LEXTAL kaitses Priit Willbachi kriminaalasjas, milles teda kahtlustati MTÜ Eesti Jäähokiliit vara omastamises. Prokuratuur tunnistas kohtueelse menetluse lõpuleviiduks ning esitas kaitsjale kriminaalasja toimiku tutvumiseks, et esitada süüdistus ja edastada kohtule. Kaitsja taotles prokuratuurilt kriminaalmenetluse lõpetamist kuriteokoosseisu puudumise tõttu, tuues välja asjaolud ja viidates tõenditele, millised välistasid kuriteo esinemise.

Reeglina analoogsetel juhtudel, kui prokuratuur on juba oma positsiooni isiku süüküsimuses kujundanud ja valmis asja kohtule arutamiseks edastama, jäävad kaitsja sellekohased taotlused rahuldamata ning erimeelsused isiku süüküsimuses vaieldakse selgeks kohtus.

Käesolevas asjas õnnestus prokuratuuri veenda kuriteokoosseisu puudumises enne kohtumenetlust, hoides hulgaliselt kokku nii ajalist kui rahalist ressursi kohtus käimise arvelt.