Skip to Content

Postituste kategooria: Riigihanked ja avalik õigus

Riigihangetes erinõuetega seotud tingimuste kehtestamine – Diana Minumets avaldas teadusartikli

Teadusajakiri Juridica avaldas vandeadvokaat Diana Minumetsa artikli erinõuetega seotud tingimuste kehtestamisest riigihangetes.

Riigihangetes, mille täitmiseks peab ettevõtjal olema MTR registreering või ta peab kuuluma teatavasse organisatsiooni, on tavaks nõuda ettevõtjatelt vastavat registreeringut või organisatsiooni kuulumist juba pakkumuste või taotluste esitamise ajal. Kirjeldatud hankepraktika puhul ei ole aga pööratud piisavalt tähelepanu välismaiste pakkujate õigustele, kuna kohustus vastata Eesti õigusaktist tulenevale nõudele juba pakkumuste või taotluste esitamise ajal tähendab neile lisa aja- ja rahakulu registreeringu hankimise või organisatsiooni astumise näol. Nii ei pruugi välismaised pakkujad olla Eesti hankija poolt korraldatud riigihankes osalemisest huvitatud.  Diana Minumetsa artikkel uurib, kuidas on MTR-registreeringute ja teiste kohustuslike lubade ja organisatsioonilise kuuluvusega seotud tingimuste kehtestamine kooskõlas Euroopa Liidu õiguse ning riigihanke üldpõhimõtetega.

Nimelt kohustab nii Eesti kui EL õigus hankijaid järgima riigihangete korraldamisel ja selle tingimuste kehtestamisel alati riigihanke üldpõhimõtteid, sh võrdse kohtlemise printsiipi ning sellest tulenevat kodakondsuse alusel diskrimineerimise keeldu. Ka Eesti asjaomase reeglistiku aluseks olnud EL direktiivi säte lubab hankijal nõuda loa olemasolu või organisatsiooni kuulumist üksnes ettevõtja päritoluriigis. Samuti näitas Euroopa Kohtu praktika analüüs, et konkreetse riigi või piirkonnaga seotud nõuded on üldjuhul teisi EL pakkujaid diskrimineerivad ning seetõttu lubamatud. Veelgi enam, Euroopa Komisjoni poolt hiljuti avaldatud juhendis, mis puudutab EL toetusrahadega finantseeritud hankeprojektides enamlevinud vigade vältimist, on toodud ebaseadusliku kvalifitseerimise tingimuse näitena just hankija asukohariigis väljastatud loa või kutsekvalifikatsiooniga seotud nõude.

Diana jõuab artiklis järeldusele, et RHS § 99, mis selle grammatilise tõlgendamise kohaselt lubab hankijal teenuste hankemenetluses nõuda kvalifitseerimise tingimusena Eesti õigusaktidest tulenevale erinõudele vastamist, ei ole kooskõlas sätte aluseks olnud EL direktiivi sõnastusega. Samuti tuvastas Diana uurimus, et ettevõtja kohustust vastata Eesti õigusaktist tulenevatele nõuetele juba pakkumuste või taotluste esitamise ajal on ka oma sisult vastuolus võrdse kohtlemise ning sellest tuleneva kodakondsusel põhineva mittediskrimineerimise printsiibiga. Seega, MTR registreeringuid või Eesti organisatsiooni kuulumist võib riigihankes osalemise eeldusena nõuda üksnes Eesti ettevõtjatelt, välismaistelt pakkujatelt tuleks küsida nende päritoluriigi vastavaid tõendeid.

Loe pikemalt Juridicast.

 

0 Loe edasi →

LEXTALi 2017. aasta kokkuvõttevideo

Võtsime 2017. aasta valitud põnevamad projektid kokku ka videopildis.

Oli ütlemata inspireeriv aasta – seda ennekõike tänu meie headele klientidele. Täname teid!

Vaata, millised olid meie 2017. aasta erilisemad ja silma jäänud projektid!

 

0 Loe edasi →

Poolas äri alustamine ja riigihangete võitmine – LEXTALi koolitus Riias koostöös WOLF THEISSiga

LEXTAL ja WOLF THEISS kutsuvad huvilisi Riiga seminarile:

Kuidas alustada äriga ja võita riigihankeid Poolas?

Praktilised nõuanded, kuidas alustada äritegevusega Poolas ja lahendada küsimusi seoses sealsete riigihangetega.

Seminar on suunatud Baltikumi ettevõtjatele, kes soovivad asuda tegutsema Poola turul.

Kava: 


10:30 to 11:00 – Registreerimine ja kohv
11:00 to 11:05 – Sissejuhatus ja teema tutvustamine – Armands Jaunzars, LEXTAL
11:05 to 11:15 – Teemaarendus – Ron Given, Wolf Theiss
11:15 to 11:45 – Sissejuhatus Poola hankeõigusesse – Marcin Rudnik, Wolf Theiss
11:45 to 12:00 – Kohv ja networking
12:00 to 12:30 – Poolas äritegevusega alustamine – Joanna Wajdzik, Wolf Theiss
12:30 to 13:15 – Võtmeküsimused pakkumise esitamises – Marcin Rudnik, Wolf Theiss
13:15 to 13:30 – Kohv ja networking
13:30 to 14:15 – Poolas riigihangetest osavõtmise potensiaali realiseerimine välismaistel ühingutel (Läti ühingute näitel) – Joanna Wajdzik, Marcin Rudnik, Wolf Theiss
14:15 to 14.30 – Küsimused ja vastused
14:30 to 14:35 – Kokkuvõtted – Armands Jaunzars, LEXTAL
14:35 – Kohv ja networking

Kogu programmi saab alla laadida siit.

Kõnelejad: 

Armands Jaunzars (tutvu profiiliga)
Ron Given (tutvu profiiliga)
Marcin Rudnik (tutvu profiiliga)
Joanna Wajdzik (tutvu profiiliga)

Seminari osalustasu on EUR 50 + VAT 21% osaleja kohta.

Loe pikemalt seminarist, tasust ja tingimustest siit. Seminar on ingliskeelne!

0 Loe edasi →