusõiguslikud riskid sisalduvad kõikjal äritegevuses alates
konkurentsiõigusest ja ravimiõigusest kuni keskkonna- ja
väärtpaberitehinguteni. Kriminaalmenetluses on väga oluline just
vastavale valdkonnale spetsialiseerunud advokaadi nõu, sest tegemist on
eriteadmisi, oskuseid ja isikuomadusi nõudva menetlusega. Meil on
laiapõhjaline kogemus klientide edukal esindamisel
majanduskaristusõiguse valdkonnas ning riskide maandamise nõustamisel.
Esindame kliente väärteomenetluses ja keerulisemates vaidlustes ning
Euroopa Inimõiguste Kohtusse
pöördumisel.

Oliver Nääs, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
oliver.naas@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

LEXTALi kliendi Lemminkäineni ja tema tegevjuhtide süüdistusasjas
suurkelmuses loobus prokurör süüdistusest ja kaitsealused mõisteti
seetõttu automaatselt täielikult õigeks. Tegemist on Eesti võistleva
kriminaalkohtumenetluse praktikas tavatu menetlusotsusega, sest enamasti
minnakse üldmenetluses n-ö lõpuni. Loobumine tähendas LEXTALi kliendi
jaoks võitu. Tavatul moel tõstis kohus tehtud kohtuotsuses esile kaitse
kvaliteetset tööd.

Nn maadevahetuse suurasjas saavutas LEXTAL kliendi vabanemise
kriminaalvastutusest seoses mõistliku menetlustähtaja möödumisega. Isik
oli ka ainsaks isikuks 8 kohtualuse hulgast, kes vabanes
kriminaalvastutusest.

LEXTAL kaitses Tänavapuhastuse AS-i ja tema juhatajat kolmes
kriminaalasjas, milliste raames heideti kliendile ette altkäemaksu
andmist, konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimist ja valeütluste
andmist. Altkäemaksu andmises süüdistuses saavutati õigeksmõistmine,
konkurentsikuriteo süüdistuses menetluse lõpetamine otstarbekuse
kaalutlusel ning valeütluste andmises kahtlustuses menetluse lõpetamine
kuriteokoosseisu puudumise tõttu.

LEXTAL kaitsetöö tulemusena lõpetati Priit Willbachi suhtes
kriminaalmenetlus kuriteokoosseisu puudumise tõttu väidetava omastamise
kahtlustuses. Peale kriminaalasja materjalidega tutvumist esitas kaitsja
taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks viidates asjaoludele, millised
välistasid kuriteo esinemise meie kliendi tegevuses. Harvaesinevalt
nõustus prokuratuur kaitsja argumentidega ning rahuldas kaitsja taotluse
tuvastades, et Priit Willbachi tegevuses puudub
kuriteokoosseis.

Konkurentsiõigus

Meil on laiapõhjaline kogemus mistahes konkurentsiõiguslikes
küsimustes ning oleme nõustajaks ja esindajaks lepingute sõlmimisel,
koondumise- või järelevalvemenetluses, kriminaalmenetluses ja mujal.
Konkurentsiõigus muutub ettevõtete jaoks aasta-aastalt üha olulisemaks,
olgu see ühinemise-omandamise elluviimisel, lepingute sõlmimisel või
koostööprojektide planeerimisel. Konkurentsiõigusest on saanud
efektiivne relv monopoli või konkurendi ohjamiseks, olles samal ajal
oluline risk, mille rikkumine võib kaasa tuua üüratud trahvid ja
kriminaalvastutuse.

Margus Reiland

Vandeadvokaat / Partner
margus.reiland@lextal.ee
+372 56 905 001

Referentsid

LEXTAL nõustas klienti 500+ MEURi suuruses omandamise tehingus, sh ka koondumise loa saamisel.

LEXTAL nõustas klienti vaidluses EASi ja ministeeriumiga seoses 3,2+
MEURi suuruse struktuurfondi toetuse tagasinõudega, mille tulemusena
tagastusnõuet ei esitatud.

LEXTAL nõustas online müügiga tegelevat klienti turgu valitseva
seisundi järelevalvemenetluses, mis lõppes kliendi jaoks edukalt.

LEXTAL abistas kliente mitmete horisontaalsete koostööprojektide ellu viimisel ja edukal läbirääkimisel ametitega.

LEXTAL nõustas kliente mitmes kartelli kriminaalmenetluses, mis on
klientide jaoks edukalt
lõppenud.

Riigihanked

Nõustame ja esindame kliente meditsiiniõiguse ja ravimitööstuse
juriidilistes küsimustes. Meil on põhjalikud teadmised
tervishoiuõigusest ja lai kogemuste pagas nii tervishoiuteenuse
osutajate, patsientide, teadusasutuste kui ka ravimitootjate
nõustamises. Meie portfellis on positiivselt lõppenud kohtuvaidlused
ning edukalt nõustatud
lahendused.

Diana Minumets, valdkonna juht

Vandeadvokaat
henri.ratnik@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

LEXTAL on edukalt esindanud kliente ravivigade kaasustes – nii tervishoiuteenuse osutajaid kui ka patsiente.

LEXTAL on nõustanud tervishoiuteenuse osutajaid igapäeva küsimustes,
sealhulgas koostanud teenuse osutamise tingimusi, abistanud seoses
terviseandmete kaitsega ja lahendanud muid juriidilisi väljakutseid.

LEXTAL on nõustanud telemeditsiini osutajat.

LEXTAL on abistanud kliente hambaravikindlustuse asjades.

LEXTAL on koostanud ravikindlustuse kindlustustingimusi Eesti ja
välismaistele kindlustusseltsidele.

Vene töörühm

Ksenia Kravtšenko, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Assotsieerunud partner
ksenia@lextal.ee
+372 6400
266

Tööõigus

Nõustame ja esindame nii tööandjatest kui töötajatest kliente
töösuhetes, läbirääkimistel ning töövaidluskomisjonis ja kohtus. Oleme
abiks töölepingute ja töösuhteid puudutavate dokumentide koostamisel ja
ülevaatamisel, kollektiivsete koondamiste läbiviimisel ning vilepuhujate
kaitse direktiivi ülevõtmisel ja järgimisel. Anname nõu küsimustes
seoses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega, sealhulgas töölepingu
seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse
ja soolise võrdõiguslikkuse
seadusega.

Kristi Sild, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
kristi.sild@lextal.ee
+372 6400
250

Rauno Kinkar, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
rauno.kinkar@lextal.ee
+372 56 645 629