fbpx

Skip to Content

Category Archives: Ühinemised ja omandamised

LEXTAL nõustas TB Grupp OÜ-d tehingus Michelin grupiga

Ants Karu

LEXTAL nõustas TB Grupp OÜ-d konveieriteenuse, -hoolduse ja -komponentide pakkuja Technobalt Eesti OÜ müümisel Michelin grupile.

Pooled on lepingu allkirjastanud ning lõplik omandamine sõltub konkurentsiameti nõusolekust. Eeldatavasti viiakse tehing lõpule aprillis. LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants Karu.

Loe pikemalt Äripäeva veebist siin.

 

0 Loe edasi →

LEXTAL nõustas Skandinaviska Enskilda Banken AB-d 500,000,000 EUR sündikaat-finantseerimistehingus

LEXTAL nõustas Skandinaviska Enskilda Banken AB-d, teisi panku ja mitmeid institutsionaalseid investoreid seoses 500,000,000 EUR finantseerimistehinguga Advenile (sündikaatlaen ja võlakirjad).

Adven on juhtiv energia- ja veeteenuste pakkuja Põhjamaades ja Balti riikides.

LEXTAL töötas koos Allen & Overyga (Inglise õigus) ning Castren & Snellmaniga (Soome õigus). LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants Karu.

0 Loe edasi →

LEXTAL nõustas Santander Bank Polskat seoses 120,000,000 EUR sündikaatlaenuga

LEXTAL nõustas Santander Bank Polskat ja teisi panku seoses 120,000,000 EUR sündikaatlaenuga vineeritootmise kontsernile Paged.

Töötasime koos advokaadibürooga White & Case. LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants Karu

0 Loe edasi →

LEXTAL kõrgelt hinnatud Legal 500 Euroopa väljaandes

Meil on au teatada, et rahvusvaheline õigusväljaanne Legal 500 on hinnanud LEXTALi meeskonda kõrgelt mitmetes meie võtmevaldkondades ning nimetanud Eesti parimate seas meid vaidluste lahendamise, maksuõiguse, IT/IP ja äriõiguse ning M&A valdkonnas.

Legal 500 tõi erilise rõhutusena välja alljärgneva klientidelt saadud tagasiside põhjal.*

Äriõigus ja M&A

“Järjekindel ja kiiresti reageeriv” Ants Karu “kombineerib head teadmised maksuõigusest ja ühinguõigusest olles samal ajal väga tugeva fookusega sellel, mis on oluline ja mis mitte”.

Vaidluste lahendamine

LEXTALi “hiilgav ja kiire meeskond” on kogenud nii kohtuvaidlustes kui arbitraažis. “Põhjalik” Olavi-Jüri Luik evib “põhjalikku arusaama kindlustuslepingutega seonduvais teemades” ja Urmas Ustav juhib vaidluste lahendamise meeskonda.

IP/IT

LEXTALi “kiire ja professionaalne” meeskond on tundud oma kogemuse poolest autonoomsete sõidukite ja küberkuritegevuse vallas. Advokaat Rauno Kinkar on “kogenud ja asjatundlik”.

Maksuõigus

LEXTALi “efektiivne” meeskond on “proaktiivne ja pühendub enda klientide tundmaõppimisele”. Ants Karu annab “väga detailset ja rätsepmeistri tööna valminud nõu vastavalt kliendi individuaalsetele eripäradele” ja Margus Reiland paistab silma “kastist välja mõtlemise võimega”.

 

Rohkem infot leiad Legal 500 väljaande veebist.

* Jutumärkides toodu on Legal 500 vahendatud klientide antud tagasiside.

0 Loe edasi →

LEXTALi 2017. aasta kokkuvõttevideo

Võtsime 2017. aasta valitud põnevamad projektid kokku ka videopildis.

Oli ütlemata inspireeriv aasta – seda ennekõike tänu meie headele klientidele. Täname teid!

Vaata, millised olid meie 2017. aasta erilisemad ja silma jäänud projektid!

 

0 Loe edasi →

LEXTAL nõustas klienti rahvusvahelise postiettevõtte asutamisel

Margus Reiland nõustas Freselle Logistics OÜ-d ühisettevõtte loomisel Jersey Post’iga. Margus Reiland nõustas Freselle Logistics’it kõigis müügiprotsessiga seotud õiguslikes küsimustes, mh tehingu struktureerimises kui ka regulatiivsetes küsimustes.

Freselle Logistics omab ühte suurimat sisemaa konteinervedude terminali Eestis ja pakub mistahes logistilisi lahendusi kõikidele kaubavoogudele üle kogu Euroopa, sh SRÜ riikides läbi Eesti, Läti ja Venemaa. Jersey Post on universaalse postiteenuse osutaja.

Ühisettevõte kannab nime GTS Post. GTS Post hakkab osutama rahvusvahelist ja piiriülest posti- ja logistikateenuseid Baltikumis, Kesk- ja Ida-Euroopas.

Loe pikemalt pressiteatest!

0 Loe edasi →

Äripäev valis tööõiguse käsiraamatu uueks peatoimetajaks Kristi Silla

Alates juunist täidab Äripäeva tööõiguse käsiraamatu peatoimetaja ülesandeid LEXTALi partner Kristi Sild.

Käsiraamatu toimetamisel on LEXTALi eesmärk kajastada kõiki olulisi seadusemuudatusi ja kohtulahendeid, samuti tööõigust rakendavate asutuste praktikat, et käsiraamat oleks kasulik abivahend nii igapäevatöös kui ka keerukamate olukordade lahendamisel.

Kaasautoritena annavad projekti oma panuse ka LEXTALi partner Margus Reiland ja vandeadvokaat Margus Poola.

AS Äripäev on Eesti ärimeedia turuliider ning Äripäeva Käsiraamat annab välja eesti- ja venekeelseid käsiraamatuid 26 teemal.

0 Loe edasi →

LEXTAL nõustas suurtehingu teostamist

Nõustasime põneva tehingu teostamist, millega Eesti konveieritootja omandas poole naftatööstuse seadmete valmistajast.

LEXTALi meeskonda kuulusid Urmas Ustav ja Tiina Pukk.

Loe pikemal Äripäevast.

0 Loe edasi →

LEXTAL avaldas ingliskeelse materjali M&A reeglitest

Kokkuvõttev analüüs „Merger control in the Baltic States“ tutvustab lugejatele võrdlevalt Eesti, Läti ja Leedu koondumise kontrolli reegleid. Analüüsi koostasid Margus Reiland Eestist, Edvins Vilkins Lätist ja Tadas Vilcinskas Leedust.

„Merger control in the Baltic States“ analüüsiga võimalik lähemalt tutvuda siin: Merger control

2 Loe edasi →

LEXTAL nõustas BPM Mezzanine Fundi finantseerimistehingut

LEXTAL nõustas BPM Capitali seoses BPM Mezzanine Fundi poolse finantseerimistehinguga. BPM Mezzanine Fund rahastas Markit Holding AS-i juhtkonnapoolset väljaostu vähemusosanik Ambient Sound Investmentsilt.

BPM Capital on iseseisev investeerimisettevõte kontoritega Tallinnas ja Varssavis. BPM Capitali asutajad ja juhtkond on Kalmer Kikas, Martin Reinson, Paweł Zabrzycki ja Priit Veering. BPM Capital haldab BPM Mezzanine Fundi, kuhu on investeerinud mitmed tunnustatud rahvusvahelised ja kohalikud institutsionaalsed investorid.

Markit on internetipõhine IT ostmise lahendus ettevõtetele, mis tegutseb 28’s riigis Euroopas ja USAs. Rahvusvahelised kliendid saavad kasutada Markitit ühe ostuplatvormina, mis annab parima mõlemast eelisest – tsentraliseeritud ostmine ja kiire kohalik tarne.

LEXTAL viis läbi Markiti õigusliku auditi, koostas finantseerimisdokumendid ja nõustas läbirääkimistel. LEXTALi meeskonda kuulusid Ants Karu, Marge Männiko, Kristi Sild, Urmas Ustav, Tiina Pukk, Rauno Kinkar ja Magnus Braun.

Loe edasi Äripäevast

0 Loe edasi →