Broneerimisleping

Kinnisvara soetamisel broneerimislepinguid justkui tihtilugu ei peaks ja tohiks sõlmuda – nende eest hoiatavad advokaadid tihti. Aga ometi täidavad need igapäevases käibes oma kohta. Lihtsalt, tuleb mõista muuhulgas, et broneerimisleping ei ole eelleping. Iga konkreetse lepingu puhul tuleb seda üksikasjalikult analüüsida, kuid silmas tuleb pidada, et üldreeglina on broneerimislepingu sisuks ikka ennekõike see, et müüja lihtsalt kohustub teatud perioodi jooksul eset mitte kellelegi teisele müüma – ja see ongi üldjuhul kõik.

Seminar ühes ELSA Estoniaga

Pidasime ühes ELSA Estoniaga seminari tudengitele kinnisvaraõigusest. Seminaril arutasime broneerimislepingute ja eellepingute igipõlist teemat ning olulisimaid uuemaid trende kinnisvaraõiguse valdkonnas nagu kinnituste ja tagatiste andmist ning praktikas probleeme põhjustavate juurdepääsude ning kommunikatsioonide tagamist.

Täname ELSA Estoniat ja kõiki osalejaid! Eraldi täname Martin Nikolajev Photographyt, kes aitas seminarist teha toreda kokkuvõttevideo!