Advokaat Rainer Ratnik nõustas Eesti Restauraator OÜ-d lepingute sõlmimisel ja esindas suhtlusel kohaliku omavalitsusega detailplaneeringu menetluse ettevalmistamisel.

Harjumaal 4 aastat patiseisus olnud detailplaneeringu menetluse käivitamise eelduseks oli naabrite vahel kokkuleppele jõudmine ja vajalike asjaõiguslike lepingute sõlmimine. See omakorda eeldas kohaliku omavalitsuse ja vee-ettevõtja poolt lahenduste sisulist aktsepteerimist. Tänu osapoolte heale tahtele ning soovile lahendused leida võttis aastaid seisnud paigalseisu lahendamine lõpuks vaid veidi enam kui kaks kuud.