Nädal tagasi koolitasid meie vandeadvokaadid Olavi-Jüri Luik ja Ksenia Kravtšenko ehitusvaldkonna esindajaid. Seminari kokkuvõtteks jagavad nad viis sammu, kuidas vältida ehitusvaidlusi:

1. Enne lepingu sõlmimist kaardista oma riskid – mis võib valesti minna ja kellele võib kahju tekkida.
Nagu iga hea plaanipidamise juures on oluline mõelda ka kõige halvemale stsenaariumile. Oma tegevusest lähtuvalt pane paika ohud, mida siis nii füüsiliselt ehituses kui ka õiguslikult hiljem tekkida võivad. Nõnda tead juba ette, kuidas riske lepinguga vältida ja kuidas vastavas olukorras käituda.

2. Lepingu sõlmimisel veendu, et saad kõikidest lepingu tingimustest aru. Vajadusel kasuta õigusabi.
Õiguskeel ei ole juurat praktiseerivale inimesele igapäevane ja võib mõneti olla arusaamatu. Samuti võib juhtuda, et lepingutingimused ei ole tasakaalus. Kui lepingu osas tekib küsimusi, ära pelga küsida abi spetsialistilt.

3. Lepingu täitmisel dokumenteeri kogu protsessi. Eriti valvas ole lepingutingimuste muutmise osas.
Ehitustööde dokumenteerimine vähendab riski, et sinu vastu esitatakse nõue. Samas elu on näidanud, et esialgsesse plaani tuleb tihti muudatusi. Ole projekti käekäiguga pidevalt kursis. Lepingutingimuste muutumisel, nagu ka esialgse lepingu puhul veendu, et kõik kokkulepitu oleks selge ja üheselt mõistetav.

4. Riskide maandamiseks sõlmi kindlustusleping(-ud). Kasuta kindlasti kindlustusmaakleri teenust.
Me oleme harjunud kindlustama oma vara nagu autod ja sündmusi nagu reisid, kuid sama oluline on maandada rahalise kaotuse riski suurel ettevõtmisel nagu seda on ehitus. Ehituse puudustest tekkinud kahju võib ületada ehitustööde maksumust ja sinu teenitud tulu tuhandekordselt

5. Järgi pretensioonide esitamise ja kindlustusandja teavitamise korda ja tähtaegu.
Vajalikud sõnumid õigel ajal tagavad plaani kordamineku või vajadusel selle puuduste likvideerimise. Samas teavitusega hilinemine võib tihtipeale viia õiguse kaotamiseni.